Liczba głosów: 315

Projekt nr 00960
Noc Młodych Naukowców

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Grupa projektowa licealistów stworzy scenariusz spotkania naukowego "Noc Młodych Naukowców", na które będą zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz gimnazjum i klasy VII szkół podstawowych naszej gminy. Przed wyznaczonym terminem zajęć licealiści skompletują potrzebne odczynniki, sprzęt laboratoryjny, materiał biologiczny, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, opracują zestawy ćwiczeniowe na 10 stanowisk naukowych. Zaproszeni uczniowie będą wykonywać samodzielnie doświadczenia przy danym stanowisku "pod okiem" przedstawiciela grupy projektowej, który wcześniej zapozna z ćwiczeniem i zasadami bezpieczeństwa.                  Godzina rozpoczęcia zajęć 17:00, godzina zakończenia 21:00. 

Cele projektu

1. Rozwijanie w uczniach kreatwności, przedsiębiorczości, współpracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i innych.

2. Wskazanie podstawowych procesów życia człowieka i jego środowiska życia jako zespół procesów przedmiotów przyrodniczych.

3. Pokazanie metody doświadczeń jako skutecznej metody nauki

4. Zdobywanie umiejętności posługiwania się sprzętem i odczynnikami laboratoryjnymi.

5. Odkrywanie przez uczniów własnych predyspozycji zawodowych.

 

Elementy unikatowe

1. Stworzenie dobrze współpracującej grupy, odpowiedzialnej za siebie zawzajem i innych.

2. Zdobywanie nowej wiedzy i przekazywanie jej innym.

3. Wyrabianie umiejętności manualnych w obsłudze sprzętu laboratoryjnego.

4. Integracja szkół w lokalnym środowisku. 

Miejsce i czas realizacji

marzec 2018r.

- opracowanie scenariusza zajęć, skompletowanie potrzebnych odczynników i sprzętu,

- opracowanie, wydrukowanie i rozwieszenie plakatów informujących społeczność lokalną o projekcie.

kwiecień 2018r.

- przeproadzenie zajęć "Noc Młodych Naukowców",

- podsumowanie projektu. 

Wykorzystanie grantu

- zakup potrzebnego sprzętu i odczynników laboratoryjnych,

- zakup odzieży ochronnej,

- zakup artykułów piśmiennych.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Barbara Opielewicz

Szkoła:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim, Koźmin Wielkopolski

Adres szkoły:
Zamkowa 1, 63-720
Koźmin Wielkopolski

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone