Liczba głosów: 0

Projekt nr 00360
3-SAT

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku.

3-SAT polega na aktywizacji zespołu uczniowskiego poprzez zaplanowanie i realizację projektu inżynieryjno-badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie eksperymentów inżynieryjnych oraz astrobiologicznych w misjach stratosferycznych wraz z przeprowadzeniem tam różnorakich pomiarów i doświadczeń z zakresu fizyki, ekologii, biologii, chemii, fotometrii, geografii oraz doświadczeń w innych dyscyplinach wiedzy, określonych w trakcie kształtowania, rozwoju i ewaluacji projektu.

1. Zarządzanie projektem ( prace nad tożsamością wizualną projektu)

2. Moduły:
2.1 moduł inżynieryjny – prace nad skonstruowaniem sondy stratosferycznej ( dwa niezależne procesy inżynieryjne),
2.2 moduł astrobiologiczny – eksperyment astrobiologiczny na granicy kosmosu z użyciem mikroglonów będących ekstremofilami,
2.3 moduł historyczny - pozyskanie wiedzy oraz promocja nieznanej historii regionu związanej z Aeroklubem Gdańskim.

3. Wsparcie w projekcie satelity studenckiego PW SAT2
(namierzanie radiowe satelity po wysłaniu go na orbitę).

4. Rozszerzenie wiedzy dotyczącej najnowszych technologii.

5. Udział w pierwszej w Europie edukacyjnej misji kosmicznej "Youth for Moon"organizowanej z Europejską Agencją Kosmiczną.

6. Dzielenie się wiedzą w trakcie zajęć autorskich dot. kosmosu dla wychowanków Domu Dziecka w Gdyni, oraz za pomocą strony www.3inspace.com.

Cele projektu

BIEŻACY PRZEBIEG PRAC JEST UMIESZCZANY NA STRONIE www.3inspace.com
  • Skonstruowanie sondy stratosferycznej: koncepcja, obliczenia podstawowe, projekt, wykonanie.
  • Skonstruowanie sondy świetlnej i przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu wykazanie różnic w przedostawaniu się światła przez warstwy atmosfery o różnej przejrzystości powietrza / zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza /.
  • Przeprowadzenie próby stratosferycznej – lot sondy do stratosfery i przeprowadzenie eksperymentów astrobiologicznych w czasie jego trwania.
  • Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, ekologicznych, fizycznych, astronomicznych, radiowych i eksperymentów w dziedzinie „stratofotografii” na granicy stratosfery.
  • Prowadzenie nasłuchu radiowego z czujników sondy i radiowe kierowanie procesami.
  • Zapoznanie się z inżynierią czujnika słońca w procesie budowy satelity PW-SAT2.
  • Namierzanie radiowe satelity PW-SAT2 po wystrzeleniu na orbitę okołoziemską.
  • Wypracowanie kompetencji całościowego zarządzania projektem.
  • Udział w konkursach naukowych.
  • Promocja regionu, jego historii i osiągnięć. 
1. CELE SZCZEGÓŁOWE MODUŁU INŻYNIERYJNEGO:
 
Proces inzynieryjny: „ Sonda świetlna”
1.1 Inspiracje:

- Chęć zwrócenia większej uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza.

1.2 Cel:

- Ukazanie różnić w poziomie natężenia światła przechodzącego przez warstwę atmosfery w zależności od wysokości n.p.m. oraz stopniu zanieczyszczenia (przejrzystości) powietrza.

- Zbadanie wpływu zanieczyszczenia powietrza oraz zanieczyszczenia świetlnego na obserwacje nieba.

- Popularyzacja astronomii

 1.3 Założenia:

- Spektrum światła przechodzącego przez warstwę atmosfery w  punkcie bardziej zanieczyszczonym różni się od spektrum światła badanego w punkcie mniej zanieczyszczonym.

 1.4 Materiały:

- emiter światła ultrafioletowego,

- emiter podczerwieni,

- płytka Arduino UNO,

- balon meteorologiczny,

- materiały potrzebne do obudowania diod i płytki Arduino,

- karta SD,

- moduł czytnika kart SD,

- moduł GPS,

- moduł GSM,

- spadochron.

 1.5 Metoda Badania:

a) Testowanie różnego rodzaju typów emiterów światła (m. in. podczerwieni i ultrafioletowego) w dwóch (lub więcej) punktach, w różnych odległościach, przy znanym zanieczyszczeniu powietrza. Określenie zapotrzebowania energetycznego koniecznego dla emiterów w sondzie i wybranie odpowiednich.

b) Zbudowanie sondy, wyposażonej w nadajnik światła o różnych częstotliwościach (nie tylko światło widzialne) i transpondera do lokalizacji sondy), która uniesie się za pomocą balonu meteorologicznego na określoną wysokość z trzech różnych miejsc w Polsce.

 c) Udostępnienie lokalizacji sondy na mapie on-line, na stronie internetowej projektu i fanpage na Facebooku.

 d)  Obserwowanie poprzez spektrograf efektu wznoszenia się balonu i  obserwacja spektrum światła tworzonego przez oddalającą się sondę . Nawiązanie współpracy z astronomami i entuzjastami astronomii,  w celu analizy danych.

 e) Przeanalizowanie danych z obserwacji (z wielu źródeł).

 f) Opublikowanie wyników badań.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE MODUŁU ASTROBIOLOGICZNEGO:

 2.1 Kwerenda w celu zdobycia informacji na temat stanu wiedzy dotyczącej warunków i organizmów obserwowanych w stratosferze oraz organizmów ekstremofilnych mających potencjalnie zastosowanie w planowanych badaniach eksperymentalnych.

2.2 Praca nad założeniami projektu i generowanie hipotezy zerowej.

2.3 Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

2.4 Opracowywanie metodyki prac laboratoryjnych i eksperymentalnych oraz harmonogramu i kosztorysu.

2.5 Weryfikacja opracowanej metodyki badań i konsultacje naukowe.

2.6 Przygotowanie eksperymentów z ekstremofilami do wysłania w misję stratosferyczną (zebranie i skonstruowanie niezbędnych materiałów i sprzętu oraz organizmów wykorzystywanych w eksperymentach).

2.7 Przeprowadzenie misji stratosferycznych z eksperymentami.

2.8  Zakończenie eksperymentów i opracowanie wyników.

2.9 Rozpowszechnienie wyników eksperymentów misji stratosferycznych na konferencjach, festiwalach nauki, warsztatach, imprezach tematycznych itp.

3. CELE SZCZEGÓŁOWE MODUŁU HISTORYCZNEGO:

 3.1 Spotkanie organizacyjne, omówienie harmonogramu działań i przedstawienie materiałów źródłowych.
3.2 Analiza materiałów żródłowych pod kątem poznania historii Aeroklubu Gdańskiego i jego członków - wybór najciekawszych postaci.
3.3 Kwerenda w materiałach drukowanych i zasobach internetu dotycząca wybranych osób.
3.4 Kwerenda w zasobach instytucji, poszukiwania i kontakt z rodzinami bohaterów projektu.
3.5 Przeprowadzenie wywiadów (historia mówiona), wykonanie zdjęć pamiątek rodzinnych, skanowanie.
3.6 Opracowanie pozyskanych informacji  - odtwarzanie życiorysów, które złożą się na uzupełnienie dziejów Aeroklubu i polskiego lotnictwa na Pomorzu.
3.7 Przygotowanie strony internetowej.
3.8 Przygotowanie wystawy.
3.9 Przedstawienie wyników pracy na konferencji.

Elementy unikatowe

Najbardziej unikatowym elementem jest różnorodność,  zarówno uczestników jak i procesów. Dodatkowo udało sie nam harmonijnie i spójnie połączyc trzy projeky w jedno działanie.

Jestesmy grupą osób mających różne kompetencje lecz ten sam cel. Każdy z nas jest inny i w czym innym się specjalizuje. Pomimo różnic pracujemy wspólnie i przynosi to nam satysfakcję. Pomagamy sobie nawzajem w modułach np: osoby z części inżynieryjnej budują bioreaktor dla zespołu astrobiologicznego.

Budowa sondy stratosferycznej jest powiązana z  elektroniką, programowaniem, projektowaniem w 3D. Dodatkowo w procesie wymagne są spore  zdolności manualne. Eksperymenty biologiczne i fizyczne, które wykonujemy są związane z: astrobiologią, optyką, widmem słonecznym oraz astronomią.

Ciekawostką jest fakt, że organizmy ekstremofilne do badań zostały własnoręcznie pobierane przez ucznia na Svalbardzie.

Kolejną unikatową cechą naszego projektu jest rozmach. Mało kto w naszym wieku porywa się na wysłanie kilku sond badawczych skonstruowanych samodzielnie do stratosfery, gdzie panują ekstremalne warunki pogodowe.

Ze względu na ogrom pracy jaki mamy do wykonania, nasza grupa liczy wiele osób. Chcąc rozsławić nasz projekt, dbamy o PR, prowadząc stronę internetową oraz kolejną na Facebooku. Strona internetowa www.3inspace.com to dobry sposób dzielenia sie wiedzą z innymi. Wysyłamy również regularny newsletter do osób, które nas wspomagają oraz przygotowaliśmy specjalny trailer projektu: https://youtu.be/T7gR1egj6s4.

W projekcie braliśmy udział w pierwszej w Europie misji dla analogowych astronautów ( zdjęcie habitatu strona www.lunares.space.pl), natomiast sonda zawierająca emiter światła - to również pionierskie rozwiązanie.

Do wyjątkowych przygód również będzie należało namierzanie radiowe satelity PW SAT 2 po wysłaniu go zimą na orbitę.

Jednak najbardziej unikatowi są ludzie, którzy non profit w swoim czasie wolnym nam pomagają.

 

 


Miejsce i czas realizacji

Termin:

Styczeń 2017 - Czerwiec 2018

Miejsce: Gdynia, Warszawa, Toruń, Borówiec

Wykorzystanie grantu

Projekt “Światło”:

a) nadajniki, czujniki, komputery pokładowe

b) obudowanie

c) licencje programów koniecznych do analizy światła

d) źródła światła do eksperymentu świetlnego.

Eksperyment biologiczny:

a) budowa BOXa

b) materiał biologiczny

Dron Stratosferyczny:

a) czujniki, nadajniki, komputery pokładowe

b) obudowanie (m.in. Rama)

Funkcjonowanie projektu:

a) strona internetowa i jej utrzymanie

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Anna Rzepa

Szkoła:
III Liceum Ogólnokształcące im.Marynarki Wojennej RP, Gdynia

Adres szkoły:
Legionów 27, 81-405
Gdynia

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone