Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00402
Szkolne Koło Pierwszej Pomocy przedmedycznej - " Cor ad Cor" ( serce dla serca)

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach spotkań raz w tygodniu oraz według potrzeb, członkowie koła będą szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku dodatkowych zagrożeń. Swoją wiedzę będą prezentowali podczas spotkań szkoleniowych z uczniami macierzystej szkoły, Szkoły Podstawowej oraz szkół współpracujących według potrzeb, jak również podczas mini szkoleń organizowanych dla lokalnej społeczności oraz rodziców uczniów.

Cele projektu

  • wzbudzanie potrzeby uczenia się, doskonalenia i wszechstronnego rozwoju;

  • przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie;

  • kształtowanie umiejętności dokonywania poprawnych wyborów moralnych;

  • kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi, promowanie szacunku dla drugiego człowieka;

  • kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym i potrzebującym;

  • kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;

  • wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze do i ze szkoły, w czasie gier i zabaw, w domu, na ulicy, podwórku, nabycie umiejętności wzywania służb ratunkowych.

     

Elementy unikatowe

Członkowie koła po zapoznaniu się ze specyfikacją  zagrożenia ukąszenia przez Żmiję Zygazkowatą, zapoznanie się z jej charakterystyką wyglądu, postępowania,  przekażą tą wiedzę dalej - jest to temat dość nietypowy i zazwyczaj nie poruszany podczas mini szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, to samo tyczy się zagrożeń związanych z występowaniem na terenach leśnych niewybuchów i niewypałów.  W ramach szkolenia uczestnicy koła oraz w miarę możliwośći terminowych żołnierzy rodzice i pozostali uczniowie szkoły spotkają się z Saperami z  15 Mazurskiego Batalionu Saperów - JW 1460 w Orzyszu oraz żolnierzami Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych JW 2098 w  Bemowie Piskim. Dodatkowymi dość nowymi elementami szkoleń młodzieży szkolnej będzie tamatyka zagrożenia zatruć czadem.

Miejsce i czas realizacji

czas realizacji - rok szkolny 2016/2017 a następnie stale , miejsce Zespół Szkół w Drygałach - Publiczne Gimnazujm w Drygałach, Drygały. Dodatkowo akcje ulotkowe na terenie Gminy Biała Piska.

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na doposażenie sprzetu szkoleniowego, zakup Fantoma przeznaczonego do nauki RKO, doposażenie apteczek oraz zakup koszulek z logo Szkolnego koła pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz materiały potrzebne do przygotowania gazetek tematycznych, plakatow oraz ulotek zaprojektowanych przez uczniów.  Uczniowie stale angażują się w akcje profilaktyczne prowadzone w szkole, otrzymanie grantu ułatwi dodatkowo skonkretyzowanie tych działań jako działaność Koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Publiczne Gimnazjum w Drygałach, Biała Piska

Adres szkoły:
Drygały, Szkolna 2, 12-230
Biała Piska

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone