Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00482
"Wycieczki pomiarowe drogą do sukcesu"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Geodezja inżynieryjna jest to dział geodezji zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej. Jest to dział geodezji wymagający wykonania licznych pomiarów a te najlepiej jest wykonywać w naturalnych warunkach pomiarowych. Dzięki organizacji wycieczek uczniowie zdobywają lepsze wyniki nauczania, poszerzają zainteresowania daną tematyką, mogą połączyć teorię z praktyką, a przez to stają się konkurencyjni na rynku pracy. Nauczyciel natomiast ma możliwość zgromadzenia pomocy dydaktycznych, urozmaicić proces nauczania, odejść od schematów.

W zależności od wysokości grantu planujemy zorganizować kilka wycieczek pomiarowych:

 • pomiar linii brzegowej przekopu Wisły
 • opracowania metod pomiarowych w zakresie monitoringu geodezyjnego związanego z bezpieczeństwem obiektów budowlanych- wycieczka na zaporę
 • Obserwatorium Geodezyjno- Geofizyczne w Borowej Górze
 • zagadnienia geodezji górniczej- wycieczka do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie, kopalni soli w Bochni lub innej
 • sporządzenie mapy sytuacyjno- wysokościowej
 • wycieczki do zakładów pracy wyposażonych w tory jezdni podsuwnicowych, kominy, chłodnie

 

Sposób zaprezentowania efektów:

 • publikacja w lokalnej prasie, co jednocześnie zostanie wykorzystane do promocji kierunku w środowisku
 • publikacja na szkolnej stronie internetowej
 • wyniki opracowanych pomiarów wraz z dokumentacją w postaci zdjęć zostaną umieszczone w antyramach, zdobiąc ściany pracowni geodezyjnej i holu szkolnego 

Cele projektu

Cele szczegółowe:

 • zebranie w wyniku pomiarów danych liczbowych do prac kameralnych,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • możliwość wykonania pomiarów w naturalnych warunkach pomiarowych
 • poszerzenie wiadomości i umiejętności

Elementy unikatowe

Wykonywanie prac pomiarowych w naturalnych warunkach przynosi same korzyści. Uczniowie bogatsi o umiejętności zdobyte podczas warsztatów stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Korzyści dla ucznia:

 • umiejętność pracy w grupie
 • generowanie pomysłów mających na celu rozwiązanie postawionych zadań
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym fachowych pozyskanych z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznych
 • stymulowanie rozwoju uczniów, spostrzegawczości, wyobraźni
 • przyswajanie wiadomości i umiejętności za pomocą zmysłów
 • utrwalenie zdobytej wiedzy
 • osiągnięcie lepszych wyników nauczania
 • wzrost zainteresowania przedmiotem
 • lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie
 • integracja zespołów klasowych
 • wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dofinansowanie wycieczek

Miejsce i czas realizacji

czas realizacji: V 2017- VI 2018
miejsce: Polska

Wykorzystanie grantu

 • pozyskanie materiałów wyjściowych z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznych
 • antyramy do zaprezentowania wyników wykonanych pomiarów
 • wydruk zdjęć i opracowanych danych pomiarowych
 • dofinansowanie do wycieczek

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Technikum, Jabłowo

Adres szkoły:
Owidz, Szkolna 6, 83-211
Jabłowo

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone