Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00270
Bajka o Beskidzie Wyspowym

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W zwiazku z tym, że w szkole jest spora grupa młodych i aktywnych ludzi, którzy za cel postanowili sobie spędzić czas w szkole, nie tylko skupiajac się na nauce w jej murach, powstała idea organizacji zajęć dodatkowych rekreacyjno - turystycznych. Działania te skierowane są do wszystkich uczniów szkoły i nie zamykają przed nikim możliwości brania udziału w aktywnym sposobie spędzania czasu wolnego. Kilka działań jest już za nami. Poniżej przedstwiony jest harmonogram akcji związanych z projektem. 

Wrzesień/Październik 2016

 • Spotkanie Grupy Projektowej i szukanie pomysłów na projekt.
 • Udział w górskim Rajdzie w Gorce śladami Władysława Orkana, zajęcia
  z przewodnikiem; praca z mapą jako doskonalenie umiejętności poruszania się na szlakach górskich i w terenie trudnym topograficznie; reakcja organizmu na wysiłek o róznej intensywności - wędrówka górska; jak spakować plecak w góry - ekwipunek turysty; budowa Karpat, zjawiska geograficzne w Beskidach: geologiczna budowa Karpat.
Październik 2016
 • Spotkanie grupy projektowej i wybur młodzieżowego Lidera Zespołu.
 • Poeci Młodej Polski - życie i twórczość Władysława Orkana - patrona szkoły; przygotowanie galerii zdjęć; konkurs na sobowtóra Władysława Orkana;
 • Zachęcanie do jesiennej aktywności fizycznej; dbałość o zdrowie we wszystkich okresach życia. 
Listopad 2016
 • Spotkanie Grupy Projektowej: opracowanie autorskiego programu wycieczki zagranicznej "Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy", przy współpracy z opiekunem Projektu;
 • Prowadznie kampanii informacyjnej dla młodzieży szkolnej na temat możliwości brania udziału w zajęciach rekreacyjno - turystycznych;
 • Zachód słońca w Beskidzie Wyspowym - inne oblicze gór - wycieczka terenowa;
 • Przygotowanie informacji na folii PCV dotyczących ratowania życia
  i obklejenie frontów schodów w miejscach strategicznych szkoły.
 • Bieżąca informacja na facebooku szkoły związana z działaniami projektowymi.
 • Przygotowanie tradyceyjnej gazetki ściennej aktywizującej młodzież do aktywnego i świadomego spędzania czasu wolnego na śwerzym powietrzu "Rekreazja w zimie".
Grudzień 2016
 • Zajęcia rekreacyjne na trasach biegowych wokół Mogielicy - najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego; nauka jazdy na nartach biegowych; umiejętne wykorzystanie czasu wolnego na świeżym powietrzu; odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych; powrót wielkich drapieżników - wilki w Beskidzie Wyspowym; fauna Beskidu Wyspowego - przystosowanie zwierząt do warunków zimowych; umiejętność odnajdywania tropów zwierząt na śniegu i ich identyfikacja;
 • Organizacja konkursu fotograficznego "Biało w obiektywie - Beskid Wyspowy".
Styczeń 2017
 • Góry Europy - wieczorek filmowy dla uczniów z naszej szkoły. Wieczór filmowy dla wszystkich, którzy kochają podróże i góry. Pogadanka.
Luty 2017
 • Organizacja Zimowego Rajdu w Góry; pierwsza pomoc w górach - zajęcia z przewodnikiem i ratownikiem GOPR; integracja młodzieży - odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka w górach.  Umiejętnośc poruszania się w górach w trudnych warunkach atmosferycznych i topograficznych. Specyfika wędrówek górskich.
Marzec 2017
 • Spotkanie z podróżnikiem "Alpy Julijskie";
 • Wycieczka "Moja Mała Ojczyzna": historia regionu, cmentarze wojenne, zjawisko zbójnictwa na terenie Beskidu Wyspowego, średniowieczne grody. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na główny ekran szkoły z zagadnień historycznych związanych z Beskidem Wyspowym.

Kwiecień 2017
 • Spotkanie Grupy Projektowej; 
 • Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego "Biało W Obiektywie - Beskid Wyspowy"; publikacja prac na stronie internetowej szkoły
  i facebooku. Informacja o wynikach konkursu na platformie dziennika elektronicznego. 
Maj 2017
 • "Co z tymi kijkami?" Nordic walking jako aktywna forma spędzania czasu wolnego; przygotowanie gazetki tradycyjnej na temat tej formy rekreacji.
 • Wycieczka rekreacyjna górska w Pasmo Łososińskie; fauna i flora Beskidu Wyspowego: piętra roślinności w zewnętrznych Karpatach fliszowych, ochrona przyrody w Beskidzie Wyspowym, procesy geologiczne w Beskidzie Wyspowym, zjawiska jaskiniowe, hydrografia Beskidu Wyspowego; (wycieczka dla kilku grup)
 • Spotkanie Grupy Projektowej i przygotowania do wyjazdu zagranicznego. 
 
Czerwiec 2017
 • Spotkanie grupy projektwej i przygotowania do wyjazdu;
 • Zagraniczna wycieczka Grupy Projektowej "Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy"; piętra klimatyczne; budowa geologiczna gór Europy;
 • Napisanie "Bajki o Beskidzie Wyspowym" z morałem tematyki zdrowotnej;
 • Sprawozdanie z realizacji projektu;
 • Podsumowanie projektu na spotkaniu Grupy Projektowej; plany działań rekreacyjno - turystycznych na nowy rok szkolny 2017/2018;

Metody pracy:

AKTYWIZUJĄCE: Burza Muzgów, odgrywanie ról, analiza materiałów żródłowych, angażowanie młodzieży w tworzenie przyszłości, świadome podejmowanie decyzji.

METODA PROJEKTU: uczniowie poprzez konieczność zaangażowania się w duży projekt staną się odkrywcami nie tylko świata, ale także własnego "JA" .

Inne:

 • metoda problemowa - uczniowie będą rozwiązywać różne problemy, korzystać
  z różnych źródeł informacji,
 • metody eksponujące - uczniowie będą się uczyć świata poprzez zaangażowanie emocjonalne i przeżycia,
 • metody praktyczne - uczniowie będą aktywnie współuczestniczyć
  w procesie dydaktycznym, tworząc nowe formy lub opisując
  i zmieniając swe otoczenie,
 • metody programowane - zajęcia z użyciem komputera. 

Nowe umiejętności:

 • umiejętność współpracy z liderem grupy,
 • przedsiębiorczość,
 • współpraca w zespole,
 • utrwalenie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin nauki,
 • umiejętność jazdy na nartach biegowych,
 • prawidłowe spakowanie plecaka w góry i na podróż,
 • prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy,
 • umiejętność obserwacji własnego organizmu i reagowania na niepokojące objawy w czasie długotrwałego wysiłku,
 • poruszania w terenie trudnym topograficznie,
 • praca z mapą,
 • organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych,
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • współpraca z instytucjami m.im GOPR, PTTK, Nadleśnictwem, Parkiem Narodowym,
 • przełamanie berier językowych w czasie wycieczki zagranicznej,

Wpływ projektu na społeczność lokalną:

 1. Zaangażowanie kolegów i koleżanek do aktywności fizyczneji w terenie i podejmowania wyzwań. Zachęcanie do rezygnacji z ciągłego siedzenia przed komputerem na rzecz rekreacji. 
 2. Pozytywne emocje wywoływane wśród uczestników projektu. 
 3. Zaangażowanie się rodziców uczestników projektu - działania wpłyną na pozytywne nastawienie uczniów, rodziców i środowiska lokalnego do szkoły poprzez podkreślenie sukcesu i powodzenia projektu, także na łamach lokalnej prasy.
 4. Szkoła zyska wizerunek placówki nowoczesnej, realizującej działania interaktywne na rzecz rozwoju młodego człowieka. 
 5. Uczniowie i rodzice rozmawiając o projekcie z innymi, zachęcą ich do podjęcia podobnych wyzwań i realizacji projektów.
 6. Wzbudzenie ciekawości i chęci przystąpienia innych nauczycieli i młodzieży do podjęcia dziłań związnych z napisaniem projektu.
 7. Poprzez udział w projekcie inni dowiedzą się o mozliwościach pozyskiwania dotadkowych środków na pomoce edukacyjne i inne jakie daje Nowa Era.

 

 

 

 

 

Cele projektu

 • Konfrontacja wiedzy zdobytej w szkole w czasie zajęć praktycznych z przedmiotów w dziedzinach:

Wychowania fizycznego - wychowanie zdrowotne: reakcja organizmu na wysiłek o różnej intensywności, odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych, dbałość o zdrowie we wszystkich okresach życia, umiejętne wykorzystanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Biologii - fauna i flora Beskidu Wyspowego: piętra roślinności w zewnętrznych Karpatach fliszowych, ochrona przyrody w Beskidzie Wyspowym, powrót wielkich drapieżników
w kontekście ostatnich wydarzeń - wilki w Beskidzie Wyspowym.

Geografii - budowa Karpat, zjawiska geograficzne w Beskidach: geologiczna budowa Karpat; procesy geologiczne w Beskidzie Wyspowym, zjawiska jaskiniowe, stosunki wodne. Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy - piętra klimatyczne.

Historii - moja Mała Ojczyzna: historia regionu, cmentarze wojenne, zjawisko zbójnictwa na terenie Beskidu Wyspowego, średniowieczne grody.

Języka polskiego - poeci Młodej Polski Władysław Orkan: Władysław Orkan, jako Piewca Ludu Beskidów, patronem naszej szkoły - przybliżenie sylwetki poety.

 • Nauka pierwszej pomocy

Zajęcia z przewodnikiem i ratownikiem GOPR. Przygotowanie schematu udzielania pierwszej pomocy i obklejenie schodów w szkole w strategicznych miejscach.

 • Integracja młodzieży

Odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka w szkole i poza nią. 

Efekty udziału w projekcie:

Wszechstronny rozwój młodego człowieka jako wprowadzenie do podejmowania dojrzałych decyzji
w życiu dorosłym. Aktywna współpraca nauczyciela
i uczestników projektu motorem do daleszej pracy pedagogicznej.


Elementy unikatowe

 • Interdyscyplinarność
 • Przedsiębiorczość
 • Zajęcia w grupach, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Bardzo duża liczba odbiorców
 • Przygoda w terenie
 • Szeroki wachlarz proponowanych form realizacji projektu
 • Zajęcia realizowane "NA CZTERY PORY ROKU, ZA DNIA I W NOCY"

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany od września 2016 i będzie trwał do 20 czerwca 2017.

Projekt realizowany jest na terenie Beskidu Wyspowegi i części Gorców
(Władysław Orkan - muzeum), a także na zagranicznej wycieczce edukacyjnej.

 

Wykorzystanie grantu

Nie samym Wyspowym Człowiek Żyje - rozszerzamy horyzonty.

Dofinansowanie kilkudniowej wycieczki zagranicznej dla uczniów grupy projektowej
"Beskid Wyspowy na tle innych gór Europy".

Termin realizacji wycieczki zagranicznej  - czerwiec 2017.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana, Limanowa

Adres szkoły:
Orkana 1, 34-600
Limanowa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone