Liczba głosów: 118

Projekt nr 00670
Centrum Mediacji Szkolnych

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W Zespole Szkół Ogólnokaształcących Nr.4 im. Piastów Śląskich w Gliwcicach od roku 2016 działa Centrum Mediacji Szkolnych. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącycm projekt, ukończyli specjalne szkolenie i uzyskali stosowne certyfikaty. Obecnie służą pomocą  swoim kolegom i koleżankom w rozwiazywaniu trudnych sytuacji oraz promują ideę mediacji wśród społeczności swojej szkoły. Projekt jest formą przygotowania bazy do dalszych mediacji rówieśniczych na terenie szkoły, jak również w dalszym etapie, również poza nią.

Cele projektu

- propagowanie mediacji, jako sposobu na rozwiązywanie sporów,

- wskazywanie pokojowych metod rozwiązywania sporów i kłótni,

- kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za swoje czyny,

- współdecydowanie o swojej sprawie i osobie,

- zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły

Elementy unikatowe

W ramach realizacji projektu :

- opracowanie stosownej dokumentacji ( m.in. statutu organizacji)

- opracowanie materiałów na lekcje wychowawcze

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych związanych z tematyką mediacji

- projekt logo organizacji

- zakładka "mediacjie" na stronie internetowej szkoły

- dyżury mediatorów

 

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gliwicach, czas realizacji projektu do końca roku szkolnego 2018/2019

Wykorzystanie grantu

- pozyskanie pomieszczenia i wyposażenia dla celów mediacyjnych

- szkolenia nowych mediatorów rówieśniczych

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Elżbieta Piotrowska

Szkoła:
Gimnazjum nr 7 w Gliwicach, Gliwice

Adres szkoły:
Orląt Śląskich 25, 44-100
Gliwice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone