Liczba głosów: 164

Projekt nr 00378
ESCAPE this ROOM- LOST IN LONDON

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ESCAPE this ROOM - LOST IN LODON to pomysł uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej w Zamościu. Zabawa w tym edukacyjnym pokoju gier ma za zadanie zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego poprzez nieszablonowe podejście – kreatywność w tworzeniu i rozwiązywaniu zadań oraz dzielenie się posiadanymi umiejętnościami.

Zaplanowane zostały poszczególne etapy realizacji projektu, elementy wystroju sali, aranżacja pomieszczenia, różne rodzaje zadań także z wykorzystaniem aplikacji do nauki j. angielskiego oraz elementami programowania w języku Scratch. Uczniowie podjęli się opracowania zadań i wykonania potrzebnych im rekwizytów.

Przygotowaniom escape room’u towarzyszy podejście eklektyczne – zastosowanie metody projektu  i różnych technik pracy takich jak: praca indywidualna,  praca w parach i grupach przyczynia się do aktywnego uczestnictwa uczniów w podejmowanych działaniach.

Efektem finalnym projektu będzie niecodzienna lekcja języka angielskiego, która zostanie na długo w pamięci każdego ucznia- o ile uda się uczniom z tego pokoju wydostać ;)  Celem, do którego zmierzają uczniowie jest rozwiązanie zadań pod presją czasu czyli odnalezienie klucza i wydostanie się z pokoju przed upływem 45 minut.

Link do trailera promującego projekt i prezentującego dotychczasowe dokonania uczniów:

https://www.youtube.com/watch?v=m5kSuFMi1NI&feature=youtu.be
 

 

 

 

Cele projektu

1.    Wdrażanie ucznia do brania odpowiedzialności za proces uczenia się.

2.    Kształcenie umiejętności planowania swojej pracy, logicznego myślenia i konstruktywnego rozwiązywania zadań problemowych.

3.  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

4.    Kształcenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pasją w sposób atrakcyjny dla innych.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

6. Kształcenie umiejętności dokonywania selekcji potrzebnych i wartościowych informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.

7. Rozwijanie inwencji twórczej poprzez różne formy aktywności ucznia oraz zachęcanie do poszukiwania oryginalnych rozwiązań.

8. Kształtowanie umiejętności komunikacji i współpracy z innymi w ramach wspólnej pracy nad powierzonym zadaniem.

9.  Zaprezentowanie aktywizującej i pobudzającej kreatywność formy spędzania czasu jako alternatywy dla gier komputerowych.

Elementy unikatowe

Cechą unikatową projektu jest zainspirowanie i zaangażowanie nastolatków do przygotowania popularnej atrakcji, jaką jest Escape Room, dostępnej jedynie w dużych miastach i znanej im jedynie z opowieści starszych kolegów.

Przygoda, zawierająca walory zarówno edukacyjne, jaki i rozrywkowe, kierowana jest dla ich rówieśników – członków społeczności szkolnej. Projekt, który obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne, daje szansę na odkrycie w sobie oraz prezentację posiadanych przez uczniów talentów: językowych, artystycznych, informatycznych, matematycznych czy organizacyjnych. 
W trakcie pracy nad projektem uczniowie mają szansę na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie zdobywania wiedzy. Jest to również propozycja jak w ciekawy sposób można spędzać czas wolny: tworzyć samodzielnie i rozwijać własną kreatywność zamiast korzystać jedynie z gotowych pomysłów innych osób.

Miejsce i czas realizacji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Orzeszkowej w Zamościu

listopad 2017- kwiecień 2018

Wykorzystanie grantu

Grant zostałnie przeznaczony na zakup sprzętu niezbędnegoo do realizacji zaplanowanych zadań (drukarka, modem), pomocy dydaktycznych do nauki j. angielskiego  oraz elementów dekoracji escape room'u. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Jolanta Michalczuk

Szkoła:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. E. Orzeszkowej, Zamość

Adres szkoły:
Orzeszkowej 43, 22-400
Zamość

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone