Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00371
UNDE MALUM, czyli skąd zło?

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Pomysł projektu narodził się podczas omawiania „Dżumy” Alberta Camusa. Ta paraboliczna powieść sprowokowała szereg uniwersalnych pytań dotyczących ludzkiej egzystencji, między innymi pytanie o przyczynę zła. „Każdy z nas nosi w sobie bakcyl dżumy” - powiedział jeden z bohaterów utworu. Odwieczny problem zła w świecie i człowieku jest, niestety, aktualny także w dzisiejszych czasach. Stąd pomysł, by uwrażliwić młodych ludzi na cierpienie, pokazać, że zło może przybierać różne formy i atakować wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Jak to zrobić, by inni chcieli słuchać? Doskonałym pomysłem wydaje nam się przedstawienie. Postanowiliśmy wystawić sztukę współczesnego niemieckiego autora Kristo Šagora pt. „Ty, Hitler”. Już sam tytuł utworu intryguje i niepokoi. Nawiązując do biografii Adolfa Hitlera, pokazuje współczesny świat, w którym czai się zło i jednocześnie daje odpowiedź na odwieczne pytanie: unde malum?

Pragniemy, żeby sztuka i obecne w niej problemy zostały zauważone przez jak największą grupę ludzi, dlatego zamierzamy zaprezentować ją uczniom naszej szkoły oraz przedstawicielom starostwa powiatowego. Chcemy również pokazać  sztukę w Lubartowskim Ośrodku Kultury, a także umieścić jej nagranie na stronie naszego liceum i w lokalnej telewizji Kanał S.

W ramach projektu zaprosiliśmy do naszej szkoły Grupę Banina ze sztuką „Kolorowa czyli biało-czerwona”, która pokazuje cienką granicę między patriotyzmem a nacjonalizmem. Po spektaklu młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach teatralnych, uczących świadomego odbioru tekstu oraz w dyskusji na temat wykluczenia i nietolerancji, a także pozna Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zaplanowaliśmy również spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie, który  omówi psychiczne skutki wykluczenia.

Cele projektu

-przygotowanie przedstawienia ,

-pokazanie różnych przejawów zła i szkodliwości stereotypów,

-nauka empatii i tolerancji,

-budzenie poczucia odpowiedzialności za współczesny świat,

- poznanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

- rozbudzanie wiary w siebie i  we własne możliwości,

- obejrzenie sztuki „Kolorowa czyli biało-czerwona” w reżyserii Bartłomieja Miernika

- udział w warsztatach teatralnych,

- udział w dyskusji na temat wykluczenia i nietolerancji,

-wykład psychologa na temat psychicznych skutków wykluczenia,

- promocja szkoły

 

Elementy unikatowe

-zainteresowanie uczniów  niemiecką sztuką współczesną,

-wykorzystanie historii i fragmentów biografii Hitlera do pokazania zagrożeń współczesnego świata,

-nawiązanie kontaktu z Grupą Banina / Teatr Nowy w Lublinie (obejrzenie spektaklu „Kolorowa czyli biało-czerwona” w reżyserii Bartłomieja Miernika i udział w warsztatach teatralnych uczących świadomego odbioru tekstu oraz w dyskusji na temat problemów poruszanych w spektaklu), 

-odniesienie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

-wychowanie  poprzez sztukę,

-współpraca z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury,

-współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

-zaangażowanie młodzieży do wielu działań: praca ze scenariuszem, ćwiczenia dramowe, przygotowanie scenografii, kostiumów, plakatu teatralnego i zaproszeń, nagranie przedstawienia i umieszczenie filmu na stronie szkoły, promocja projektu w środowisku lokalnym – wystawienie przedstawienia na szkolnej scenie oraz w domu kultury, udział w warsztatach teatralnych, dyskusji i prelekcji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie oraz w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Prace związane z przystosowaniem scenariusza dla potrzeb projektu rozpoczęły się 2.11.2016 r. Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień 2017 r.

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną wykorzystamy na opłacenie warsztatów teatralnych i biletów na przedstawienie „Kolorowa, czyli biało-czerwona”, zwiedzanie teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, zakup materiałów potrzebnych do przygotowania scenografii, kostiumów oraz afisza teatralnego.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, Lubartów

Adres szkoły:
Chopina 6, 21-100
Lubartów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone