Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00321
Jestem inwestorem w swoim mieście.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt jest adresowany do grupy młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej, którzy mieszkają bądź uczą się  w Szczecinie. Miasto Szczecin stwarza ogromne możliwości zagospodarowania przestrzennego. Posiada liczne wolne tereny w różnych punktach miasta oraz miejsca, które po ich rewitalizacji mogą odzyskać swoją świetność. Istniejący potencjał miasta stwarza okazję do pobudzenia kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców w celu zaplanowania wizji i obrazu miejsca zamieszkania.

Uczniowie na terenie całego miasta będą wyszukiwać wolne tereny oraz miejsca, w których zaproponują ich zagospodarowanie, a których miasto jeszcze nie ujęło w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dlatego w ramach działań projektowych uczniowie zapoznają się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczecina, wytypują wolne miejsca, których nie ujęto w planach, zaproponują racjonalne i przestrzenne zagospodarowanie wskazanych terenów bądź obiektów uwzględniając oczekiwania mieszkańców miasta wyrażone w ankietach przeprowadzonych w  środowisku lokalnym.

Dla każdego wytypowanego miejsca będzie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz opis zaproponowanej inwestycji. Opis zaproponowanej inwestycji będzie zawierał:

 • uzasadnienie wyboru przedsięwzięcia wraz z korzyściami dla mieszkańców miasta, a przede wszystkim mieszkańców dzielnicy lub osiedla, na którym będzie zlokalizowana inwestycja,

 • wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze,

 • wpływ na rozwój miasta.

Produktem końcowym projektu będzie organizacja wystawy dla społeczności uczniowskiej, prezentacja multimedialna na stronie szkoły oraz wydanie publikacji, która zostanie przekazana  władzom miasta.

Cele projektu

 • Poszerzenie wiedzy o swoim regionie oraz poznanie miasta.

 • Pobudzanie kreatywności i wyobraźni.

 • Stworzenie wystawy.

 • Stworzenie prezentacji multimedialnej.

 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

 • Pobudzanie do samodzielnego wyszukiwania i dokumentowania zdobytych informacji.

 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 • Odkrywanie pasji i zainteresowań.

Elementy unikatowe

Poznanie miasta - dzięki projektowi uczniowie nie tylko będą zgłębiać informacje na temat miasta Szczecin, w którym mieszkają bądź się uczą, ale będą mieli również okazję do uruchomienia swojej wyobraźni i  kreatywności poprzez zaproponowanie zagospodarowania terenów lub obiektów, które ich zdaniem przyczynią się do uatrakcyjnienia miasta.

Zorganizowanie wystawy dla społeczności szkolnej, prezentacji multimedialnej oraz wydanie publikacji - działania te umożliwią zaprezentowanie wyników prac projektowych.

Korelacyjny charakter projektu - integracja międzyprzedmiotowa: język polski, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna.

Miejsce i czas realizacji

Technikum Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30

Od 01.02.2017 r. do 02.06.2017 r.

Wykorzystanie grantu

Środki pozwolą na: zakup aparatu cyfrowego w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej, zorganizowanie wystawy oraz  wydanie publikacji.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Technikum Łączności, Szczecin

Adres szkoły:
Ku Słońcu 27/30, 71-080
Szczecin

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone