Liczba głosów: 27

Projekt nr 00396
Step aerobik - aktywność dla każdego.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt powstał w odpowiedzi na nurtujące prowadzącą pytania: co zrobić aby zwiększyć aktywność fizyczną uczniów w czasie pozalekcyjnym, jak uatrakcyjnić dotychczasowe zajęcia pozalekcyjne, w jaki sposób wykorzystać istniejącą bazę szkoły?

Uczestnicy projektu to uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej –
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Chorzowie, głównie żeńska część społeczności uczniowskiej. Treść projektu, charakter prowadzonych zajęć jak i czas w którym są one realizowane odpowiadają głównie dziewczętom niezaangażowanym profesjonalnie w uprawianie sportu.

Zajęcia w ramach projektu mają charakter ściśle praktyczny. Polegają one na cotygodniowych lekcjach step aerobiku z elementami innych form współczesnego fitnessu. 

Uczestniczy mają realny wpływ na charakter i zakres zajęć. Aktywnie mogą włączać się w planowanie i realizację układów choreograficznych i sekwencji ćwiczeń kształtujących wybrane partie ciała. Prowadząca wskazuje uczestnikom jak rozwiązywać problematykę zwiększania trudności ćwiczeń w zależności od efektu jaki mają one przynieść.

Efektem finalnym projektu jest lekcja otwarta step aerobiku, w której mogą uczestniczyć pozostali chętni uczniowie społeczności szkolnej. W czasie tego wydarzenia uczestnicy projektu mogą zaprezentować nabyte umiejętności z zakresu choreografii ruchu fitnessowego oraz wysoki poziom wykonywania ćwiczeń kształtujących.

Cele projektu

1. Umiejętność oceny reakcji własnego organizmu na wysiłek fizyczny
o różnej intensywności.

2.Umiejętność wyjaśnienia na czym polega prozdrowotny styl życia.

3. Umiejętność wyjaśnienia związku między aktywnością fizyczną
i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz umiejętność omawiania sposobów utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia.

4. Umiejętność wykonania ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe.

5. Umiejętność wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych.

6. Umiejętność obliczania i interpretacji własnego wskaźnika wagowo – wzrostowego (BMI).

7. Umiejętność wykonywania ćwiczeń kształtujących i kompensacyjnych w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy,
w tym, pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze.

8. Umiejętność wyjaśnienia odpowiedzialności za własne i innych ludzi zdrowie.

9. Umiejętność wyjaśnienia na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji.

10. Umiejętność omówienia zasad racjonalnego gospodarowania czasem.

11. Umiejętność wykonywania podstawowych kroków step aerobicu, aerobicu klasycznego.

12. Umiejętność wyjaśnienia zasad wysiłku interwałowego, wysiłku cardio, wysiłku tlenowego, wysiłku wzmacniającego poszczególne partie ciała.

13. Umiejętność własnej interpretacji poznanych układów ćwiczeń przy muzyce.

14. Umiejętność wyjaśnienia znaczenia rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym.

15. Umiejętność wyjaśnienia podstawowych form odnowy biologicznej po treningu fizycznym.

16. Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów w sytuacjach planowania własnej aktywnosci fizycznej.

Elementy unikatowe

W ramach projektu prowadzone są zajęcia ze współczesnej formy fitnessu jakim jest step aerobik, w formie i na poziomie dostosowanym do indywidualnych predyspozycji uczniów realizujących. W trakcie zajęć prowadząca wplata elementy stretchingu oraz jogi jako formę ćwiczeń relaksacyjnych.

Prowadząca w sposób aktywny uczestniczy z zajęciach pogłębiając w ten sposób relacje z uczestniczącymi w projekcie.

Prowadząca uwzględnienia propozycje uczniów podczas planowania treści poszczególnych lekcji projektu.

Uczestnicy w sposób aktywny twórczo rozwiązują problemy i wyzwania wskazywane przez prowadzącą.

Długoterminowość projektu pozwala na wzbudzenie w uczestniczących wewnętrznej motywacji w kontynuowaniu takiej formy aktywności pozalekcyjnej.

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia odbywają się w wymiarze 20 lekcji fitnessowych. Każda trwa 60 minut. Łącząc specyfikę pracy szkoły wraz z założeniami projektu, m.in. wdrażaniem do całożyciowej dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne, zajęcia odbywają się z częstotliwością jedno na tydzień w sali gimnastycznej szkoły.

Wykorzystanie grantu

Środki pozyskane z grantu zostaną przeznaczone na zakup przyborów potrzebnych w realizacji projektu: stepy, maty do fitnessu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Agnieszka Pella

Szkoła:
IV Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej - Curie, Chorzów

Adres szkoły:
Dąbrowskiego 34, 41-500
Chorzów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone