Liczba głosów: 1606

Projekt nr 00828
Pętla indukcyjna - Pomagamy koledze - Pomagamy wszystkim

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt ma na celu budowę i wdrożenie w naszej szkole urządzenia, które poprawi komfort pracy dla uczniów z niedosłuchem i ich nauczycieli. W naszej szkole uczą się uczniowie z wadami słuchu i starając się wyjść im na przeciw postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę z zakresu informatyki i elektroniki by zbudować pętlę indukcyjną. Urządzenie. które pozwoli im na eliminację zbędnych szumów i lepsze zrozumienie przedstawianych treści.

Głównym założeniem projektu będzie zaprojektowanie i zbudowanie pętli indukcyjnej dla osób korzystających z aparatów słuchowych.

Zaprojektowanie pętli będzie wiązało się z pozyskaniem niezbednej wiedzy z tego zakresu. Przeprowadzimy konsultacji z firmami, kóre na codzień zajmują się produkcją i montażem takich urządzeń.Zadaniem uczniów będzie również zapewnienie prawidłowego działania i obsługi urządzeń peryferyjnych.

Podczas projektu uczniowie będą musieli wspólnie poznać zasady działania pętli indukcyjnych oraz problemy osób z niedosłuchem.

Realizacja tego projektu przyczyni się do poznania problemów osób niedosłyszących o których wiedza uczniów jest niedostateczna. Poznają problemy życia codziennego i trudności wynikające ze stosowania aparatów słuchowych. Poznają sposoby i metody poprawy słuchu oraz zagrożnia związane ze słuchaniem zbyt głośnej muzyki.

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania uczniów z niedosłuchem w naszej szkole. Uświadomi uczniów o problemach osób z korzystających z aparatów słuchowych.

Projekt i jego realizacja pomoże w uświadomieniu społeczności lokalnej z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne.

Realizacja tego założenia będzie wiązała się w przeprowadzeniem heppeningu przygotowanego przez uczniów, który przybliży probelmy osób niedosłyszących. Kolejnym tematem akcji będzie uświadomienie młodzieży że zbyt głośne słuchanie muzyki uszkadza słuch.

 

 

Cele projektu

Nasz projekt wydatnie przyczyni się do poprawy funkcjonowania uczniów z niedosłuchem w naszej szkole. Wprowadzenie i realizacja projektu wpłynie również na świadomość uczniów na zagrożenia wynikające z przebywaniam w pomieszczeniach o dużym natężeniu dzwięków. Uczniowie poznają również sposoby ochrony słuchu oraz poziomy natężenia dzwięku szkodliwe dla ich zdrowia.

 

Elementy unikatowe

W naszym świecie często spotykamy się z różnymi problemami społecznymi, jednym z takich problemów jest akceptowanie niepełnosprawności różnych osób w naszym otoczeniu. Nikt z nas nie ma pojęcia o niepełnosprawności dopuki sam się z nią nie spotka. O tym że zdecydowałem się na stworzenie tego projektu była praca z uczniem niedosłyszącym. Po raz pierwszy spotkałem się z tak poważnym niedosłuchem i problemami jaki ma ten uczeń. Szum, hałas ma ogormne znaczenie podczas prowadzenia lekcji. Te elementy przeszkadzają nauczycielowi i uczniom i teraz uświadomiłem sobie co musi czuć i słyszeć osoba, która żeby cokolwiek usłyszeć nosi aparat słuchowy. Nie wiem czy ten projekt jest orginalny ale wiem że podnośi bardzo ważną kwestię funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w normalnym środowisku - środowisku szkolnym. 

Patrząc na klasę ich zaangażowanie w pomoc koledze mogę stwierdzić jedno, wszyscy widzimy problem a ten projekt pomoże go częściowo rozwiązać.

Ten projekt nie jest tylko dla jednej osoby, ten projekt może być świetnym przykładem dla innych szkół na zwrócenie uwagi na funkcjonowanie uczniów z niedosłuchem. Wdrożenie tego projektu, efekt w postaci poprawy pracy ucznia na lekcjach i stwierdzenie że się udało pozwoli być może na zastosowanie tego go w innych szkołach gdzie tacy uczniowie się uczą.

Z jednej strony projekt pozwoli na rozwinięcie zainteresowań związanych z nowymi technologiami, elektroniką i fizyką a z drugiem uczuli uczniów na problemy z jakimi na codzień spotyka się ich kolega.

W momencie kiedy uda się zrealizować projekt i przyniesie zakładane rezultaty to uczniowie i nauczyciele zrozumieją że nowe technologie, praca, zaangażowanie mogą zdziałać bardzo wiele.

Uważam że ten projekt zasługuje na uwagę komisji konkursowej.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2018 roku w II Liceum Ogólnokztałcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu. Wdrożenie projektu przyczyni się do tego że wszyscy uczniowie mający niedosłuch. którzy przyjdą do naszej szkóły będą z nigo korzystać w latach następnych.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup elementów i podzespołów systemu FM, mikrofonów i odbiorników oraz pozyskaniu niezbędnej wiedzy z tego zakresu. Grant zostanie również przeznaczony na akcję uświadamiającą zagrożenia płynące z przebywania w pomieszczeniach o dużym natężeniu dzwięku i słuchania bardzo głośnej muzyki.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Mariusz Wróbel

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza, Racibórz

Adres szkoły:
Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400
Racibórz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone