Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00526
Dzień sportów różnych – ćwiczę ciało i umysł.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie na terenie szkoły w ciągu jednego dnia licznych turniejów gier komputerowych oraz turniejów sportowych, a także konkursu na projekt gry lub aplikacji zachęcającej lub ułatwiającej uprawianie sportu. Poprzez realizację projektu młodzież chce udowodnić, że  potrafi spędzać aktywnie czas poprzez ruch (zabawy sportowe), natomiast gry komputerowe to nie strata czasu, a sprawdzenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia jak i szybkiego reagowania i pracy zespołowej.

Projekt powstał z inicjatywy uczniów klas III kształcących się w zawodach teleinformatycznych. Uczniowie klas III w październiku b.r. zorganizowali dla chętnych uczniów szkoły turniej gier komputerowych, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Sukces imprezy pobudził kreatywność organizatorów, którzy postanowili połączyć „komputer” ze „sportem” – przecież młody człowiek powinien ćwiczyć i umysł i ciało. Stąd też padła propozycja połączenia obu dziedzin cieszących się największym zainteresowaniem młodych ludzi i organizacji wszelkiego typu turniejów sportowych i gier komputerowych w ciągu dnia 21marca 2017 roku, tj. I Dnia Wiosny.

Mimo że realizatorem projektu będą dwie klasy III, odbiorcami, a zarazem uczestnikami projektu będzie cała społeczność Technikum Łączności. 21 marca 2017 roku uczniowie wezmą udział w:

- turniejach sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy oraz komputerowa Fifa

- turniejach gier: League of Legends, Heartstone, CS oraz w realu turniej szachowy.

- pokazy (m.in. multimedialne) projektów gier komputerowych  i aplikacji ułatwiających i propagujących uprawianie sportu w ramach konkursu. 

Turnieje i konkursy będą rozgrywane według wcześniej opracowanego harmonogramu uwzględniającego zgłoszenia uczniów do poszczególnych wydarzeń. Imprezy będą organizowane na terenie szkoły. Do każdego z turniejów będzie opracowany regulamin.  

Regulamin do konkursu na „Najlepszy projekt gry komputerowej promującej sport” zostanie ogłoszony na początku lutego na stronie szkoły, by uczestnicy konkursu mieli około dwóch miesięcy na przygotowanie projektu.

Zwieńczeniem projektu będzie wręczenie nagród i dyplomów na apelu dla całej społeczności szkolnej.

Ponadto z wydarzenia powstanie fotoreportaż, który ukaże się na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolnego Koła Dziennikarskiego.

Cele projektu

-        propagowanie wśród uczniów różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,

-        rozwijanie zainteresowań z zakresu IT,

-        propagowanie różnych dziedzin sportu wśród młodzieży,

-        stworzenie fotoreportażu do Szkolnego Koła Dziennikarskiego,

-        stworzenie projektów gry komputerowej,

-        kształtowanie umiejętności organizowania dużych imprez dla całej społeczności,

-        kształtowanie postaw prozdrowotnych,

-        kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

-        pobudzanie kreatywności i wyobraźni,

-        odkrywanie pasji i zainteresowań.

Elementy unikatowe

Połączenie sportu i gier komputerowych - dzięki projektowi uczniowie wykażą, że młodzież w dzisiejszych czasach potrafi w różnorodny sposób spędzać czas wolny. Projekt stworzy możliwość do uruchomienia kreatywności uczniów poprzez połączenie teoretycznie wykluczających się form spędzania czasu (sport i gry komputerowe) i do wykazania atrakcyjności i dobrych skutków każdej aktywności.

Zorganizowanie dla społeczności szkolnej licznych konkursów i turniejów w ciągu jednego dnia, w tym konkursu na pomysł gry komputerowej promującej aktywność sportową (przedstawienie pomysłów w formie np. prezentacji multimedialnej).

Wykorzystanie I Dnia Wiosny (tradycyjnie uznawanego za dzień wagarowicza) do spędzenia nie w formie lekcji bądź wagarów z lekcji, a w formie zabaw i gier sportowo-komputerowych.

Zaangażowanie w projekt wszystkich uczniów Zespołu Szkół Łączności, dzięki czemu każdy z uczniów będzie miał możliwość pokazania swoich zainteresowań, a także swoich mocnych stron. Ponadto zaangażowanie w projekt całej społeczności szkolnej (pracownicy i uczniowie).

Miejsce i czas realizacji

Technikum Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30.

Od 01.02.2017 r. do 21.03.2017 r. – I Dzień Wiosny (wręczenie nagród i dyplomów).

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup:

- nagród dla laureatów turniejów sportowych,

- nagród dla laureatów turniejów gier komputerowych,

- nagrody dla laureata konkursu na projekt gry komputerowej promującej aktywność sportową.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Technikum Łączności, Szczecin

Adres szkoły:
Ku Słońcu 27/30, 71-080
Szczecin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone