Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00394
Odkrywanie historii nieznanych

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W dzielnicy Bytomia, Łagiewnikach, znajduje się polski schron bojowy wchodzący w skład Obszaru Warownego Śląsk. W 1939 roku miał bronić polskiej części Górnego Śląska przed Niemcami. Został zaatakowany przez niemieckich dywersantów w noc poprzedzającą agresję na Polskę, z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. Wcześniej, niż słynne Westerplatte. O jego odbicie walczyły siły polskie. Poległo sporo ludzi, zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej. Obecnie owa historia jest całkowicie zapomniana. Celem projektu jest przywrócenie jej młodym mieszkańcom Bytomia. Jednocześnie miejsce będące pomnikiem historii naszego narodu, a obecnie zapomniane i zaniedbane, stało by się bardziej zadbane i znane, łącznie z jego niesamowita historią. 

Cele projektu

1. Uporządkowanie miejsca, w którym znajduje się zabytkowy obiekt militarny (teren zielony wokół obiektu). Praca wykonana przy pomocy uczniów kształtująca u nich dbałość o miejsca zabytkowe.

2. Uporządkowanie wnętrza obiektu. Praca wykonana przy pomocy uczniów kształtująca u nich dbałość o miejsca zabytkowe.

3. Zamknięcie obiektu w celu zabezpieczenia przed dalszą dewastacją i zaśmiecaniem. Wykształcenie dbałości o zabytki i uszanowanie własnej pracy.

4. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie ulotki informującej o historii tego obiektu. Rozbudzenie zainteresowania historią i kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich i patriotycznych.

5. Impreza edukacyjna koło obiektu z udziałem uczniów innych bytomskich szkół (połączona ze zwiedzaniem oczyszczonego obiektu), a także z udziałem miejscowych mediów i przedstawicieli władz miasta.Umiejętność wykorzystania zzdobytej przez siebie wiedzy i przekazania jej innym.

6. Przygotowanie tablicy informacyjnej i jej zamontowanie, aby upamiętnić owo miejsce. Rozbudzenie u uczniów szacunku wobec lokalnej historii, jak i tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu.

Elementy unikatowe

1. Wzbudzanie zainteresowania zabytkowymi obiektami militarnymi, które dotąd nie cieszyły się zbytnim szacunkiem.

2. Przypomnienie zapomnianej historii z września 1939 roku, której nie odnotowały podręczniki historii.

3. Współpraca z lokalnymi mediami, które są w stanie nadać realizacji programu jeszcze większego rozgłosu.

4. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" z Bytomia,kóre zapewni odpowiednią opiekę merytoryczną nad realizacją projektu.

Miejsce i czas realizacji

Projekt byłby realizowany w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku w Bytomiu-Łagiewnikach.

Wykorzystanie grantu

Pieniądze pochodzące z grantu zostałyby wykorzystane na przygotowanie ulotki edukacyjnej, tablicy informacyjnej oraz imprezy edyukacyjnej, która byłaby zwieńczeniem prac przy projekcie.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Bytom

Adres szkoły:
Żeromskiego 26, 41-902
Bytom

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone