Liczba głosów: 1660

Projekt nr 00568
Chwytaj serce- młodzi dla transplantacji

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt realizowany będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w roku szkolnym 2017/2018. Zaangażowanych jest w niego 11 osób i opiekun - nauczyciel biologii.

Projekt jest rozszerzoną wersją obchodów Dnia Transplantacji w Polsce, przypadających na 26 stycznia, który organizowany był do tej pory na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2. Obecnie, po połączeniu placówek tematyką oddawania narządów chcemy objąć klasy 6 i 7 sp oraz 2 i 3 gimnazjum, które funkcjonują w obrębie jednej placówki - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I.

W obecnym roku szkolnym w pażdzierniku rozpoczeliśmy akcję informacyjną skierowaną do uczniów klas 2 gimnazjum. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem "Życie Po Przeszczepie" i mogliśmy gościć jego przedstawicieli - państwa Alicję i Sławomira Bińczaków. 

Temat transplantacji organów i tkanek to temat, który musi być podejmowany od najmłodszych lat, w jak najszerszej grupie odbiorców. Należy uświadamiać społeczeństwo czym jest transplantacja, kto może być dawcą, jakie są uwarunkowania prawne. 26 stycznia stał się symbolicznym dniem, który wytyczył nam drogi realizacji i przedstawienia tej problematyki. Naszym celem jest uświadamianie coraz szerszej społeczności, jak również pogłębienie własnej wiedzy i umiejętności teraz i w przyszłości. Jednocześnie chcemy edukować koleżanki i kolegów z młodszych klas aby mogli być naszymi godnymi następcami, kiedy opuścimy mury naszej szkoły. 

Harmonogram działań:

 • Pażdziernik 2017 - wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia "Życie Po Przeszczepie" - prezentacja dla uczniów klas 2 gim,
 • Listopad 2017 - zgłoszenie projektu do konkursu, przejście kursu e-lerningowego i zdobycie certyfikatu ze strony Dawca.pl,
 • Grudzień 2017 - ogłoszenie wyników konkursu, akcja informacyjna dotycząca głosowania internetowego na projekt, przygotowanie do Dnia Transplantacji,
 • Styczeń 2018 - akcja informacyjna dla rodziców podczas zebrań semestralnych,
 • Luty 2018 - obchody Dnia Transplantacji w Polsce - termin wynika z ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim,
 • Marzec 2018 - ogłoszenie konkursu literackiego i plastycznego pt."Chwytaj Serce - Transplantacja",
 • Kwiecień 2018 - ogłoszenie wyników konkursów i wystawa prac plastycznych,
 • Maj 2018 - uroczyste zakończenie projektu, posumowanie i ewaluacja,
 • Wyjazdy  w celu rozwija wiedzy i umiejętności wynikać będą z harmonograu działań stowarzyszenia.

Cele projektu

 1. Propagowanie wiedzy na temat transplantacji,
 2. Kontynuacja i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
 3. Nawiązanie współpracy i szerzenie wiedzy wśród rodziców,
 4. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej (zajęcia artystyczne/plastyka i język polski),
 5. Rozwijanie wiedzy i umiejętności młodych edukatorów aby mogli krzewić wiedzę w przyszłości,
 6. Szerzenie informacji o możliwościach jakie daje transplantacja narządów i tkanek,
 7. Zaznajomienie się z aktami prawnymi regulującymi kwestie pośmiertnego oddawania narządów i tkanek (oświadczenie woli i rejestr sprzeciwów),
 8. Wprowadzenie projektu do planu pracy szkoły w kolejnych latach.

 

Elementy unikatowe

 1. Trudna tematyka, którą chcemy przekazać w przystępny sposób bardzo szerokiej grupie odbiorców,
 2. Jesteśmy jedyną grupą młodzieży w mieście, która podjęła ambitny projekt transplantacji,
 3. Obejmujemy tematyką uczniów sp 6 i środowisko lokalne. 
 4. Chcemy, aby wiedza zdobyta dzisiaj była rozwijana i wykorzystywana na kolejnych etapach edukacyjnych,
 5. Staramy się wyjść poza ramy biologii i medycyny na niwę innych dziedzin - sztuki i literatury,
 6. Pragniemy, aby projekt nie zamknął się w ostatnim dniu jego realizacji, a żeby trwał jako wiedza nabyta w szerokiej społeczności.
 7. Istotnym jest aby działania nasze przekazane były w języku prostym i zrozumiałym dla wszystkich.
 8. Jesteśmy nośnikiem wiedzy niczym DNA.

Miejsce i czas realizacji

Czas realizacji: pażdziernik 2017 - maj 2018

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

Wykorzystanie grantu

 • Szeroko zakrojona akcja informacyjna: ulotki, plakaty, artykuły, materiały piśmiennicze i biurowe,
 • Zaprojektowanie i wykonanie koszulek (zielone koszulkiz czerwonym sercem i nazwą projektu),
 • Dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym i literackim,
 • Opłacenie wyjazdu do Szczecina w celu szerzenia wiedzy,
 • Poczęstunek i podziękowania dla przybyłych gości zaangazowanych w projekt,
 • Nagrody i podziękowania dla realizatorów kończących szkołę,
 • Zakup pomocy edukacynych do sali biologicznej.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Karolina Turosieńska

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, Świnoujście

Adres szkoły:
Staszica 17, 72-600
Świnoujście

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone