Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00681
Fryzjerstwo to sztuka.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 W trakcie trwania projektu uczniowie będą nabywać wiedzę z zakresu obsługi klienta, dokonywać będą diagnozy konkretnego modela, klienta. Każdy uczeń będzie nabywał umiejętności z zakresu kształtowania niecodziennych form oraz doboru odpowiedniego makijażu jaki będzie wymagany do okoliczności. Uczniowie nabywać będą umiejętność komunikowania się.


 

 


Cele projektu

Uczniowie w trakcie trwania zajęć prowadzonych w ramach projektu będą mieli możliwość nauki tworzenia niecodziennych form fryzury jak, fryzury ślubne, koktajlowe, wieczorowe , konkursowe czy tworzenie charakteryzacji konkretnej postaci. Pielęgnacja włosów będzie podstawą do pracy na odpowiednim materiale jakim jest włos ludzki. Młodzież będzie nabywać takie umiejętności jak przygotowanie stanowiska pracy czyli odpowiednich narzędzi, przyborów i aparatów, użycie odpowiednich kosmetyków oraz zastosowanie odpowiednich metod i technik będą wykorzystywane w trakcie tworzenia konkretnej formy. Model bądź klient zostanie odpowiednio scharakteryzowany pod względem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podczas klasyfikacji uczniowie będą mogli wykorzystać informacje nabyte podczas zajęć lekcyjnych zgodnych z programem nauczania. Dobór kształtu twarzy i sylwetki oraz typ klienta będzie konieczne. Usługi będą świadczone bezpłatnie.W szczególny sposób będzie wzmaganie poczucia wrażliwości estetycznej. Zajęcia odbywać będą się w sali przedmiotowej ale również w placówkach zewnętrznych które współpracują w Zespołem Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Świętochłowicach.

Elementy unikatowe

Unikatowym elementem projektu będzie poszerzenie umiejętności ucznia, zarówno zawodowych ale również społecznych. Urozmaicenie czasu pensjonariuszom placówek współpracujących z szkołą a dla młodszych świetną zabawą, pokazanie młodszym koleżankom i kolegom jak odpowiedzialnie podejmować działania bez względu na ich specyfikę. Uczniowie którzy będą uczęszczać na zajęcia spojrzą na swoją pracę w szerszym zakresie, wykonanie usługi będzie traktowane jako złożone działanie.

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017. Miejscem realizacji zajęć Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłógowych im.A. Świdra w Świętochłowicach ale również placówki współpracujące z szkołą jak Dom Złotej Jesieni i Hospicjum w Świętochłowicach.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie wykorzystany na doposażenie istniejącej pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach w sprzęt oraz materiały które posłużą do wykonania odpowiednich stylizacji.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Augustyna Świdra, Świętochłowice

Adres szkoły:
gen. Wł. Sikorskiego 9, 41-600
Świętochłowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone