Liczba głosów: 119

Projekt nr 00865
"Dwa tory - jeden cel"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt  „Dwa tory – jeden cel” to  inicjatywa uczniów klasy I technikum transportu kolejowego i technikum hotelarstwa ZSOiZ w Mońkach. Pomysł zrodził się po naszym pierwszym tegorocznym wyjeździe do Gdańska gdzie połączyliśmy zagadnienia kształcenia zawodowego z ogólnokształcącym. Okazało się to świetnym pomysłem na integrację i interdyscyplinarne podejście do wielu tematów.

Projekt zakłada zorganizowanie dwudniowego wyjazdu na Pojezierze Suwalskie. Klasa biorąca udział w projekcie  składa się z uczniów kształcących się w dwóch w/w zawodach (technik transportu kolejowego i technik hotelarstwa).  W ramach kształcenia zawodowego zwiedzimy Wytwornię Podkładów Kolejowych w Suwałkach, Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych z własną bocznicą kolejową , wiadukty kolejowe w Stańczykach oraz kolejową stację graniczną z Litwą w Trakiszkach. Uczniowie technikum hotelarskiego będą  mogli poobserwować pracę w obiekcie w którym będziemy nocować oraz uczestniczyć w warsztatach dotyczących zasad nakrycia stołów oraz obsługi gości. Uczniowie od następnego roku szkolnego rozpoczynają naukę geografii na poziomie rozszerzonym, więc kolejnym elementem wyjazdu będzie wędrówka ścieżkami Suwalskiego Parku Krajobrazowego połączona z obserwacją i sporządzaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej rzeźby młodoglacjalnej oraz warsztaty z zastosowaniem nowoczesnych technologii nawigacyjnych i aplikacji na smartfonach (Geo Tracker, Traseo lub My Tracks oraz GPS Status).

Harmonogram pracy

1. Rozpoczęcie projektu – ustalenie harmonogramu spotkań i działań, poznanie oczekiwań uczniów – październik/listopad 2017.

2. Przygotowanie logo oraz filmu promującego projekt – listopad 2017.

link do filmu:

https://drive.google.com/file/d/1_949jsuu47ZEaFcrOyeHrfG3Rl7wnXC4/view?usp=sharing

3. „Suwalszczyzna – kraina jak z bajki malowana lądolodem”-  zdobywanie wiadomości na podstawie różnych źródeł informacji (mapy, przewodniki, strony internetowe, korzystanie z Google Earth i Street View) na temat miejsca planowanego wyjazdu i charakteru rzeźby polodowcowej – grudzień 2017/styczeń 2018

4. Analiza dostępnych połączeń kolejowych na trasie Mońki – Suwałki, zakup biletów grupowych poprzez stronę internetową. Kontakt z firmą wynajmującą autokary w Suwałkach i rezerwacja pojazdu. (uczniowie z technikum transportu kolejowego) – luty/marzec 2018.

5. Wybór miejsca noclegowego, rezerwacja oraz zaplanowanie posiłków (uczniowie z technikum hotelarskiego) – luty/marzec 2018.

6. Zaplanowanie szczegółowego harmonogramu wycieczki i trasy w SPK – kwiecień 2018.

7. Wyjazd do Suwałk i Suwalskiego Parku Krajobrazowego – maj 2018.

8. Prezentacja efektów projektu w środowisku lokalnym – zorganizowanie wystawy fotografii, umieszczenie relacji  i filmu z wyjazdu na stronach internetowych szkoły i innych instytucji.

Zastosowane metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, Web Quest, analiza materiału źródłowego, elementy gier geoinformacyjnych – geocaschig i shutterspot.

Cele projektu

1. Kształcenie wrażliwości i wzrost wiedzy uczniów na temat różnorodności krajobrazowej Polski.

2. Kształcenie umiejętności obserwacji w terenie, wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej w celu zdobycia określonych informacji.

3. Kształcenie umiejętności wykraczających poza postawę programową: kręcenie filmu, wykonywanie zdjęć, organizacja wystawy.

4. Integracja klasy kształconej w systemie dwuzawodowym poprzez realizację wspólnego zadania, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

5. Kształcenie umiejętności promowania w środowisku własnych pomysłów i zdobywania ich zwolenników.

6. Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz myślenia naukowego

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi TIK.

8. Budowanie więzi i zainteresowania przedmiotem (geografia), który uczniowie mają w programie na poziomie rozszerzonym.

8. „Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, rozwijanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” (Mary Lou Cook)

Elementy unikatowe

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas projektowania trasy wycieczki  (Google Map, Google Earth, aplikacja Traseo). Podczas zajęć w Suwalskim Parku Krajobrazowym zastosowanie elementów gier geoinformacyjnych – geocaschig i shutterspot oraz aplikacji GPS Status.

2. Interdyscyplinarność (projekt łączy zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego i przedmiotów ogólnokształcących).

3. Rozwój umiejętności i pasji fotograficznych i filmowych oraz ich prezentacja podczas wystawy w środowisku lokalnym.

4. Charakter projektu wymaga od uczniów wykazania się kreatywnością i innowacyjnością w planowanych działaniach oraz świadomości konsekwencji dokonywanych wyborów.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Suwałki, Stańczyki, Trakiszki oraz miejscowości na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Termin realizacji: listopad 2017 – maj 2018

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na dofinansowanie kosztów wyjazdu grupy.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt:

https://drive.google.com/file/d/1_949jsuu47ZEaFcrOyeHrfG3Rl7wnXC4/view?usp=sharing

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ( budynki również przy ul. szkolna 22 ), Mońki

Adres szkoły:
Tysiąclecia 15, 19-100
Mońki

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone