Liczba głosów: 6

Projekt nr 00767
Język niemiecki otwiera drzwi do kariery

Projekt edukacyjny

Opis projektu

1. Uczniowie będą mieli za zadanie przeprowadzić wywiad środowiskowy wśród rodziny i znajomych, w poszukiwaniu osób, które pracowały lub nadal pracują na terenie Polski lub Niemiec i używają w pracy języka niemieckiego.

2. Następnie uczniowie opracują z pomocą nauczyciela pytania wywiadu, który będą mieli za zadanie przeprowadzić. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie wywiadu w czasie pozalekcyjnym, np. w domu. W ten sposób uczniowie zobaczą, że językiem niemieckim można posługiwać się nie tylko w szkole, ale również w domu rozmawiając, np. z wujkiem o jego pracy w Niemczech. 

3. Przeprowadzone wywiady umieszczone zostaną na  stronie internetowej szkoły, na Facebooku na profilu szkoły oraz na profilach uczniów biorących udział w projekcie. W ten sposób o wynikach przeprowadzonych badań  rynku pracy w ramach projektu dowiedzą się inni uczniowie szkoły, rodzice, lokalne środowisko a także uczniowie innych szkół (np. znajomi uczniów).

4. Działania w ramach naszego projektu zostaną pokazane w prezentacji multimedialnej.

5. Podczas realizacji projektu wykorzystywane będą różne metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja, tworzenie prezentacji multimedialnych, praca z tablicą interaktywną. 

 

 

 

Cele projektu

1. Zmotywowanie uczniów oraz odbiorców projektu do nauki języka niemieckiego, poprzez pokazanie im przyszłych możliwości zawodowych związanych  z językiem niemieckim. 

2. Przeprowadzenie wywiadu w języku niemieckim na temat pracy w Niemczech. 

2. Poznanie osób, które znalazły pracę dzięki znajomości języka niemieckiego.

3. Wyrobienie orientacji na temat aktualnych problemów na rynku pracy (emigracja zarobkowa)

4. Rozwinięcie zakresu słownictwa dotyczącego pracy w języku niemieckim.

5. Rozwinięcie umiejętności swobodnego posługiwania się słownictwem dotyczącym pracy poprzez przeprowadzenie wywiadu.

 

 

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym jest współpraca z najbliższym środowiskiem uczniów (rodzice, dalsi członkowie rodziny, znajomi) w badaniu rynku pracy na terenie Polski i Niemiec.

Kolejnym elementem unikatowym jest zamieszczenie wyników swojej pracy na portalu społecznościowym oraz stronie internetowej szkoły oraz poinformowanie o wynikach projektu wielu odbiorców. Chcemy udowodnić wielu osobom, że naprawdę warto uczyć się języka niemieckiego!!!

Niewątpliwie elementem unikatowym jest również wykorzystanie umiejętności językowych w realnym życiu poza szkołą. 

Miejsce i czas realizacji

Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku oraz środowisko najbliższej rodziny.

Czas realizacji projektu: luty - czerwiec 2018 (drugi semestr roku szkolnego 2017/2018)

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystany zostanie na zorganizowanie w szkole Dni Kariery, której drzwi otworzyć może właśnie język niemiecki oraz przeprowadzenie Miejskiego Konkursu "Język niemiecki i moja praca w przyszłości".

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Emilia Radziwońska

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, Białystok

Adres szkoły:
Kamienna 15, 15-021
Białystok

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone