Liczba głosów: 57

Projekt nr 00005
Żywioły inspiracja kolor forma

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt jest wielopłaszczyznowy interdyscyplinarny (pracownia wizualizacji; wykonywanie i stylizacja fryzur; projektowanie fryzur). Uczniowie analizują kilka płaszczyzn funkcjonowania nowoczesnego fryzjera.
Żywioły odzwierciedlają zarówno charyzmę klienta jak i jego charakter oraz wizerunek.

Naszym celem jest stworzenie kolekcji fryzur odzwierciedlającej połączenie osobowości klienta z nowoczesną awangardową stylizacją fryzur.

Kolejnym celem jest ukazanie harmonii pomiędzy wizerunkiem, charakterem i stylizacją.

Uczniowie wybierają jeden żywioł, który staje się ich inspiracją do tworzenia kolekcji.

Na bazie tego konkretnego żywiołu tworzą projekt stylizacji w wersji papierowej z uwzględnieniem kolorystyki kształtu i formy fryzury korespondującej z wybranym żywiołem.

Uczniowie swoje plakaty przenoszą na rzeczywiste warunki czyli wykonują zaprojektowana stylizację na głowach treningowych, koloryzują je, strzygą  i formują zgodnie z projektem.

Wykonana stylizacja zostaje sfotografowana, następnie w programie graficznym umieszczona na tle zgodnym z wybranym żywiołem.

Tak przygotowane plakaty zostaną umieszczone w gablotach szkolnych razem z uformowanymi fryzurami. Dzięki takim działaniom koledzy i koleżanki z młodszych klas będą mogli podziwiać prace starszych kolegów i dodatkowo zostaną zmotywowani do podejmowania podobnych działań. Uczniowie szkół o profilu fryzjerskim będą mogli czerpać inspirację z wykonanych przez nas wizualizacji prac.

Na stronie szkoły http://www.zso.edu.pl/  zostaną umieszczone efekty projektu dzięki czemu potencjalni pracodawcy będą mieli możliwość obejrzeć pracę uczniów.

Wrzesień

Zapoznanie z projektem edukacyjnym

Podział na grupy i wyodrębnienie liderów grup

Październik początek

Zgłaszanie pomysłów przez grupy

Wydanie szablonów

Październik koniec

Rysunki fryzury zgodne z wybranym żywiołem.

Listopad

Dokumentacja technologiczna strzyżenia i koloryzacji. Ewentualna korekta dokumentacji

Koniec listopada  

Wykonanie strzyżenia i koloryzacji zgodnie z projektem fryzury

Początek grudnia

Oddanie produktu finalnego

Dokumentacja z naniesionymi poprawkami

Przez cały okres trwania projektu 

Dokumentacja pracy nad projektem wysłana na email fotografii w trakcie pracy nad projektem

Cele projektu

Zainteresowanie uczniów działalnością projektową.

Wspieranie w rozwijaniu uzdolnień.

Rozwijanie kompetencji miękkich.

Pobudzanie do kreatywnego działania.  

Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach 3-5 osobowych

Umożliwienie uczniom upowszechnienia swoich prac

Elementy unikatowe

Wspomaganie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami poprzez promocję prac projektowych na stronie www.projektzklasa.pl , www.zso.edu.pl, i mediach społecznościowych.

 

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Odzieżówych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Zajęcia pracownia wizualizacji i wykonywanie i stylizacja fryzur.

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant zostanie przeznaczony na szkolenie branżowe i zakup pamiątkowych grzebieni ze spersonalizowanym grawerem dla uczesników oraz (logo projektu z klasą i tytuł projektu).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Beata Wach-Mińkowska

Szkoła:
Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, Warszawa

Adres szkoły:
Kazimierzowska 60, 02-543
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone