Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00551
BUDZĄCE GROZĘ WULKANY

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Budzące Grozę wulkany

 

Przesłaniem projektu i główną ideą jest aktywizacja uczniów metodami sceniczno-wizualnymi, bardzo dobrze trafiającymi do obecnego pokolenia uczniów, opartymi na zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w finalny proces inscenizacji oraz wybranej 15-ki uczniów  w całoroczny proces przygotowań projektowych.

Istotą projektu jest także w założeniu wdrożenie innowacyjnego pomysłu naniesienia na dawne boisko szkolne (obecnie miejsce spędzania długich przerw w okresie wiosenno-letnim) mapy świata będącej bardzo dobrym polem do prowadzenia i dalszej aktywizacji uczniów na zajęciach geografii, historii a także w-f (gry z wykorzystaniem pól kontynentów).

 

Projekt zakłada przede wszystkim:

A. Skuteczniejsze - w stosunku do tradycyjnych metod - dotarcie z wiedzą do uczniów i rozwijanie u nich różnorodnych umiejętności

B. Rozbudzenie ciekawości światem i procesami w nim zachodzącymi, zarażanie zainteresowaniami, budowania potencjalnego zalążka pasji

C. Zaangażowanie społeczności osiedlowej oraz placówek szkolnych głównie III etapu edukacyjnego (ewentualnie wybrane przedszkola).

    tu: dodatkowe założenie: uczniowie jako „nauczyciele” (faza projektu Pokażmy młodszym świat”)

 

Realizacja i efekty:

 • Mapa świata sporządzona na dawnym boisku szkolnym
 • 15 tablic informacyjnych o wulkanach (15 wulkanów)
  [ekspozycja tymczasowa podczas finału/inscenizacji; ekspozycja stała na patio szkolnym]
 • Makiety 8 wulkanów (wszystkie kontynenty, specyfikacja uzależniona od pomysłów uczniów oraz budowy danego wulkanu)
 • Finał projektu w postaci inscenizacji teatralnej (ekspedycja Szlakiem Wulkanów) oraz pokazu erupcji wulkanicznych (część chemiczna) prowadzonego przez 15 uczniów realizujących projekt z wykorzystaniem mapy świata na boisku szkolnym
 • Wdrożenie wybranych elementów wyżej wspomnianego finału podczas corocznego Osiedlowego Festynu Przedsiębiorczości organizowanego przez szkołę
 • Aktywizujące lekcje przedmiotowe (geografia, historia, W-F) wykorzystujące sporządzoną na dawnym boisku mapę [efekt uwarunkowany pozyskaniem środków z nagrody na większe ilości farby i ewentualne odnawianie konturów świata mapy w określonych cyklach czasowych]
 • Pokaz slajdów z ciekawą pod względem wyrazu relacją zaznajomionych podróżników (odwiedzone wulkany: Chile, Argentyna, Ameryka Środkowa, Mongolia, Południe Afryki i inne)
 • Aplikowanie („przemycanie”) drobnych elementów edukacji podczas długich przerw na boisku w okresie wiosenno-letnim (zbiórki klas na poszczególnych kontynentach, możliwe stopniowe wprowadzanie podziału kontynentów na regiony)
 • Pokażmy młodszym świat”: lekcje krajoznawczo-doświadczalne* dla uczniów podstawówek / przedszkolaków prowadzone przez uczniów gimnazjum (teren boiska szkolnego z wykorzystaniem mapy    bądź/oraz    wyjścia bezpośrednio do wybranych placówek)

* ściśle uzależnione od środków na odczynniki (zakłada fundusze z nagrody konkursu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa skuteczności:

Poznawczy wymiar nabywania/rozwijania wiedzy i umiejętności, uczenie się poprzez nauczanie


Intensyfikacja procesów poznawczych poprzez motoryczno-wizualną aktywność

 

U podstaw szeroko rozumianego „uczenia się” leży inspiracja, rozbudzanie ciekawości i zainteresowań (zalążek pasji?..)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis załączników:

1.Poszczególne etapy projektu wraz z przybliżonym terminami realizacji:

à ”Etapy projektu.pdf”

 1. Fazy tworzenia mapy świata na dawnym boisku szkolnym (wizualizacja):

à ”Mapa świata - fazy tworzenia.pdf”

 1. Gimnazjum partnerem uniwersytetu (współpraca z Wydziałem Chemii)

à ”Partnerstwo z UAM.pdf”

 1. Wykorzystanie elementów projektu podczas Osiedlowego Festynu Przedsiębiorczości:

à ”Festyn.pdf”

 

Efekty kształcenia:

 

wiedza

umiejętności

wymiar

szkolny

tektonika,

 

krajoznawstwo wybranych rejonów świata,

 

wnętrze Ziemi,

 

procesy górotwórcze i wulkaniczne,

 

zjawiska ekstremalne,

 

reakcje egzo/endoenergetyczne,

 

typy reakcji chemicznych

manualne zdolności (prace plastyczne, makiety),

 

kreatywność (inscenizacja, makiety, plansze informacyjne o wulkanach),

 

posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym  i korzystanie z odczynników

(przeprowadzanie doświadczeń chemicznych)

 

organizacja pracy (kolejne etapy projektu oraz cały proces kontrolno sprawozdawczy)

 

 odpowiedzialność za siebie (praca w grupie)

 

zdolności i umiejętności teatralne (inscenizacja)

wymiar ogólnospołeczny

krajoznawstwo,

 

wiedza o drugim człowieku (praca w grupie)

 

znajomość faktów i problemów pojawiających się w obszarach nawiedzanych kataklizmami

 

planowanie zadań, organizowanie czasu

funkcjonowanie w grupie (praca w grupie, przedstawienie/inscenizacja w społeczności lokalnej – osiedlowej)

 

zwalczanie tremy (inscenizacja)

 

lepsza motoryka (pokazy chemiczne na forum osiedlowym)

 

przewidywanie skutków swoich zachowań

 

pośrednio

budowanie poczucia wartości, satysfakcji z dokonanych działań, uznanie rówieśników, rodziców, nauka funkcjonowania poprzez aktywność i działanie

 

     
     
     
   

Cele projektu

 - aktywizacja uczniów w społeczności szkolnej i lokalnej (osiedlowej)

 - rozbudzenie ciekawości, zainteresowań, „zasiewanie” zalążka pasji

 - intensyfikacja procesu uczenia się

 - nabywanie przez uczniów umiejętności „nauczania” (faza projektu „Pokażmy młodszym świat”)

- podkreślenie znaczenia procesu uczynienia się i nauczania oraz poczucie społecznej korzyści (faza projektu „Pokażmy młodszym świat”)

 - kontynuacja wykorzystania mapy świata naniesionej na dawne boisko szkolne podczas różnych lekcji (interprzedmiotowe wykorzystanie aktywizujące)

 - lepsze rozumienie świata i procesów w nim zachodzących oraz reakcji chemicznych towarzyszących nam na co dzień

 - rozwój umiejętności teatralnych, pobudzenie sensomotoryczne, zwiększenie samoświadomości siebie

Elementy unikatowe

Mapa świata na dawnym boisku szkolnym

+ możliwość stałego wykorzystania do przedmiotowych lekcji aktywizujących

Multidyscyplinarność projektu

(charakter  geograficzno-chemiczno-plastyczno-teatralny)

Zaangażowanie społeczności szkolnej

(przygotowanie finału, festynu i wyjść pozaszkolnych wymaga zaangażowania dużej ilości uczniów)

Zaangażowanie społeczności lokalnej

Coroczny Festyn Przedsiebiorczości, poznańskie wybrane podstawówki/Ew.przedszkola

Wdrożenie uczniów w proces nauczania

Faza projektu „Pokażmy młodszym świat”

Zachowanie potencjału projektowego dla kolejnych roczników uczniów

makiety wulkanów, mapa świata, opracowany system pokazów w podstawówkach/ przedszkolach

Miejsce i czas realizacji

miejsce*:

 • dawne boisko szkolne „na zapleczu” budynku szkoły / osiedle Przyjaźni:

*ewentualne rozszerzenie miejsca (uwarunkowane uzyskaniem funduszy na odczynniki): teren wybranych szkół podstawowych

 

czas realizacji:

 • wrzesień – mak 2017 / przygotowania
 • maj 2017 / finał (inscenizacja, pokaz)
 • czerwiec 2017 / coroczny Osiedlowy Festyn Przedsiębiorczości
 • rok szkolny 2017/2018 i następne / mapa świata na zajęciach przedmiotowych  oraz wyjścia do wybranych podstawówek i przedszkoli

Wykorzystanie grantu

 1. Farba na wymalowanie konturów świata i cykliczne odnowienia.
 2. Odczynniki chemiczne (szczególnie perhydrol, manganian potasu, nadtlenek wodoru, sacharoza, wodorotlenek sodu i inne), środki zabezpieczające (fartuchy, materiały pod wulkany, środki czyszczące, środki ochronne).
 3. Brakujący sprzęt laboratoryjny (brakujące kolby stożkowe [komin 8 wulkanów].
 4. Tablice do zamieszczenia specyfikacji wulkanów oraz typologii wulkanów.
 5. Mapa świata in blanco do przedstawienia lokalizacji wulkanów.
 6. Pozostałe materiały przydatne w budowie makiet poza nagromadzonymi przez uczniów.
 7. Koszty dojazdu podróżników – prezentacja slajdów z elementami reporterskimi z podróży miedzykontynentalnej po poszczególnych wulkanach, drobne wynagrodzenie za przygotowanie ściśle tematycznej prezentacji (wybrane wulkany) i poświęcony czas (dojazd z Gdyni)
 8. Poczęstunki na finał projektu oraz wyjścia do podstawówek/przedszkoli
 9. Elementy dekoracyjne (finał, festyn).

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum Nr 6 im. Edwarda Raczyńskiego, Poznań

Adres szkoły:
Os. Przyjaźni 136, 61-685
Poznań

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone