Liczba głosów: 1678

Projekt nr 00399
Widzę, próbuję, rywalizuję. Pokochać matematykę w trzech krokach.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt opiera się na poznawaniu matematyki w trzech krokach:

-zaintrygowaniu uczniów efektami wizualnym,

-działań wykonanych w praktyce,

- rywalizacji między uczniami, klasami oraz w których przewidziany jest aktywny udział rodziców. 

Program podzielony jest na dwutygodniowe tematy przewodnie tj.: „W świecie liczb naturalnych”, “Ułamki zwykłe mi nie straszne”, “Ułamki dziesiętne wokół nas”, “Skala – świat widziany z góry”, “Świat z figur geometrycznych”.

 W każdym z tych okresów uczniowie odpowiednio do tematu  wezmą udział w:

- trojwymiarowej prezentacji oglądanej w okularach 3D, co zachęci ich do poznawania nowych treści, 

- działaniach praktycznych podczas wyjść do miejsc użyteczności publicznej, gdzie każdy będzie miał do wykonania odpowiednie zadanie ( bank, sklep, park miniatur, spotkanie z architektem, wspólne przygotowywanie posiłków )

- rywalizacji między sobą przy aktywnym udziale rodziców (raz w miesiącu)

 

Dwutygodniowy temat przewodni zostanie podsumowany testem on-line sprawdzającym wiedzę.

W trakcie trwania projektu zorganizowane będą również konkursy szkolne: „Świat z figur geometrycznych”, „Zostań mistrzem tabliczki mnożenia”  (w dwóch etapach)  oraz 5 konkursów "Nie jestem sam, współpracuje z klasa" odpowiednio do każdego tematu.

Na spotkaniu podczas drzwi otwartych naszej szkoły uczniowie zaprezentują spektakl  pt.: "Matematycznym szlakiem".

Te wszystkie działania z pewnością przyczynią się do zainteresowania uczniów matematyką i pogłębieniem wiedzy w tej dziedzinie.

W naszym projekcie zaangażujemy samorząd szkolny. Jego zadaniem będzie zapis przebiegu projektu, w szczególności zmiany dwutygodniowych haseł tematycznych na tablicy wyeksponowanej na korytarzu szkolnym.

Postępy projektu będziemy cyklicznie ogłaszać w mediach szkolnych (radiowęzeł).

Zwrócimy się również z prośbą do właścicieli lokalnych firm (sklepy, banki) o zgodę na realizację niektórych zadań projektu na ich terenie oraz współpracę podczas trwania programu.

Odbiorcami projektu będą uczniowie klas integracyjnych IV-VI -  dzieci na różnych poziomach intelektualnych,  również o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawni ruchowo, upośledzone umysłowo, z autyzmem, , z niepełnosprawnością sprzężoną).

 

Cele projektu

-       Ułatwienie uczniom zagłębienia się w omawiany temat.

-       Zainspirowanie i zaintrygowanie wrażeniami wzrokowymi uczestników zajęć.

-       Zwiększenie skuteczności nauki w trzech krokach prowadzące do lepszych wynikówna testach

Elementy unikatowe

-          Nauka jest zabawą,

-          Lekcje przeprowadzone w okularach 3d odbiegają od tradycyjnych metod nauczania,

-          Proponowane rozwiązania wprowadzają zastosowanie wiedzy matematycznej w praktyce, uczniowie muszą wykazać się wiedzą w miejscach użyteczności publicznej np. w banku, sklepie,

-          Pojawią się elementy rywalizacji między uczniami w trakcie wykonywania zadań w terenie,

-          Zostaną zaangażowanii rodzice do współdziałania z dziećmi w wykonywaniu określonych zadań.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie na terenie SzkołyPodstawowej nr 38 w Sosnowcu.

Czas rozpoczęcia: luty 2018

Czas zakończenia: 15 czerwiec 2018

Wykorzystanie grantu

Do realizacji projektu niezbędne są:

Projektor Full HD Led 3D

Okulary 3D

Program do konwersji plików 2D na 3D np. MAKEME3D

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Joanna Starzyk

Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki, Sosnowiec

Adres szkoły:
Bohaterów Monte Casino 46, 41-219
Sosnowiec

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone