Liczba głosów: 2128

Projekt nr 00041
Jedynka z pasją

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt „Jedynka z pasją” ma charakter cyklu imprez (innych niż okolicznościowe, coroczne) rozpisanych na miesiące kalendarza szkolnego 2017/18. Tematem wiodącym projektu są tytułowe pasje uczniów ZSO Nr 1. Poszczególne zespoły, we współpracy z instytucjami lokalnymi, realizują niezależne zadania, finalizowane w konkretnych miesiącach.

Kolejno odbyły się lub odbędą się:

 

miesiąc

pasja/zainteresowanie

wydarzenie dominujące

metody realizacji zadań

oczekiwany efekt

Wrzesień

Poznajmy nasze pasje

 

 

 

 

 

 

 

 Książka

Wyjazd integracyjny do Zakopanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tydzień Książek Zakazanych

Zajęcia integracyjne z wychowawcami, występy indywidualne i prezentacje klas, promocja klasowych talentów;

wizyta i wykład na temat życia i działalności Jana Kasprowicza na Harendzie.

 

Recenzja pisemna wybranej pozycji z listy Zakazanych Książek.

Integracja pierwszoklasistów; prezentacja pasjonatów;

poznanie tradycji szkoły i jej patrona: J. Kasprowicza;

 


 

 


Propagowanie czytelnictwa poprzez publikacje recenzji w magazynie kulturalnym

Ad Operam!”

http://ad-operam.blogspot.com/

Październik

Języki obce

Ceremonia wręczenia certyfikatów językowych: CAE, DELF, DSD

Prezentacja multimedialna na temat wymiernych efektów certyfikatów oraz możliwości ich zdobycia w szkole.

Promocja nauki języków obcych.

 


Listopad

Poezja

Wieczorek poetycki

Występy recytatorskie przed publicznością.

Propagowanie twórczości poetyckiej młodzieży, absolwentów i nauczycieli.

 


Grudzień

Rękodzieło

Koncert kolędowy oraz jarmark bożonarodzeniowy

Warsztaty integracyjno-rękodzielnicze dla uczniów, rodziców i nauczycieli w celu przygotowania kiermaszu; występy muzyczne.

Promocja talentów muzycznych i rękodzielnictwa uczniów i nauczycieli naszej szkoły; integracja ze społecznością lokalną w trakcie miejskiego jarmarku bożonarodzeniowego.


Styczeń

Sporty zimowe

Obóz narciarsko-snowboardowy w Korbielowie; poranki łyżwiarskie na lodowisku

Zajęcia doskonalące w zakresie nauki na nartach i snowboardzie; gry i zabawy na łyżwach.

Promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej.

Luty

Taniec

Walentynkowy Turniej Tańca

Wykład o tańcu i jego roli w kulturze, spotkanie z instruktorem tańca towarzyskiego, turniej tańca.

Promocja tańca jako aktywności fizycznej i artystycznej; integracja uczniów, nauczycieli i rodziców (wspólny konkurs).

Marzec

Bezpieczeństwo

Warsztaty dot. bezpieczeństwa (pierwsza pomoc, bezpieczne podróżowanie, bezpieczeństwo w Internecie; odpowiedzialność karna młodzieży) we współpracy ze służbami: Policją, Strażą Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną

Warsztaty z pierwszej pomocy, wykład o bezpieczeństwie w internecie, spotkania i pogadanki z policją, prezentacje sprzętu przez służby bezpieczeństwa.

Uwrażliwienie młodzieży na problem bezpieczeństwa na co dzień; promocja zawodów związanych z ochroną życia i dóbr (policjant, ratownik, pielęgniarz, strażak, pogranicznik);

rozbudzenie świadomości prawnej młodzież.

 

Kwiecień

Turystyka

Rajd górski, wycieczki krajoznawcze i warsztaty językowe

Pieszy rajd górski w Beskidy,

szkolne wycieczki klasowe,

warsztaty językowe we Włoszech i krajach Beneluksu.

Integracja zespołów klasowych;

rozwijanie zainteresowań krajoznawczych; profilaktyka zdrowotna poprzez promocję turystyki pieszej; odkrywanie i uwrażliwienie młodzieży na dokonania innych kultur oraz wyrabianie poczucia poszanowania wobec nich; integracja europejska.

Maj

Zdrowie

Piknik na Kasprowicza”:

z okazji Dniu Dziecka na zamkniętej ulicy Kasprowicza

Gry i zabawy dla dzieci młodzieży z placówek przy ul. Kasprowicza, rowerowa „Masa krytyczna”, plener rysunkowo-malarski, prapremierowy koncert piosenek Agnieszki Osieckiej.

Promocja zdrowia i aktywności fizycznej; integracja przez współpracę z instytucjami w sąsiedztwie szkoły.

Czerwiec

Muzyka

Otwarty koncert piosenek Agnieszki Osieckiej dla mieszkańców miasta w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli ZSO Nr 1

Warsztaty i próby zespołu instrumentalnego, warsztaty z emisji głosu i próby śpiewu.

Promocja talentów muzycznych; integracja ze społecznością lokalną podczas koncertu w sali Raciborskiego Centrum Kultury lub muszli koncertowej w parku Roth.

 

 

 

Cele projektu

Szczegółowe cele projektu:

 integracja:

 • młodzieży wszystkich szkół wchodzących w skład ZSO Nr 1 w Raciborzu: I Liceum Ogólnokształcącego im J. Kasprowicza, Liceum Plastycznego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. von Eichendorffa,

 • młodzieży klas pierwszych, które rozpoczęły naukę w ZSO Nr 1 w roku szkolnym 2017/18,

 • ZSO Nr 1 ze społecznością lokalną z ulicy Kasprowicza,

 • ZSO Nr 1 ze społecznością miejską poprzez i organizację wydarzeń otwartych dla publiczności pozaszkolnej lub udział w nich,

 • młodzieży szkolnej ze wspólnotą europejską poprzez organizację wyjazdów językowych za granicę;

promocja:

 • utalentowanej młodzieży i jej osiągnięć,

 • nauczycieli-pasjonatów w ZSO Nr 1,

 • pozytywnych postaw w zakresie profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa,

 • ZSO Nr 1: budowanie wizerunku szkoły jako placówki otwartej na współpracę, kreatywnej i dynamicznej,

 • wzmocnienie pozycji ZSO Nr 1 na mapie edukacyjnej Raciborza i okolic.

 • poprawa umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, negocjacji, rozwiązywania problemów, dzielenia się odpowiedzialnością i samooceny,

 • otwarcie na współpracę z instytucjami lokalnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i rozwój kulturalny społeczności lokalnej.

 

Elementy unikatowe

Wszystkie wydarzenia objęte projektem otwierają społeczność szkolną na środowisko lokalne, od najbliższego - ulica, sąsiedzi (mieszkańcy bloków, szkoła podstawowa) przez środowiska zorganizowane (stowarzyszenia, placówki kultury, firmy lokalne) po instytucje samorządowe i państwowe (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna).

Miejsce i czas realizacji

4.09.2017 r – 22.06.2018 r. w ZSO Nr 1 w Raciborzu

Wykorzystanie grantu

Środki z grantu chcemy przeznaczyć na zakup rzutnika multimedialnego do zamontowania na stałe w zabytkowej auli szkolnej i skonfigurowania ze sprzętem nagłośniającym. Będzie służył do obsługi rozmaitych imprez o charakterze edukacyjnym (wykłady, prelekcje, spotkania z zaproszonymi ekspertami, rodzicami, prezentacje projektów uczniowskich), informacyjnym (rady pedagogiczne, zebrania samorządu uczniowskiego, wywiadówki) lub okolicznościowo-promocyjnym (akademie, uroczystości, dni otwarte placówki).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Małgorzata Sokołowska

Szkoła:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Racibórz

Adres szkoły:
Kasprowicza 11, 47-400
Racibórz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone