Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00414
"Kibicuję Fair Play"

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz spodziewane efekty realizacji projektu.

 Jak wskazują analizy policyjne mamy do czynienia ze wzrastającą i przybierającą coraz bardziej drastyczne formy agresją wśród młodzieży. Chuligańskie wybryki mają miejsce nie tylko na stadionach, ale – w ostatnim czasie – coraz częściej poza nimi.

Powyższe dane wskazują na potrzebę podjęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze. Grupą szczególnie narażoną na swoiste kopiowanie negatywnych zachowań grup subkultur stadionowych jest młodzież w wieku gimnazjalnym znajdująca się w okresie dorastania i w czasie kształtowania się osobowości. Świadome, bezpieczne i kulturalne zachowanie staje się często powodem alienacji młodego człowieka oraz braku akceptacji grupy rówieśniczej. Kulturalne zachowanie kibica na trybunie stadionu piłkarskiego jest przez młodego człowieka postrzegane niejednokrotnie jako tzw. „obciach”. Młodzież, poszukując przynależności do grupy, łatwo wpada w pułapkę subkultury. Aby pozyskać akceptację grupy, bezkrytycznie przejmuje jej ideologię, symbolikę i obyczaje.

Cele projektu

Charakterystyka projektu „Kibicuję Fair Play".

Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia służące osiągnięciu zakładanych celów realizowanego projektu „Kibicuję Fair Play” zostały podzielone na działania:

Działania  o charakterze edukacyjnym:

1. W ramach działań o charakterze edukacyjnym zaplanowano do wykonania następujące przedsięwzięcia:

1. Konkurs fotograficzny „Kibicuję Fair Play”.

Każdy uczeń klasy IIIc  będzie mieć prawo zgłoszenia do konkursu 1 pracy (fotografia). Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana w trakcie meczy ekstraklasy PGE Turów Zgorzelec „Kibicuję Fair Play”.

 2. Działania o charakterze uczestnictwa w imprezach sportowych:

2. 1W ramach działań o charakterze uczestnictwa w imprezach sportowych zaplanowano do wykonania następujące przedsięwzięcia:

 

2.2. Konkurencje i wydarzenia towarzyszące turniejowi finałowemu:

 

a) rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Kibicuję Fair Play” oraz wręczenie uczestnikom Konkursu pamiątkowych dyplomów;

 

b) wystawa prac konkursu fotograficznego „Kibicuję Fair Play” na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu;

 

c) konkurs sportowy dla kibiców na terenie szkoły  „Rzucić  w wyznaczonym czasie 2 minut jak najwiecej koszy ” - z nagrodami w postaci sprzętu sportowego; 


 

Elementy unikatowe

Projekt „Kibicuję Fair Play” ma za zadanie:

- ostrzeżenie młodzieży przed wejściem w konflikt z prawem;

- wykreowanie właściwych wzorców zachowania związanych z udziałem w imprezach sportowych;

- zwiększenie aktywności młodzieży w zakresie czynnego spędzania wolnego czasu;

- zmniejszenie ilości negatywnych zjawisk podczas imprez sportowych;

- uświadomienie rodzicom, nauczycielom oraz pedagogom szkolnym mechanizmu tworzenia się zachowań agresywnych oraz konieczności przeciwdziałania powstawaniu takich postaw.

Efekty realizacji projektu „Kibicuję Fair Play” wpłyną na ograniczenie negatywnych zdarzeń związanych z imprezami masowymi, poprawią stan bezpieczeństwa imprez sportowych, przez co przyczynią się także do wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa uczestników tych imprez oraz mieszkańców miasta Bolesławiec.

Miejsce i czas realizacji

województwo dolnoślaskie cały  rok szkolny 2016/2017 i jeszcze jeden dzień dłużej

Wykorzystanie grantu

Grant posłuży nam do pokrycia kosztów:

Opłacenie przejazdu na mecze ekstraklasy PGE Turów Zgorzelec,

Opłacenie nagród sportowych w konkursie fotograficznym "Kibicuję Fair Play",

Opłacenie wystawy fotograficznej "Kibicuję" na terenie naszej szkoły;

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu, Bolesławiec

Adres szkoły:
Słowackiego 2, 59-700
Bolesławiec

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone