Liczba głosów: 807

Projekt nr 00450
FABRYKA NEURONKÓW - eksperymenty przyrodnicze dla dzieci

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Pragnę zaszczepić u najmłodszych dzieci dążenie do ciągłego poznawania otaczającego świata. Projekt ma zachęcić dzieci do eksperymentowania, badania, opisywania zjawisk, wyciągania wniosków. To umiejętności, które zaprocentują na kolejnych etapach kształcenia.

Projekt wdraża dzieci do kreatywnej pracy w grupie, twórczego rozwiązywania sytuacji problemowych. Kształcenie cech lidera zespołu i zamiennie członka zespołu zaprocentuje w przyszłości, gdy dzieci będą szukały swojego miejsca na rynku pracy.

Założenia projektu przewidują rozszerzenie działań edukacyjnych o warsztaty naukowe dla okolicznych przedszkoli.

Warsztaty takie odbywały by się nieodpłatnie, w terminach uzgodnionych z placówkami z lokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie szkoły. Eksperymenty dla przedszkolaków mają być realizowane w małych grupach a uczestnicy projektu  - przyjmą na czas takich zajęć rolę liderów grup.

Taka forma ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie okolicznych przedszkoli w zajęcia przyrodnicze.

Zajęcia takie odbędą się w końcowej fazie projektu, gdy jego uczestnicy nabiorą już wprawy w efektywnym eksperymentowaniu.

Cele projektu

 

Projekt zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Będzie realizowany na dwóch poziomach:

 • uczniowie klas 1-3,
 • uczniowie klas 4-6.

Dla każdej grupy przewidziano 30 godzin zajęć laboratoryjnych na rok szkolny. Nauczyciel nie będzie pobierać wynagrodzenia za realizowane zajęcia. Dzieci będą korzystać z zajęć nieodpłatnie. Eksperymentowanie będzie się odbywać w małych grupach, tak by każde dziecko mogło poczuć radość z odkrywania tajemnic świata natury.

Projekt jest podzielony na moduły;

 • ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATŁA,
 • JESTEŚMY EKO - DZIECIAKI,
 • BADAMY MAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIA,
 • EKSPERYMENTY CHEMICZNE, TO NIE SZTUCZKI MAGICZNE,
 • CHCEMY WIEDZIEĆ WSZYSTKO O PRĄDZIE ELEKTRYCZNYM,
 • POTRAFIMY WYKONAĆ RÓŻNE POMIARY,
 • CO PŁYWA, CO TONIE? - BADAMY GĘSTOŚĆ CIECZY I CIAŁ.

Realizacja projektu pozwoli odkryć przed dziećmi fascynujący świat nauk przyrodniczych.  Dzieci mają stawiać pytania dotyczące otaczających je zjawisk i poszukiwać na nie odpowiedzi. Powinny nauczyć się poszukiwania różnych dróg rozwiązywania problemów.  Będą poznawać podstawowe zjawiska przyrodnicze i prawa przyrody. Nauczą się współpracy w zespole, efektywnego podziału obowiązków i współodpowiedzialności za powodzenie eksperymentu.  

Elementy unikatowe

Realizacja projektu da dzieciom radość z samodzielnego i  kreatywnego eksperymentowania. Projekt ma pokazać, że zdobywanie wiedzy może być radosną przygodą w której nie ma miejsca na nudę.

Fabryka Neuronków to trampolina, dzięki której nasi uczniowie sięgną po nowe odkrycia.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji:

 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w im. J. Wybickiego w Poznaniu

Czas realizacji:

 • rozpoczęcie projektu    - 1.10.2017
 • zakończenie projektu - 31.05.2018

Wykorzystanie grantu

Wygraną w Konkursie zamierzam przeznaczyć na zakup pomocy naukowych, które będą potrzebne w trakcie realizacji projektu i rozszerzą bazę pomocy, które już posiadam. Zamierzam doposażyć pracownię fizyczną, chemiczną i biologiczną w pomoce naukowe, które dzieci będą wykorzystywać w trakcie eksperymentów przewidzianych w projekcie. Eksperymentowanie jest wtedy efektywne, gdy można zapewnić dzieciom pracę w małych zespołach i każdy zespół ma własny zestaw do eksperymentowania. Część środków zamierzam przeznaczyć na realizację warsztatów dla dzieci z przedszkoli realizowanych przy współudziale dzieci objętych projektem Fabryka Neuronków. W załączniku przedstawiam kosztorys projektu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Hanna Moczko

Szkoła:
Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego, Poznań

Adres szkoły:
Promyk 4, 60-393
Poznań

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone