Liczba głosów: 298

Projekt nr 00750
Telewizja od kuchni - tworzymy własny program.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach projektu uczniowie klasy szóstej (26 uczniów) będą poznawać i doskonalić umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. Projekt umożliwi im rozbudzanie zainteresowań, kreatywności, możliwości twórczych, ciekawości świata. Uczniowie będą doskonalili redagowanie tekstów o charakterze informacyjnym, poszukiwali własnych sposobów zdobywania wiedzy i informacji. Uczestnicy projektu będą pracować z wykorzystaniem wszelkich narzędzi multimedialnych: kamery, dyktafonu, komputera, smatfona itp.

Projekt zakłada nagranie własnego programu telewizyjnego, zatem uczniowie doświadczalnie sprawdzą, kto jest potrzebny do przygotowania takiego programu. Wybiorą spośród siebie reżysera, dziennikarzy, spikera, operatora kamery itd. Ostatecznie połączą ze sobą wszystkie elementy, by stworzyć własny program telewizyjny. 

Cele projektu

Cele projektu to:

- kształtowanie pracy zespołowej;

- umiejętny podział pracy (zgodny z predyspozycjami uczniów);

- wybór, gromadzenie i selekcjonowanie materiałów;

- doskonalenie umiejętności językowych i pisarskich (reportaże, wywiady, notatki itp.);

- doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych;

- kształtowanie kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności za własne zadania.

Elementy unikatowe

Unikatowy w naszym projekcie jest sam pomysł nagrania programu telewizyjnego o charakterze informacyjnym, wykorzystanie wszelkich dostępnych multimediów i wyjście do mieszkańców. Uczniowie będą musieli umiejętnie dokonywać wyboru i selekcji  materiału, określić tematykę, zdobyć ważne dla szkoły, mieszkańców i miasta informacje. Poprzez zabawę będą kształtowali kluczowe kompetencje, tj. pisanie, mówienie, pracę w zespole itp.

Uczniowie nawiążą współpracę z lokalną telewizją, by uzyskać fachowe wskazówki do realizacji głównego celu.

Nagrany program zamieścimy na klasowej stronie internetowej i stronie szkoły, by zapoznać z nim całą społeczność szkolną, nauczycieli i rodziców i zachęć innych do realizacji podobnych projektów.

 

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie i miasta Choszczna. Będzie trwał od grudnia 2017 r. do marca 2018 r.

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy wykorzystać na zorganizowanie wycieczki do telewizji szczecińskiej, by uczniowie mogli poznać metody pracy zawodowych dziennikarzy oraz powstawanie programu telewizyjnego. Byłaby to niezwykła nagroda za aktywną pracę i zaangażowanie uczniów w projekcie. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Olga Taratajcio

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie im. I Armii Wojska Polskiego, Choszczno

Adres szkoły:
Obrońców Westerplatte 1a, 73-200
Choszczno

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone