Liczba głosów: 96

Projekt nr 00095
Koło Teatralne "Katharsis"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

"Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie,
gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być,
choć nie mają na to odwagi, i jakimi są."

Tove Jansson


Koło Teatralne Katharsis mam za zadanie rozwijać  w uczniach XLVII LO w Łodzi ich osobisty i społeczny potencjał. Poprzez skoncentrowanie umysłu, ciała i ducha na tworzeniu sztuki teatralnej. Członkowie grupy będą uczyć się szanować osiągnięcia swoje i innych. Szkolny teatr pogłębi w nich wiarę w siebie oraz podniesie ich samoocenę. Umożliwi im także zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy osób, które ich rozumieją i wspierają.

Cele projektu

 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.
 • Poznanie i rozwijanie własnych możliwości.
 • Rozwijanie koncentracji i wyobraźni.
 • Odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Pobudzanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie.
 • Współdziałanie w grupie.
 • Doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała.
 • Poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem.
 • Poznanie specyfiki pracy aktora.
 • Poznanie procesu twórczego nad spektaklem.
 • Kształtowanie zamiłowanie do literatury.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności.
 • Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
 • Stworzenie  zamkniętej grupy na facebooku, umożliwiającej szybki i indywidualny kontakt jej członków: https://www.facebook.com/groups/2022342361330387/

Elementy unikatowe

Prowadzenie zajęć koła w formie teatroterapii, jako rodzaju arteterapii. Dzięki temu:

 • zwrócenie uwagi  ,przede wszystkim, na psychodramę, dramę, pantonimę,
 • poznanie różnych technik relakasacyjnych, np. progresywnej relaksacji Jacobsona, treningu autogennego Schultza,
 • korzystanie z  funkcji oczyszczającej spektaklu,
 • stworzenie członkom grupy, ale także widzom, możliwości odreagowania stłumionych emocji, konfliktów,
 • wychowanie przez teatr.
Zapraszamy do zapoznania się z nakręconym przez nas ostatnio filmem pt. "Superbohaterowie".  
https://www.youtube.com/watch?v=4Gj1HWsjPLo

Miejsce i czas realizacji

XLVII LO w Łodzi,  rok szkolny 2017/2018.

 

Wykorzystanie grantu

Zamierzamy wykorzystać ,ewentalnie zdobyte, fundusze na:

 • zakup kostiumów, rekwizytów, urządzeń do efektów specjalnych,
 • bilety na przedstawienia teatralne, w szczególności
  w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi,
 • materiały potrzebne do wykonania scenografii
  oraz promujące działalność grupy,
 • nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczestników koła teatralnego.

 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Monika Szymczak

Szkoła:
XLVII Liceum Ogólnokształcące, Łódź

Adres szkoły:
Czernika 1/3, 92-538
Łódź

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone