Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00632
Tysiąc żurawi dla pokoju

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 

 

Pokój jest wciąż jedną z najbardziej upragnionych wartości dzisiejszego świata. Jednym ze stałych elementów naszej rzeczywistości jest wojna. Pomimo wyrafinowanej i zaawansowanej technologii jej skutki obejmują ludność cywilną. Dzieci są wciąż jej żniwem. Do podjęcia tego tematu zainspirowała nas historia Sasaki Sadako, która stała się jedną z ofiar napromieniowania po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. Chora na białaczkę dziewczynka podjęła trud stworzenia tysiąca żurawi origami, wierząc, że zgodnie z legendą wyprosi w ten sposób swoje zdrowie i pokój na świecie. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła dziewczynce na zrealizowanie marzeń, ostatni wykonany przez nią żuraw był 644. Po śmierci Sasaki, jej przyjaciele złożyli pozostałe żurawie, a w Parku Pokoju w Hiroszimie postawiono pomnik, na którym dziewczynka unosi w górę żurawia. Każdego roku w rocznicę zrzucenia bomby na Hiroszimę, ludzie składają na pomniku tysiące papierowych żurawi, wyrażając tym samym pragnienie zachowania pokoju. Odwołując się do tej historii chcemy przybliżyć mniej znane aspekty historii i kultury japońskiej, podejmując jednocześnie problematykę losów dzieci w konfliktach wojennych w XXI w.

 

 

Cele projektu

Uczniowie będą zdobywać informacje dotyczące okoliczności zrzucenia bomby na Hiroszimę, jej skutków, a także losów poszczególnych osób. Ważnym źródłem informacji będą zasoby bibliograficzne Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii.  Jednocześnie uczniowie będą poznawać tajniki sztuki origami. Efektem pracy będą prezentacje multimedialne, plakaty i foldery informacyjne, następnie przygotowanie warsztatów dla innych uczniów, ostatecznie wykonanie przez społeczność szkolną sznura tysiąca żurawi. Inna grupa zajmie się przygotowaniem prezentacji związanych z podjętą problematyką, która jest nadal aktualna, jak np. „Państwa posiadające broń atomową”, „Kraje, w których obecnie toczy się wojna”, „Losy dzieci w czasie wojen w XXI w.” Dalszym efektem będą prezentacje w innych szkołach i przeprowadzenie warsztatów, których efektem będzie wykonanie przez te szkoły sznura tysiąca żurawi. Kształtowane w ramach projektu kompetencje kluczowe to umiejętność pozyskiwania i opracowania informacji, współpraca w grupie, prowadzenie warsztatów, umiejętność prezentowania swojej wiedzy i umiejętności.

Elementy unikatowe

Elementem unikatowym projektu jest połączenie pracy badawczej (zbieranie informacji do wykonania prezentacji) oraz umiejętności manualnych i plastycznych o różnym stopniu trudności (wykonanie plakatów i folderów, origami dla początkujących i zaawansowanych). Unikatowy jest również sposób mówienia o trudnych, tragicznych losach ludzi w połączeniu z radosnym elementem pracy twórczej. Chcemy też zaangażować w projekt jak najwięcej szkół w naszym środowisku lokalnym. Ważne będzie pokazanie historii sprzed pół wieku, jako wciąż aktualnej, z koniecznością poszukiwania rozwiązań, jak dziś można przyczynić się do poprawy losu dzieci na terenach objętych wojną.

Miejsce i czas realizacji

LO nr I w Otwocku, inne szkoły w Otwocku

XI 2016 r. – VI 2017 r.

Wykorzystanie grantu

Zakup materiałów potrzebnych do tworzenia origami, zorganizowania warsztatów dla innych szkół oraz wydrukowanie plakatów i folderów informacyjnych.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, Otwock

Adres szkoły:
Gen. Juliana Filipowicza 9, 05-400
Otwock

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone