Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00206
Kalendarz Ekonomik 2017

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Młodzież oraz nauczyciele Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach od lat podejmują szereg działań mających na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Ekonomika przy wsparciu Stowarzyszenia Klub Absolwentów i Sympatyków Ekonomika w Tarnowskich Górach po raz pierwszy podejmą działania mające na celu stworzenie kalendarza „Ekonomik 2017”. Projekt oprócz wymiaru marketingowego będzie okazją do pozyskania funduszy na rzecz szkoły. W projekt zaangażuje się zespół uczniów, którzy, pracując pod opieką nauczyciela, stworzą kalendarz ukazujący kierunki kształcenia istniejące w Ekonomiku oraz atmosferę życia szkolnego. Zespół uczniów opracuje plan działania na najbliższe miesiące, przygotuje zebranie organizacyjne dotyczące projektu, przeprowadzi casting do sesji fotograficznej, wybierze najlepsze pomysły na wykonanie sesji, zbierze materiał, opracuje projekt graficzny kalendarza, zajmie się promocją kalendarza i jego dystrybucją.
Przy okazji castingu uczniowie zdefiniują profil ucznia Ekonomika, czyli młodego człowieka otwartego, aktywnego, kreatywnego, takiego, który
z przekonaniem realizuje swoje pasje i zainteresowania. Zatem dla bohaterów kolejnych stron kalendarza nie lada wyzwaniem będzie pozowanie przed obiektywem aparatu fotograficznego. Przeprowadzeniem sesji fotograficznej oraz obróbką graficzną zebranego materiału zajmą się uczniowie z kierunku technik organizacji reklamy działający w szkolnej grupie PRO-ART oraz absolwenci szkoły współpracujący z Klubem Absolwentów
i Sympatyków Ekonomika. W sesję zdjęciową oraz jej przygotowanie zaangażowani zostaną także uczniowie z pozostałych kierunków kształcenia (technik ekonomista, technik handlowiec).

Cele projektu

1. Wydanie kalendarza „Ekonomik 2017”.
2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
3. Przedstawienie i rozpropagowanie oferty edukacyjnej Ekonomika (obowiązujące kierunki kształcenia).
4. Zaprezentowanie walorów życia szkolnego i swoistej atmosfery Ekonomika.
5. Zaangażowanie w projekt uczniów Ekonomika oraz jego absolwentów.
6. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem i pozyskanie sponsorów.

Elementy unikatowe

 • przygotowanie kalendarza na rok 2017 zawierającego zdjęcia wykonane przez uczniów oraz absolwentów szkoły,
 • współpraca uczniów z absolwentami,
 • wykorzystanie technik obowiązujących w negocjacjach dla poszukiwania sponsorów, którzy pomogą w wydaniu kalendarza,
 • przygotowanie wystawy zdjęć z sesji zdjęciowej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły na fanpage’u na Facebooku.

Miejsce i czas realizacji

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach.

Opracowanie projektu: od 10.10.2016 – 31.10.2016
Realizacja projektu: od 10.10.2016 – 31.03.2017

Harmonogram i warunki realizacji projektu:

Opracowanie planu działania na najbliższe miesiące - realizacja od 10.10.2016 do 15.10.2016.

W tym czasie:

 • diagnoza oczekiwań nauczycieli, uczniów i absolwentów związanych z wydaniem Kalendarza,
 • analiza przeprowadzonych badań,
 • opracowanie planu działania,
 • przygotowanie spotkania organizacyjnego.

Rozpropagowanie informacji o projekcie Kalendarz „Ekonomik 2017” – realizacja 16.10.2016 do 31.10.2016.

W tym czasie:

 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
 • rozpropagowanie informacji o projekcie poprzez dziennik elektroniczny Librus,
 • rozpropagowanie informacji na portalach społecznościowych,
 • zaproszenie zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie organizacyjne.
 • Wdrożenie w życie zaplanowanych działań - realizacja 01.11.2016 do 31.03.2017.

W tym czasie będą mieć miejsce:

 • spotkanie organizacyjne,
 • zebranie pomysłów,
 • wybór pomysłów (poprzez zastosowanie metody „burzy mózgów”),
 • casting do sesji fotograficznej,
 • zorganizowanie sesji zdjęciowej,
 • obróbka graficzna zebranego materiału,
 • zaprojektowanie kalendarza,
 • pozyskanie sponsorów,
 • wydruk kalendarza,
 • działania promocyjne,
 • dystrybucja kalendarza,
 • wystawa zdjęć z sesji zdjęciowej do kalendarza.

Wykorzystanie grantu

Uzyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane na:

 • publikację kalendarza „Ekonomik 2017”,
 • zorganizowanie wystawy zdjęć z sesji zdjęciowej do kalendarza.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej, Tarnowskie Góry

Adres szkoły:
Sobieskiego 5, 42-600
Tarnowskie Góry

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone