Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00487
Krzysztof Komeda Trzciński – znany i nieznany

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Ostrów to miasto młodości Komedy. To tutaj rozpoczęła się jego przygoda z jazzem. To właśnie tutaj usłyszał jego muzykę Witold Kujawski. To tutaj powstał jego szkolny zespół Carioca. Chcemy pokazać te związki i zarazić młodych ludzi jazzem, pokazać, że mogą to być ich” klimaty”. Zatem, odkrywamy Komedę nie tylko jako muzyka, ale i jako kolegę, męża, po prostu człowieka. Projekt dotyczy życia i twórczości wybitnego jazzmana Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, absolwenta naszego liceum. Zakładamy, że działania, które podejmiemy, pokażą wszechstronny portret tragicznie zmarłego artysty i poznamy go nie tylko jako twórcę słynnej „Kołysanki ” ale również od strony prywatnej. Zakładamy wiele działań interdyscyplinarnych, współpracę wielu nauczycieli (j. polskiego, j. angielskiego,j. włoskiego, j.niemieckiego, plastyki, historii, biblioteki, dyrektora) i uczniów w celu wyeksponowania jego osoby, w środowisku lokalnym. Praca nad projektem będzie okazją do zapoznania z sylwetką, życiem, muzyką i filmami inspirowanymi jego muzyką. Zaprezentujemy różnorakie talenty, w tym muzyczne, naszych uczniów, mamy nadzieję, następców Komedy.

Efektami projektu będą:
- plakat, towarzyszący 6.Festiwalowi Filmowemu im. K. Komedy Trzcińskiego (współpraca z Ostrowskim Centrum Kultury),
- broszura z wierszami konkursowymi inspirowanymi muzyką Komedy,
- płyta z nagraniami utworów Komedy i piosenkami do filmów z jego muzyką w wykonaniu uczniów liceum, umieszczenie utworów na
stronie szkoły,
- filmik inspirowany życiem i muzyką ”Ostrów Komedy”, (umieszczony na stronie szkoły i zlinkowany ze stowarzyszeniami lokalnymi),
- konferencja z Tomaszem Lachem - synem Zofii Komedowej - w ramach X Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich,
- konkurs na artykuł -„Jedniodniówkę” dla szkół średnich powiatu ostrowskiego i gimnazjów,
- wywiady z ostatnimi kolegami z klasy Krzysztofa p. Suszyckim, p. Tomaszewskim,
- wywiad z twórcą ostrowskiego festiwalu ”Jazz w Muzeum” p. Jerzym Wojciechowskim,
- wieczór muzyczny dla uczniów i rodziców „Z Komedą w tle,”
- specjalna strona poświęcona muzykowi na stronie szkoły, SU, link do stowarzyszeń lokalnych, powiatowych, współpraca ze Szkołą Muzyczną im .K. Komedy,
- wydrukowanie zakładek nagrodzonych w konkursie powiatowym inspirowanym życiem i muzyką,
- powiatowy konkurs translatorski,
- konkurs wiedzy dla uczniów liceum „Życie, muzyka, film… - bogactwo dorobku twórczego artysty,
- fotorelacja z przebiegu projektu,
- wystawa pokonkursowa plakatów.


Opis zadań w powiązaniu z celami szczegółowymi projektu:
- zapoznanie z materiałami dotyczącymi K. Komedy, ze szczególnym uwzględnieniem związków z naszym liceum i Ostrowem,
- spotkanie uczniów zaangażowanych w projekt, przygotowanie planu działania,
- opracowanie wspólnie z odpowiedzialnymi nauczycielami i uczniami zadań i regulaminów poszczególnych konkursów,
- zaproszenie do komisji konkursowej, w zależności od dziedziny, lokalnych poetów np. .p Wojciecha Gawłowskiego, plastyka prof. Tadeusza Gaworzewskiego, p.Marii Szeląg, Cezarego Janiszewskiego – dyr. Powiatowej Galerii Sztuki, dziennikarskiego p.Hanny Olejnik (dziennikarz prasowy zajmujący się sprawami kultury w mieście), filmowego p. Jarosława Wszędybyła- rez. filmów dokumentalnych, p. Tomasza Lacha,
- nawiązanie współpracy z Powiatową Galerią Sztuki, Stowarzyszeniem JAZZ w MUZEUM, Stowarzyszeniem Alma Mater Ostrowiensis, Ostrowskim Centrum Kultury - OCK,Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, lokalnymi mediami,
- uzyskanie wsparcia stowarzyszeń,
- współpraca z gimnazjami (konkursy, zaproszenie na wieczór muzyczny i pokaz filmów konkursowych),
- włączenie społeczności lokalnej do głosowania na plakat i promocję projektu.

Działania podejmowane w ramach projektu:
- międzyszkolny konkurs na wiersz inspirowany muzyką Komedy Trzcińskiego ”Zapisz Komedę”,
- międzyszkolny konkurs na plakat ,który byłby plakatem towarzyszącym Festiwalowi Filmowemu im. Komedy,
- międzyszkolny konkurs na zakładkę do książki inspirowany życiem i muzyką jazzmena,
- międzyszkolny konkurs translatorski (tłumaczenie tekstu piosenki do muzyki Komedy na język angielski, włoski, niemiecki i z tych języków
na język polski),
- nakręcenie etiudy filmowej” Ostrów Komedy”,
- wieczór filmowy zorganizowany w ramach szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Z muzyką Komedy w tle” (ukazanie związku muzyka z wybitnymi reżyserami),
- konkurs wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Trzcińskiego, (dla uczniów liceów i gimnazjów naszego miasta),
- koncert w auli szkoły - "Komeda – inspiracje muzyczne" - przygotowany przez uczniów liceum dla kolegów ze szkoły, rodziców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, gimnazjalistów, mieszkańców Ostrowa (piosenki, muzyka filmowa),
- wywiady z ostatnimi, żyjącymi kolegami z klasy,
- w ramach X Międzyszkolnych Warsztatów Dziennikarskich - konferencja z Tomaszem Lachem, synem Zofii Komedowej,
- pokłosie konferencji - konkurs na artykuł -„Jedniodniówkę”,
- wywiad z Jerzym Wojciechowskim - dyrektorem Jazz w Muzeum,
- fotorelacja z działań uczniów w czasie realizacji projektu,
- wystawa plakatów konkursowych.

Wpływ projektu na otoczenie:
- Komeda bliższy ostrowianom,
- wieczory jazzowe w liceum,
- popularyzacja jazzu wśród młodych ludzi,
- zacieśnienie relacji uczniów z nauczycielami,
- współpraca z różnymi instytucjami i środowiskami lokalnymi,
- współpraca z innymi szkołami,
- Ostrów poznaje możliwości i umiejętności uczniów I LO,
- poznanie wielu ciekawych ludzi,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej zwłaszcza wśród młodych ludzi.


Cele projektu

- szukanie informacji z różnych źródeł,

- popularyzacja sylwetki Komedy w środowisku lokalnym,

- nawiązanie współpracy z różnymi środowiskami,

- motywowanie uczniów, wiara w siebie, poznanie swoich możliwości,

- odkrywanie pasji i zainteresowań uczniów, kreatywność,

- wydanie tomiku poezji (pokonkursowe),

- korzystanie z nowoczesnych form zapisu w celu rozwijania swoich umiejętności w dziedzinie obróbki obrazu, dźwięku,

- promocja szkoły,

- tworzenie wystawy dotyczącej życia i twórczości Komedy wraz z twórczymi artefaktami młodych ostrowskich artystów inspirowanych osobą mistrza Krzysztofa.

Elementy unikatowe

- stworzenie pierwszego takiego projektu,

- promocja sylwetki wybitnego jazzmana w mieście jego młodości,

- promocja jazzu,

- wywiady - wspomnienia, być może ostatnie, z kolegami z klasy Krzysztofa -ocalenie wspomnień,

- oryginalne prace młodych ludzi z zakresu wielu dziedzin artystycznych (muzyka, literatura, film, plastyka).

Miejsce i czas realizacji

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

Czas - październik 2016 - czerwiec 2017 r.

 

Wykorzystanie grantu

Wydanie publikacji książkowej pt. Krzysztof Komeda Trzciński- absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Publikacja będzie miała charakter promocyjno – informacyjny dotyczący Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, a jej zakres poprzez umieszczenie jej w bibliotece, w związku z nadaniem jej numeru ISBN, wykroczy poza środowisko lokalne. Nasza szkoła jako jedna z niewielu prowadzi własną działalność wydawniczą.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, Ostrów Wielkopolski

Adres szkoły:
Gimnazjalna 9, 63-400
Ostrów Wielkopolski

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone