Liczba głosów: 192

Projekt nr 00852
W DRODZE Z BOHATERAMI "KRZYŻAKÓW" HENRYKA SIENKIEWICZA

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Młodzież ucząca się w małych miejscowościach, szczególnie w dziale przedmiotów humanistycznych, często skazana jest na naukę w czysto teoretycznym jej wydaniu. Wynika to z trudniejszego dostępu do teatru, kina, muzeum czy różnych wydarzeń kulturalnych. Pewne możliwości stwarza Internet, ale nie zawsze jest to wystarczajace.

 Na lekcjach języka polskiego uczniowie poznają utwory z różnych epok, ale mają problemy z wyobrażeniem sobie świata przedstawionego w tych utworach. Znamienne jest, że im bardziej odległe czasy, tym większa niechęć do ich poznawania. Wedle słów marszałka Piłsudskiego Naródktóry nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości", a niestety wiedza historyczna młodego pokolenia jest znikoma. Niewątpliwie należy podjąć działania, aby młodzież zaczęła interesować się historią. Z doświadczenia wiem, że ogromnym problemem jest lektura Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza. To paradoks, bo popularyzowanie historii było głównym nurtem pisarstwa Sienkiewicza. Naukowcy mają wątpliwości co do wartości merytorycznej jego utworów, ale z pewnością jest to jakiś sposób poznawania historii.

 Zaproponowałam uczniom klasy VII projekt polonistyczny, aby zachęcić ich do lektury Krzyżaków". Będą pracować w grupach, a każdy uczeń będzie odpowiadał za swój obszar badań historycznych.

 Efektem tych działań będzie przewodnik historyczny, w którym uczniowie zgromadzą wiadomości o wydarzeniach i bohaterach biorących w nich udział. Takie nietypowe potraktowanie lektury jako materiału badawczego powinno sprawić, że lektura straci piętno nudnej i niezrozumiałej. Dodatkową motywacją będzie fakt, że wydarzenia rozgrywają się w Małopolsce, naszym regionie, a na kartach powieści pojawia się Zator sąsiadujacy z naszą miejscowością.

 Efektem działań będzie publikacja na stronie internetowej szkoły i w lokalnej gazecie. Dzięki temu młodsi koledzy przekonają się, że poznawanie historii może być ciekawe.

Cele projektu

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i historycznych.

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji i umiejętność ich selekcjonowania.

3. Poznanie historii i zabytków regionu oraz najbliższej okolicy.

4. Wdrażanie do samodzielnej i zespołowej pracy.

5. Rozwijanie umiejętności twórczych i analitycznych.


Elementy unikatowe

1. Promowanie świadomego i aktywnego czytelnictwa.

2. Odczarowanie pojęcia lektura.

3. Nietypowa forma lektury powieści - korelacja wydarzeń powieściowych z konkretnymi miejscami na mapie Polski.

4.Uświadomienie, że czytelnictwo jest atrakcyjnym sposobem spędzania czasu.

Miejsce i czas realizacji

miejsce realizacji - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ignacego Fika w Przeciszowie.

czas realizacji - III - VI 2018 r.

Wykorzystanie grantu

Zorganizowanie wycieczki do Krakowa, zwiedzanie miejsc, gdzie mogli przebywać bohaterowie powieści (Zator, Tyniec, Kraków). Zakup materiałów do wykonania fotoreportażu z wycieczki.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Anna Sikora

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Fika, Przeciszów

Adres szkoły:
Szkolna 93, 32-641
Przeciszów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone