Liczba głosów: 75

Projekt nr 00007
Fryzura inspirowana tekstami kultury

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ma charakter interdyscypilinarny.

Jest połączeniem wiedzy zdobywanej na zajęciach z języka polskiego i pracowni wizualizacji. Jednocześnie utrwala wiadomości z zakresu analizy tekstów kultury oraz pobudza kreatywność w projektowaniu fryzur. Uczestnicy projektu na podstawie analizy obrazów stworzą stylizację fryzur nowoczesnych. 

Uczniowie w grupach 4-5 osobowych wybierają jeden obraz podczas wycieczki przedmiotowej do Muzeum Narodowego. Interpretują tekst ikonograficzny  zgodnie z kartą analizy obrazu, następnie na podstawie wybranego tekstu kultury tworzą projekt fryzury nowoczesnej dowolną techniką rysunkową.

Na zajęcia z języka polskiego przygotowują kartę analizy obrazu i opis obrazu, co sprawi, że utrwalą wiadomości z zakresu analizy tekstu kultury jednego z obowiązkowych elementów na egzaminie maturalnym w części ustnej.

Po przygotowaniu projektu rysunkowego zrealizują projekt w konwencji 3D.

Projekty fryzur zostaną wykonane na głowach treningowych przeznaczonych do utylizacji co wpłynie na zmniejszenie odpadów.

Wrzesień

Zapoznanie z projektem edukacyjnym

Podział na grupy i wyodrębnienie liderów grup

Wyjście do Muzeum Narodowego

Karta analizy

Początek października

Karta analizy tekstu kultury w formie elektronicznej z opisem  inspiracji

Koniec października

Szkic fryzury nowoczesnej inspirowany wybranym tekstem kultury wykonany techniką ołówka

Listopad

Fryzura nowoczesna wykonana na głowie treningowej zgodna z wykonanym szkicem

Przez cały okres trwania projektu 

Dokumentacja pracy nad projektem wysłana na email fotografii w trakcie pracy nad projektem .

Pytania i wątpliwości dotyczące projektu.

UWAGA! Temat wiadomości

klasa.. nazwiska osób w grupie nazwa projektu.

Koniec listopada  

Oddanie produktu finalnego do oceny przez zespół projektowy kompletna dokumentacja projektowa.

Cele projektu

  • zbudowanie pozytywnego wizerunku naszej szkoły
  • umożliwienie uczniom zastosowania teorii  z zakresu analizy tekstów kultury w praktyce do tworzenia projektów fryzur
  • pogłębienie umiejętności pracy w grupie
  • poszerzenie wiedzy  z zakresu interpretacji obrazu
  • promocja pracy metodą projektu na www.zso.edu.pl

Elementy unikatowe

Unikatowe w projekcie jest połączenie w projekcie treści i wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnokształcących czyli języka polskiego i przedmiotów zawodowych pracowni wizualizacji i projektowania fryzur.

Jednocześnie działania projektowe utrwalają wiedzę do egzaminu maturalnego z zakresu języka polskiego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur.

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Odzieżówych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 lekcje z języka polskiego, projektowania fryzur i pracowni wizualizacji.

Czas realizacji wrzesień 2017 do styczeń 2018.

Wykorzystanie grantu

Ewentualnie przyznany grant zostanie przeznaczony na szkolenie zawodowe z zakresu projektowania fryzur dla uczestników projektu i spersonalizowane pamiątki.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Beata Wach-Minkowska

Szkoła:
Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, Warszawa

Adres szkoły:
Kazimierzowska 60, 02-543
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone