Liczba głosów: 0

Projekt nr 00656
FILMEM NAKRĘCENI czyli nie daj się nag(b)rać!

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt zakłada zainteresowanie uczniów tematyką powstawania i wykorzystania filmów - zarówno w kontekście komercyjnym, jak i informacyjno - dokumentacyjnym. Ważnym aspektem będzie również profilaktyka cyberzagrożeń dotyczących manipulowania informacją w sieci.

Tematyka projektu wynika z ważnego społecznie problemu, jakim jest bezkrytyczna wiara młodych ludzi w przekaz zaprezentowany w postaci filmowej. Dostępność do różnorodnych materiałów, kanałów filmowych, informacji w postaci nagrań - tworzy pewnego rodzaju zapotrzebowanie na tę atrakcyjną i bezpośrednią formę przekazu. Młodzież coraz częściej sięga po możliwość nagrywania filmów, pokazujących jedynie fragment rzeczywistości, który wyrwany z kontekstu prowadzi często do wyciągania błędnych wniosków. Jednocześnie nie do końca rozumieją prawo do ochrony wizerunku – zarówno swojego, jak i innych.

Projekt będzie realizowany z grupą siódmoklasistów, podczas zajęć informatyki oraz zajęć z pedagogiem. Tryb realizacji oraz stosowane formy i metody pracy będą wynikały z metody projektu. Uczniowie podczas realizacji założeń będą mieli okazję do zapoznania się oraz wykorzystania w praktyce nowoczesnych technologii, narzędzi oraz oprogramowania pozwalającego na utrwalenie oraz obróbkę informacji w postaci filmowej. Jednocześnie będą wprowadzani w tajniki swoistej manipulacji materiałem filmowym - w zależności od kontekstu oraz celu jaki chcą osiągnąć jego twórcy. W celu wzmocnienia roli wychowawczej projektu oraz bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów przewidziano współpracę z pedagogiem szkolnym, polegającą na zajęciach warsztatowych wspomagających zrozumienie tematu manipulowania informacją oraz skutków, jakie może to wywołać. Efektem projektu będzie przygotowanie przez uczestników projektu spotkania warsztatowego lub tutorialu dla młodszych uczniów, mających na celu pokazanie - jak nie dać się zmanipulować informacją filmową oraz jak troszczyć się o swoje prawo do ochrony wizerunku.

Cele projektu

- pogłębienie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, narzędzi oraz oprogramowania do rejestracji, obróbki a także prezentacji i udostępniania materiału filmowego

- uświadomienie uczniom na czym polega manipulacja materiałem filmowym oraz jakie konsekwencje może wywołać

- profilaktyka cyberzagrożeń dotyczących manipulowania informacją w sieci, wzmocnienie czujności uczniów na przejawy łamania prawa do ochrony wizerunku

Elementy unikatowe

Innowacyjność projektu polega na unikatowym połączeniu zagadnień z dziedziny informatyki ( nowoczesne technologie, nagrywanie i obróbka filmu, tworzenie etiud i zwiastunów filmowych, bezpieczeństwo w sieci ) z ważnym problemem społecznym, jakim jest manipulowanie informacją oraz łamanie prawa do ochrony wizerunku  w sieci. Odwołanie się do naturalnego zainteresowania uczniów w tym wieku mediami społecznościowymi oraz atrakcyjną formą przekazu jaką jest film pozwoli na utrwalenie właściwych nawyków, zachowań oraz przekonań dotyczących zarówno nadawania jak i odbioru informacji w tej formie. 

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w szkole, podczas zajęć informatyki oraz zajęć z pedagogiem szkolnym. Termin realizacji projektu: luty – kwiecień 2018 r. 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na wyposażenie pracowni komputerowej ( sprzęt, oprogramowanie ) 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Teresa Jaworska

Szkoła:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Małgorzata Jendrysik, Opole

Adres szkoły:
Chabrów 54, 45-222
Opole

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone