Liczba głosów: 173

Projekt nr 00336
Wiejska poczekalnia

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, ale szczególnie do tych, którzy z powodu utrudnionej komunikacji między miastem a wsiami (brak częstych połączeń) są zmuszeni przyjechać na lekcje czasem nawet ponad godzinę wcześniej i tyle samo po skończonych zajęciach czekać. Wybór późniejszego połączenia wiąże się ze spóźnieniem na pierwszą lekcję. W naszej szkole z terenów wiejskich jest aż 67% młodzieży. Uczniowie dojeżdżają z miejscowości odległych od szkoły czasem aż o 40 km. 

Grupa projektowa zakłada założenie kącika tematycznego zwanego poczekalnią dla tych, którzy muszą czekać na rozpoczęcie zajęć lub czekają na połączenie po ich zakończeniu. Ale także dla innych uczniów naszej szkoły, którzy mają ochotę na geograficzną i podróżniczą lekturę.

Z kącika w czasie przerw lekcyjnych będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Kącik będzie mógł być również wykorzystywany przez nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych czy pozalekcyjnych, w którym warunki pracy będą domowe (wygodne, kolorowe kanapy, fotele, lampki, kwiaty, oprawa ścian).

Działania zakładają zdobycie palet u lokalnych przedsiębiorców, ich wyczyszczenie, pomalowanie i zbudowanie z nich wygodnych mebli  - kanap, foteli, ławek, stolików i szafek pod opieka stolarza i opiekuna grupy. Działania zakładają także aranżację ścian w temacie geograficzno - turystycznym, zdobycie map ściennych lub tapet z motywami map geograficznych. Poczekalnia będzie wyposażona w gry planszowe o tematyce geograficznej, czasopisma turystyczne i książki podróżnicze.

Podczas czekania na rozpoczęcie zajęć lub też na przerwach ucznioweie naszej szkoły będą mogili "odbyć podróże bliskie i dalekie" i dowiedzcieć się więcej o Ziemii i innych kulturach.

Ważnym elementem w dalszej perspektywie rozwoju poczekalni będzie doposażenie jej w stanowisko komputerowe. 

Kolejnym ważnym elementem będzie gablota z czasowymi wystawami prac naszych uczniów (np. szlak architektury drewnianej na terenie powiatu czy też prezentacja lokalnego dziedzictwa przyrody i sztuki - informatory o rezerwatach przyrody, parkach narodowych w Małopolsce, ciekawostkach turystycznych). Na bieżąco będzie zamieszczany kalendarz imprez sportowo - turystycznych w naszej okolicy, tak aby młodzi ludzie mieli wiedzę, co dzieje się w tym kierunku na naszym terenie. Kalendarz będzie formą plakatu z wpisami na kolejny miesiąc, tak by młodzież mogła sama go uzupełniać. 

Poczekalnia będzie miała 20 miejsc siedzących.

Opiekunem poczekalni będzie Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne, które w niej będzie miało swoje spotkania i zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy o regionie i świecie. 

  

Cele projektu

Celem projektu jest integracja zespołu projektowego i chęć realizacji pomysłu, który się zrodził podczas porannego czekania na lekcje osób dojeżdżających z dalszych miejscowości do szkoły (nawet do 40 km).

Celem projektu jest świadome zagospodarowanie czasu wolnego uczniów czekających na zajęcia i powrót do domu. 

Nauka odpowiedzialności za podjęte działania, integracja młodzieży, samokontrola i dyscyplina podczas reralizacji projektu.  

Cerlem projektu jest stworzenie w naszej szkole przytulnego miejca w którym uczniowie bedą mogli spędzać czas, uczyć się, rozwijać zainteresowania. 

Elementy unikatowe

1. Samodzielność przy zakupie palet, materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania poczekalni.

2. Samodzielne zbudowanie mebli z palet, ich wykończenie i ozdobienie. 

3. Samodzielne zaprojektowanie i aranżacja ścian w poczekalni.

4. Będziemy jedyną szkołą miejską, która posiada taki kącik.

5. Uczniowie w niekonwencjonalny sposób poszerzą swoją wiedzę z zakresu geografii i ciekawostek o świecie. 

6. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania zarówno z zakresu geografii jak także na zajęciach pozalekcyjnych, które będą sie tam odbywać.

7. Pierwsza na naszym terenie Poczekalnia Tematyczna: podróżniczo - geograficzna. Poczekalnia przyczyni się do promocji naszej szkoły. 

8. Przy budowie poczekalni szczególny nacisk będzie położony na bezpieczeństwo w czasie jej wykonywania. Przygotujemy również regulamin korzystania z tego kącika. 

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w naszej szkole tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej w lutym w czasie małopolskich ferii zimowych a wyposażenie poczekalni będzie do końca kwietnia. 

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na budowę mebli z palet, na wykonanie szafki na materiały wyposażenia kącika, gablotę. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
Anna Dyląg

Szkoła:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana, Limanowa

Adres szkoły:
Orkana 1, 34-600
Limanowa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone