Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00676
Celebryci, idole czy święci?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Mamy szczęście i zaszczyt być uczniami najstarszej szkoły w Polsce, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, które znajduje się w miejscu średniowiecznej Kolegiaty św. Michała. W Auli naszej szkoły, w której na przełomie XIX i XX w. była kaplica szkolna, znajduje się polichromia, wykonana ok. 1912 roku przez znanego wówczas w Płocku artystę Władysława Drapiewskiego (1876-1961), tego samego, który klika lat wcześniej wykonał malowidła w płockiej katedrze, jak i w wielu innych kościołach diecezji płockiej.

W latach 70 XX. wieku, gdy ówczesne władze PRL nie zgodziły się, aby w budynku państwowej szkoły były wyeksponowane treści religijne, polichromia została przykryta tynkiem. Dopiero ukończony w 2014 roku remont szkoły pozwolił na nowo odkryć piękno malowidła.

Trudno zliczyć wszystkich uczniów i gości, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat wpatrywali się w to malowidło. Jak odbierali postacie przedstawione na polichromii? Widzieli w nich celebrytów, idoli, a może świętych?

Projekt zakłada analizę, wnikliwe poznanie i interpretację postaci, przedstawionych w Auli płockiego Liceum oraz skonfrontowanie ich z postaciami z polichromii Drapiewskiego w płockiej Bazylice Katedralnej. Dzięki pracy nad tym projektem uczniowie podejmą współpracę z Archiwum naszej Szkoły, z Archiwum Diecezjalnym w Płocku, z Muzeum Diecezjalnym i Muzeum Mazowieckim oraz z Parafią Katedralną w Płocku. Owoce poszukiwań biblioteczno-archiwistycznych, dokumentacji fotograficznej (z wykorzystaniem drona) i analizy hagiograficznej planujemy przedstawić w dwojaki sposób: podczas audycji radiowej, nagranej we współpracy z Katolickim Radiem Diecezji Płockiej, jak również na przygotowanej przez nas wystawie „Co nam mówią celebryci Drapiewskiego?”. Wynikami pracy planujemy również zainteresować lokalne media (szczególnie wydanie płockie „Gościa Niedzielnego”).

Cele projektu

- kształtowanie w uczniach postawy współpracy, twórczego zainteresowania historią i sztuką, cierpliwości w zgłębianiu wiedzy historycznej i artystycznej;

- celem nadrzędnym projektu jest zapoznanie wychowanków z życiorysami i wartościami, jakimi kierowali się w życiu przedstawione na polichromii postacie oraz próba zachęcenia do naśladowania ich (w myśl starożytnej zasady: exempla trahunt);

- wskazanie różnic znaczeniowych między celebrytą, idolem i świętym;

- zgłębienie wiedzy na temat działalności artystycznej Władysława Drapiewskiego;

- poszerzenie wiadomości dotyczących polichromii Drapiewskiego w dzisiejszej Auli LO im. St. Małachowskiego w Płocku, szczególnie w kontekście epoki, w jakiej powstały;

- zachęcenie uczniów do poznania świata polskiej secesji, bliskiego twórczości Władysława Drapiewskiego;

- nawiązanie kontaktu z instytucjami kulturalnymi i wyznaniowymi miasta Płocka;

- nagranie audycji radiowej o Auli Małachowianki;

- przygotowanie wystawy pt. „Co nam mówią celebryci Drapiewskiego?”;

- współpraca z lokalnymi mediami.

Elementy unikatowe

- uczeń poznaje i współpracuje z najważniejszymi instytucjami kościelnymi w Płocku (Archiwum Diecezjalne, Muzeum Diecezjalne, Parafia Katedralna pw. Św. Zygmunta) oraz poznaje biblioteki miasta;

- interdyscyplinarność projektu: w celu interpretacji malowideł w naszej Auli i w Katedrze, uczeń zagłębia się w historię Polski, historię Płocka, historię konkretnych postaci (hagiografia);

- praca w zespole twórczym, poprzedzona indywidualnym studium;

- uczenie się wyrażania własnych myśli na podstawie przeczytanych lektur i wiedzy uzyskanej w czasie wykładów i rozmów ze specjalistami;

- poznanie funkcjonowania mediów (radio i tygodnik), zasady nagrywania audycji radiowej;

- zdobycie wiedzy przez uczniów na temat planowania, projektowania, tworzenia i eksponowania wystawy sztuki;

- opiekun/lider jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie w Bolonii oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ponadto ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku; jako kapłan zna realia sztuki chrześcijańskiej i potrafi odczytywać jej znaczenie.

Miejsce i czas realizacji

Płock, październik 2016 – maj 2017. Dotychczas zostały przeprowadzone dwa spotkania: pierwsze dn. 26 października 2016 r. dotyczące historii szkoły, prowadzone przez przewodnika (w czasie tego spotkania zrodziło się wiele pytań uczniów); drugie spotkanie dn. 23 listopada 2016 r. poświęcone tylko Auli i malowidłom Drapiewskiego zostało przeprowadzone już na lekcji religii, z myślą o projekcie (uczniowie precyzowali pytania i wątpliwości dotyczące formy i treści polichromii Drapiewskiego).

Wykorzystanie grantu

Nagrodę chcielibyśmy przeznaczyć na sfinansowanie wykonania audycji radiowej oraz wystawy poświęconej Drapiewskiemu w naszej szkole. W przypadku większej nagrody chcielibyśmy zrealizować wyjazd do Pelplina, gdzie znajduje się grób Drapiewskiego i kolejny kościół z bardzo ciekawą polichromią „płockiego” artysty.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im.Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, Płock

Adres szkoły:
St.Małachowskiego 1, 09-400
Płock

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone