Liczba głosów: 82

Projekt nr 00747
NIEimmunoOPORNI - czyli jak pokonać niewiedzę z immunologii

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Pomysł na projekt pt. NIEimmunoOPORNI - czyli jak pokonać niewiedzę z immunologii, w którym głównym założeniem jest samodzielne opracowanie kreatywnego zestawu dydaktycznego, pojawił się już jakiś czas temu i wynikał z braku na rynku ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów pomocy naukowych, które obrazowałyby zagadnienia związane z układem odpornościowym. Treści realizowane w ramach przedmiotów biologia i bioanalityka z dziedziny immunologii są dość trudne, stąd narodził się zamysł stworzenia ImmunoPOMOCNEJ bazy narzędzi, dobranych tak, aby trafił idealnie do uczniów wszystkich typów sensorycznych i maksymalnie nawiązywał do trójkąta efektywności zapamiętywania. Taki stan rzeczy, można osiągnąć tylko poprzez wysłuchanie głosu młodzieży i zaangażowanie ich do opracowania takich metod i form, z którymi pracuje im się najefektywniej. Projekt opiera się na koncepcji:

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ I DOŚWIADCZENIE.

 

Zespół młodzieży z III klasy Technik Analityk (ImmunoLOGICZNI) W PIERWSZYM ETAPIE (listopad 2017 r.) prac nad projektem opracował cztery grupy zadań w ramach tworzenia ImmunoPOMOCNEJ bazy narzędzi:

1. Przygotowanie pomocy naukowych (gra planszowa, fiszki do nauki, karty „MEMORY” np. hasło i rysunek, gra na zasadach „TABU”, kalambury, quiz wiedzy z wykorzystaniem aplikacji lub/i strony internetowej https://flipquiz.me/, model wirusa, np. HIV, plakaty tematyczne i mapy mentalne).

2. Stworzenie zasad/narzędzi do uczenia się trudniejszych zagadnień z działu z wykorzystaniem mnemotechnik, np. tworzenie humorystycznych haseł i wierszyków-definicji (nauka poprzez kojarzenie).

3. Przygotowanie doświadczeń naukowych (opracowanie instrukcji, wykonanie i realizowanie ich przez młodzież) w ramach zajęć lekcyjnych oraz warsztatów edukacyjnych.

4. Przygotowanie projektu gadżetów z logo i hasłem promujących naszą akcję, tj. koszulki, kubki, gumowe bransoletki, smycze, magnesiki.


W DRUGIM ETAPIE (styczeń 2018 r.), młodzież zostanie podzielona na podgrupy robocze, wyznaczeni zostaną koordynatorzy grup i opracowany zostanie podział obowiązków.


TRZECI ETAP PROJEKTU (styczeń – kwiecień 2018 r.) dotyczy okresu typowo roboczego, w którym tworzone będą narzędzia dydaktyczne, mnemotechniki oraz projekty gadżetów przez uczniów w pełnej współpracy z nauczycielem prowadzącym. To również czas wypróbowywania stworzonych przez młodzież pomocy naukowych.


ETAP PODSUMOWUJĄCY (maj/czerwiec 2018 r.) związany będzie z przygotowaniem warsztatów naukowych, w trakcie których przedstawiane będą eksperymenty, doświadczenia, prezentacje naszych ImmunoLOGICZNYCH pomocy naukowych dla uczniów sąsiednich szkół ponadgimnazjalnych. Następnie, gdy już edukacyjny zestaw ImmunoLOGICZNY będzie przygotowany, chcielibyśmy podjąć współpracę ze szkołami gimnazjalnymi/podstawowymi.


W czasie trwania projektu młodzież, podzielona na zespoły, wykonuje odpowiednie narzędzia dydaktyczne (wypróbowując ich skuteczność i efektywność w opanowywaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny immunologii), tworzy instrukcje do doświadczeń biologicznych i przygotowuje niezbędny sprzęt oraz odczynniki, a także przygotowuje się do zorganizowania warsztatów edukacyjnych, w trakcie których prezentowany będzie ImmunoPOMOCNY zestaw dydaktyczny.

 

Niezwykle ważne dla nauczyciela koordynującego ten projekt jest to, aby stopień zaangażowania oraz poziom ambicji był dostosowany do możliwości uczniów na każdym etapie jego realizacji.

Cele projektu

 • Dostarczenie informacji na temat budowy i funkcjonowania układu odpornościowego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów odpowiedzi immunologicznej i zaburzeń funkcjonowania układu poprzez taki dobór metod i form pracy, aby były one nie tylko przyjazne i zrozumiałe, ale przede wszystkim atrakcyjne dla każdego ucznia o różnych preferencjach sensorycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań powyższą tematyką z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak również zweryfikowanie ogólnie przyjętych przekonań odnoszących się do chorób układu odpornościowego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wykorzystania wiedzy oraz prezentowania zdobytych informacji przed szerszą publiką.
 • Wspieranie kreatywności i samodzielności uczniów poprzez zaangażowanie ich w realizację interesujących i niekonwencjonalnych form pracy.
 • Zainspirowanie uczniów do doświadczalnego poznawania procesów immunologicznych oraz do doskonalenia ich sprawności praktycznych w pracy laboratoryjnej poprzez przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń biologicznych.
 • Zachęcanie młodych ludzi do wychodzenia poza utarte schematy i otwartego podejścia do nowych metod pracy na lekcji i poza nią.
 • Zmobilizowanie uczniów do wykazania inicjatywy w tworzeniu i organizowaniu lekcji poprzez m.in. stworzenie własnej bazy dydaktycznej.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności pracy w grupie z uwzględnieniem podziału zadań, realizacji w określonym czasie zaplanowanych działań oraz rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich.

Elementy unikatowe

1. Samodzielnie opracowane i wykonane pomoce naukowe przez uczniów z grupy projektowej ImmunoLOGICZNI:

 • gra planszowa,
 • fiszki do nauki ,
 • karty „MEMORY” np. hasło i rysunek,
 • gra na zasadach „TABU”,
 • kalambury,
 • quiz wiedzy (z wykorzystaniem aplikacji i strony internetowej https://flipquiz.me/),
 • model wirusa, np. HIV,
 • plakaty tematyczne i mapy mentalne,
 • doświadczenia naukowe.

2. Opracowanie zasad uczenia się trudniejszych zagadnień z działu z wykorzystaniem mnemotechnik, np. tworzenie humorystycznych haseł i wierszyków-definicji (nauka poprzez kojarzenie).

3. Przygotowanie doświadczeń naukowych i realizowanie ich przez młodzież, z uwzględnieniem zasad trójkąta efektywności zapamiętywania.

4. Przygotowanie projektu gadżetów z logo i hasłem promujących naszą akcję, tj. koszulki, kubki, gumowe bransoletki, smycze, magnesiki.

Miejsce i czas realizacji

MIEJSCE:

Miejscem realizacji projektu jest przede wszystkim Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Dodatkowo pragniemy wyjść poza ramy 45-minutowej lekcji i przygotować w szkole warsztaty edukacyjne (eksperymenty, doświadczenia, prezentacje naszych ImmunoLOGICZNYCH pomocy naukowych) dla sąsiednich szkół ponadgimnazjalnych.

W momencie, gdy edukacyjny zestaw ImmunoLOGICZNY będzie przygotowany, chcielibyśmy podjąć współpracę ze szkołami gimnazjalnymi/podstawowymi i przedstawić uczniom w ramach warsztatów: eksperymenty, doświadczenia i gry edukacyjne wraz z prezentacjami (uwzględniając poziom kształcenia).

CZAS:

Listopad 2017 - czerwiec 2018

Co dla nas bardzo ważne, materiały opracowane w ramach tego projektu mogą być wykorzystywane i modyfikowane w kolejnych latach.

 

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant chcielibyśmy przeznaczyć na profesjonalne wydanie/ wydrukowanie edukacyjnego zestawu ImmunoLOGICZNEGO, czyli m.in. gry naukowej, kart i fiszek ułatwiających realizację materiału oraz rozbudzających ciekawość i kreatywność młodzieży.

Atrakcyjnym wizualnie pomysłem byłoby stworzenie koszulek dla grupy młodzieży– ImmunoLOGICZNI – z logo i hasłem akcji, a także innych gadżetów promujących idee przewodnie naszego projektu, tj. samodzielność, pasja, kreatywność.

Ponadto, grant wykorzystalibyśmy na uzupełnienie bazy dydaktycznej o specjalistyczne pomoce naukowe z dziedziny immunologii (np. zestawy do doświadczeń).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Bogusława Mikołajczyk

Szkoła:
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej -Curie, Tarnowskie Góry

Adres szkoły:
Opolska 26, 42-600
Tarnowskie Góry

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone