Liczba głosów: 3526

Projekt nr 00426
"Adoptujemy" dzieci z Rwandy

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Jesteśmy klasą 2FD technikum (kierunek fyzjerski i drzewny). Zaangażowaliśmy się w wolontariat i razem z panią Magdą zorganizowaliśmy w naszej szkole, w czerwcu 2017r. spotkanie z sympatyczni Rwandczykami- Sylvianem i Jeanem. Prowadzą szkołę w Rwandzie i opiekują się dziećmi objętymi programem Fundacji PORT. Opowiadzieli nam o życiu w swoim krajui prosili o pomoc dla dzieci. Dowiedzieliśmy się o ciężkim losie najmłodszych, których marzeniem jest chodzić do szkoły w butach (bo 7km boso to daleko!!!), posiadać swój długopis, napić się, zjeść śniadanie…

Po ich wizycie ruszyliśmy z akcją ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ DZIECI Z RWANDY Udzieliliśmy wywiadu w lokalnym radiu, napisaliśmy artykuł do lokalnej gazety, promowaliśmy nasz projekt na stronie i Facebooku naszej szkoły. Przygotowaliśmy plakaty, prezentacje multimedialne, odszukaliśmy w Internecie filmy o tym kraju, aby pokazać je uczniom naszej szkoły i przybliżyć temat biedy w Rwandzie.  Naszym celem było znalezienie klas, które chciałyby, tak jak my, zostać "rodzicami adopcyjnymi" i "zaadoptować" jedno dziecko, które co miesiąc otrzymywać będzie od nas kwotę 58zł.  Środki przesyłane są do Rwandy za pośrednictwem Fundacji PORT i przeznaczone na : opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, szkoły, leków, żywności, środków codziennego użytku. Dzieci wskazuje filia fundacji w Rwandzie i jako pierwsze zgłasza te najuboższe, z rodzin wielodzietnych, sieroty, dzieci chore.

Razem udało nam się zebrać 8 klas, czyli 215 uczniów o WIELKICH sercach, którzy wyrazili chęć niesienia pomocy. Udało nam się "zaadoptować" piątke dzieci z Rwandy:-) A oto nasi podopieczni:
Izaac, 1,5 roczku,
Angelique, 8 lat,
Sonia, 5 lat,
Chance, 6 lat,
Sandrine, 11 lat.

W praktyce wygląda to tak,że poszczególne klasy opiekują się jednym z dzieci. Nasze klasowe dziecko to Isaac. Zbieramy się co miesiąc po 1- 2zł, aby uzyskać 58 zł na każdego dzieciaczka:) Dzieci w Rwandzie są zachęcane do utrzymywania kontaktu z nami- "rodzicami" np. poprez wysyłanie kartek. Mają świadomość, że na drugiej półkuli jest ktoś, kto o nich myśli i się nimi opiekuje. My otrzymaliśmy zdjęcia dzieci i kwestionariusze dotyczące ich ciężkiej sytuacji rodzinnej, chorób, potrzeb, marzeń. Możemy także wysyłać paczki i kartki do naszych podopiecznych i ćwiczyć nasz angielski.
Najfajniejsze jest to,że w czerwcu 2018 roku Sylvian i Jean znów do nas przylecą, tym razem z naszymi adoptowanymi dziećmi!!!! Już nie możemy się doczekać. Bedziemy mogli przytulić się i porozmawiać z naszymi dziećmi, pokazać im nasze miasto i zoorganizować wiele wspólnych atrakcji i zabaw.  Wspólnie podjeliśmy odpowiedzialną decyzję, dajemy szanse zmiany ich życia na lepsze. Uświadamiamy uczniom naszej szkoły i całej społeczności,że warto pomagać. Dobro wraca ze zdwojoną siłą! 


 

Link do Filmu o naszej klasie i naszym projekcie:

 

 https://youtu.be/4O5blU2U4LU


Cele projektu

Realizując projekt chcemy osiągnąć następujące efekty:

- rozwijanie Kompetencji Ucznia XXI wieku: współpraca, kreatywność, myślenie
  krytyczne, przebojowość, odkrywczość, zarządzanie ludźmi i akcjami
  (np. charytatywnymi), 

- budowanie aktywnego wolontariatu,

- wzbudzanie empati, świadomości odpowiedzialności za los drugiego 
  człowieka, 

- organizacje spotkań w szkole z młodzieżą, w czasie których poruszane będą
   tematy  ciężkiej sytuacji dzieci w Afryce,

- utrzymywanie kontaktu z dziećmi i ich opiekunami- Sylvianem i Jeanem,
 szlifowanie języka angielskiego w mowie i piśmie,

- wpływanie na poziom edukacji dzieci z dalekiego kraju, dawanie im szansy 
  na dalszy rozwój i lepsze życie,

- poznawanie kultury, języka rwandyjskiego, zwyczajów, muzyki,
  instrumentów, strojów z odległego lądu,

- wzmocnienie relacji między uczniami a gronem pedagogicznym.

 

Elementy unikatowe

W czerwcu 2018 roku, kilka "adoptowanych" dzieci z Rwandy przyleci wraz z opiekunami do Polski i będziemy mogli spotkać się z nimi w naszej szkole!

Więź, jaka została nawiązana, między klasami- "rodzicami adopcyjnymi" a "adoptowanymi" dziećmi jest niezwykła. Towarzyszą jej silne emocje: radość poprzez niesioną pomoc, czasem łzy i smutek z powodu ciężskiej sytuacji dzieci.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany jest  od czerwca 2017 roku i chcemy go kontynuować jak najdłużej! Klasy, które mają swoje "zaadoptowane" dzieci, za 2- 3lata opuszczą naszą szkołę, wtedy będziemy szukać nowych "rodziców" wśród chętnych klas pierwszych. 

Wykorzystanie grantu

Wygraną przeznaczymy na zapewnienie atrakcji dzieciom w czasie ich pobytu w Polsce, a także na zakup koszulek z napisem " ZS nr1 pomaga Rwandzie", aby szerzyc dalej idee pomocy. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Magdalena Mieszała

Szkoła:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Ostrzeszów

Adres szkoły:
Gen. Sikorskiego 9, 63-500
Ostrzeszów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone