Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00629
Z tradycją w przyszłość – wybór patrona szkoły

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wybór patrona szkoły. Działanie wpisuje się w kalendarz obchodów 65.lecia istnienia Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

W działanie będą zaangażowani uczniowie, pracownicy i chętni absolwenci, którzy po zapoznaniu się z historią szkoły (materiały dostępne będą na stronie internetowej, w Izbie Tradycji, a także zostaną przedstawione podczas lekcji wychowawczych) zgłoszą kandydatów na patrona szkoły. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane także w prasie lokalnej.

Równolegle z kampanią informacyjną ogłoszony zostanie konkurs na aplikację smartfonową, której zadaniem będzie przybliżenie postaci kandydatów oraz przedstawienie historii szkoły. Rozstrzygnięcie konkursy planowane jest na marzec 2017 r.

Kolejnym etapem prac w projekcie będzie opracowanie przez uczniów informacji (rys biograficzny) na temat każdego z kandydatów. Informacje te będą umieszczone w zakładce Szkolnego Koła Dziennikarskiego w gablotach oraz udostępnione przy pomocy aplikacji.

W kwietniu zostanie przeprowadzony szkolny konkurs znajomości kandydatów na patrona szkoły. W konkursie udział wezmą reprezentanci każdej klasy, a będzie on miał formę quizu dotyczącego życia i dorobku naukowego kandydatów. Wydarzenie zakończy wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu.

Następnym etapem będzie przeprowadzenie głosowania on-line na patrona szkoły. W głosowaniu weźmie udział cała społeczność szkolna: uczniowie, pracownicy, rodzice uczniów oraz absolwenci szkoły.

Ostatnim etapem projektu będzie wydanie folderu promującego wydarzenie, jakim jest 65.lecie ZSŁ wraz z rysem biograficznym kandydata na patrona szkoły.

Ponadto z wydarzenia powstanie fotoreportaż, który ukaże się na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolnego Koła Dziennikarskiego.

Cele projektu

 

- wybór patrona z okazji 65. rocznicy funkcjonowania szkoły

- promocja szkoły w środowisku lokalnym

- zgłębianie tajników historii szkoły

- propagowanie znajomości historii szkoły wśród młodzieży

- wyszukiwanie informacji dotyczących ważnych postaci dla historii szkoły

- kształtowanie postawy poczucia tożsamości

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie

- pobudzanie kreatywności i wyobraźni

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje

- odkrywanie pasji i zainteresowań

 

Elementy unikatowe

Wybór patrona szkoły przez młodzież szkoły – uczniowie będą mieli znaczący wpływ na decyzję co do patrona szkoły, co nie zawsze jest normą. Zadanie wpłynie na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ponadto wpłynie na poczucie uczniów, że to jest „ich” patron, a nie ktoś narzucony odgórnie.

Niewątpliwa innowacją będzie przygotowana aplikacji smatfonowa, której celem będzie upublicznienie wizerunku kandydatów oraz historii szkoły.

Zorganizowanie dla społeczności szkolnej konkursu sprawdzającego znajomość biografii kandydatów na patrona szkoły, dzięki czemu młodzież pogłębi swoja wiedzę na temat znanych osobistości, które miały wpływ na losy szkoły lub są dla młodzieży autorytetem.

Zaangażowanie w projekt wszystkich uczniów, pracowników i absolwentów  Zespołu Szkół Łączności, co wpłynie na ich integrację.

Miejsce i czas realizacji

 

Technikum Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27-30.

Od 01.01.2017 r. i rok szkolny 2016/2017 r.

 

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na:

- foldery promujące kandydatów na patrona szkoły, ogłoszenia prasowe

- nagrody dla laureatów konkursu dotyczącego znajomości kandydatów na patrona szkoły oraz konkursu na aplikację.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Łączności, Szczecin

Adres szkoły:
Ku Słońcu, 71-080
Szczecin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone