Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00288
Budujemy szkolne mini arboretum

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w akcji "Posadź swoje drzewko" i współpracując z FE Silesia pozyskuje fundusze na zakup sadzonek drzew i krzewów. W ten sposób zebraliśmy wokół szkoły kolekcję liczącą  w tym roku ponad 1000 roślin. Zmotywowało nas to do przygotowania uroczystości otwarcia szkolnego mini arboretum, kiedy to po klimatycznej inscenizacji w wykonaniu naszych uczniów dokonaliśmy przecięcia wstęgi do naszego ogrodu. Wraz z grupa projektową planujemy również wycieczkę do wybranego arboretum w Polsce. Dokonaliśmy już przeglądu tych miejsc i planujemy wycieczkę do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu lub w Mikołowie. Chcielibyśmy uczestniczyć tam w zajęciach z dendrologiem. Dzięki pracom projektowym w naszym ogrodzie każda roślina posiada tabliczkę z opisem, a na klombach stanęły tablice ułatwiające rozpoznawanie roślin. W ten sposób zajęcia nauki rozpoznawania drzew i krzewów iglastych Polski rodzimych i aklimatyzowanych możemy przeprowadzić z wykorzystaniem naturalnych okazów tych roślin na terenie szkoły (lekcje przyrody w SP i biologii w naszym gimnazjum). Uwieńczeniem zajęć jest coroczny konkurs o tytuł młodego znawcy drzew i krzewów, którego zwycięzca sadzi na placu szkolnym pamiątkowe drzewo noszące jego imię. W ramach tegorocznej akcji chcielibyśmy posadzić kolejne gatunki drzew i krzewów rodzimych i aklimatyzowanych. Ponieważ niektórzy nasi uczniowie interesują się rolnictwem i ogrodnictwem tworzenie szkolnego ogrodu da im możliwość rozwijania swoich zainteresowań i osiągania satysfakcji w tej dziedzinie. Temu będzie służyć również nadzór podczas prac i zajęcia z ogrodnikiem – właścicielem szkółki krzewów ozdobnych, gdzie zakupione zostaną proponowane rośliny. Ponadto dla nowych roślin przygotujemy tablice dydaktyczne oraz tabliczki z opisem gatunków. Pamiętając o tym, iż na placu szkolnym dzieci i młodzież spędzają przerwy i niektóre lekcje chcielibyśmy stworzyć miejsce umożliwiające wyciszenie, a także odpoczynek. Zależy nam też, aby poprawić estetykę i urozmaicić architekturę zabudowy szkoły, dodać kolorytu i lekkości, stąd wśród proponowanych gatunków znalazły się również drzewa i krzewy liściaste o barwnych liściach i kwiatach. W ten sposób otoczenie naszej szkoły stanie się żywą pracownią przyrody i miejscem, na którym uczniowie chętnie spędzają czas.

Cele projektu

1. Wzbogacenie w zieleń naszego krajobrazu

2. Poprawa estetyki terenu szkoły

3. Tworzenie kolekcji gatunków drzew i krzewów i wzbogacenie różnorodności biologicznej terenów wiejskich

4. Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i kształtowanie właściwego stosunku do świata żywego

5. Wzrost świadomości środowiskowej i wyzwalanie chęci działania, szczególnie na rzecz środowiska

6. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu

7. Integracja grupy i pracy zespołowej

Elementy unikatowe

Szkoła posiada własne mini arboretum, które  służy nie tylko uczniom, lecz również ich rodzicom oraz innym mieszkańcom Przyszowic.

Tworzymy bazę różnorodności biologicznej

Realizujemy autorski program edukacji ekologicznej

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w zakresie ogrodnictwa

 

 

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach, woj. śląskie; rok szkolny 2016/2017

Wykorzystanie grantu

Pozyskane środki przeznaczymy na organizację wycieczki do ogrodu botanicznego we Wrocławiu lub Mikołowie i zajęcia z dendrologiem.

Uzyskane dofinansowanie przeznaczymy przygotowanie i wydruk kolejnych tablic dydaktycznych oraz zakup narzędzi ogrodniczych, ziemi i kory do ogrodu. Chcemy też zakupic i posadzić pamiątkowe drzewko projektowe.

Ponadto ufundujemy nagrody dla zwycięzców konkursu o tytuł Młodego Znawcy Drzew i Krzewów. 

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 3, Przyszowice

Adres szkoły:
Szkolna 4, 44-178
Przyszowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone