Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00171
CLIL Water

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt „CLIL WATER” opiera się na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym na temat wody. Będą brać w nim udział uczniowie 1 i 2 dwujęzycznej klasy angielskiej  Gimnazjum nr 3 w Świdniku oraz ich koledzy i koleżanki ze szkół partnerskich z Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Anglii i Węgier. Projekt będzie miał kilka etapów:

Październik 2016

Na początku uczniowie zostaną zapoznani z tematyką projektu. Podczas „burzy mózgów” stworzą mapę myśli, na której zaznaczą różnorodne aspekty wykorzystania wody w życiu człowieka. Pozwoli to na wyodrębnienie dziedzin nauki, na których uczniowie skoncentrują się realizując projekt. Mapa myśli zostanie stworzona na stronie https://bubbl.us/

Kolejnym etapem będzie przygotowanie plakatów oraz rysunków ilustrujących tematykę projektu. Zadanie będzie wymagało od uczniów kreatywności, gdyż konieczne będzie pokazanie wszechstronności zastosowań wody w życiu człowieka. Stworzone plakaty będą również jednym z elementów rozreklamowania udziału w projekcie oraz zwiększenia świadomości społeczności lokalnej oraz zagranicznych partnerów na temat wody, jej ochrony i zagrożeń związanych z niewłaściwie prowadzoną gospodarką wodną. Posłuży temu zorganizowanie wystawy prac uczniów w Miejskim Ośrodku Kultury w galerii „Za Szybą”. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta, ale głównymi jej odbiorcami będzie młodzież szkolna, ich rodziny i nauczyciele.

Listopad 2016 – Luty 2017

W kolejnych miesiącach nastąpi zdiagnozowanie problemów z wodą w mieście, regionie i kraju. Uczniowie udadzą się z wizytą do  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie będą mogli zdobyć informacje na temat produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków w mieście. Skorzystają również z nieograniczonych zasobów Internetu, aby zbadać zagrożenia w województwie lubelskim i Polsce. Źródła książkowe i internetowe na temat zanieczyszczania wody oraz jej oszczędzania nie będą jedynymi. Aby projekt wyszedł poza szkołę i był jednym ze sposobów aktywizacji społeczności lokalnej oraz integracji pokoleń, gimnazjaliści przeprowadzą wywiady ze swoimi rodzicami i dziadkami. Dzięki temu zdobędą wiedzę praktyczną i uświadomią sobie, że sprawy związane z wodą dotyczą zarówno młodych, jak i starszych, i tylko współpraca wszystkich zainteresowanych i wymiana doświadczeń może zapewnić pełne zrozumienie problemu i znalezienie skutecznych rozwiązań. Po zmontowaniu filmów z nagranych wywiadów przy wykorzystaniu aplikacji iMovie, Quik i Animoto, gimnazjaliści przetłumaczą je na język angielski, a następnie przygotują do nich napisy i zamieszczą je w serwisie YouTube.

Ponad to, pomysły na temat sposobów oszczędzania wody zamieszczą na stronie www.tricider.com, która umożliwia umieszczanie komentarzy, wyrażanie poparcia lub przeciwnej opinii. Następnie uczestnicy wezmą udział w kilku czatach i video konferencjach (Skypehttp://www.oovoo.com, LiveStream na Facebooku) ze swoimi kolegami i koleżankami z innych szkół europejskich. Dzięki tym działaniom uczestnicy projektu będą mogli poznać opinie zagranicznych partnerów, rozwijać umiejętność argumentowania i ćwiczyć komunikowanie się w języku angielskim.

Kolejnym etapem działań będzie wykonanie prezentacji (https://www.buncee.com, https://emaze.com), komiksów (https://www.pixton.com), oraz nagrania podcastów (aplikacja AudioBoom), wykorzystując wiedzę zdobytą podczas przeprowadzanych wywiadów i wymiany pomysłów z zagranicznymi partnerami. Wszystkie rezultaty zostaną umieszczone na blogu projektu (https://www.tumblr.com).

Ponad to, rozpoczną się lekcje na temat wody w formie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego z naciskiem na wykorzystanie TIK, np. tablicy interaktywnej i smartfonów. Uczniowie będą uczyć się fizyki, chemii, biologii i geografii po angielsku, aby jak najlepiej rozwijać swoje umiejętności językowe oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat wody. Lekcje te nie będą jednak tylko wykładami, a uczniowie będą brali w nich aktywny udział, np. wykorzystując aplikacje Kahoot, LearningApps, https://www.jigsawplanet.com i http://www.quizrevolution.com sami stworzą interaktywne quizy, zagadki i puzzle sprawdzające wiedzą na temat wody oraz gry edukacyjne.

Zostanie również zorganizowane spotkanie z ekspertem od zdrowego stylu życia z NaturHouse. Uczniowie wezmą udział w wykładzie na temat roli wody w organizmie człowieka, zdrowej diecie i zagrożeniach wynikających z niewłaściwej ilości wody w diecie. Będą mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w interaktywnej grze „Milionerzy”, wykonanej na stronie https://LearningApps.org.

Marzec – Kwiecień 2017

Liczymy, że projekt zostanie wyróżniony w konkursie „Projekt z Klasą” i uda nam się zrealizować kolejny krok, czyli zakup oraz złożenie robota Mindstorms EV3, a następnie nauka programowania. Uczniowie wraz z opiekunem projektu będą korzystać z zasobów internetowych (https://www.lego.com/en-us/mindstorms) oraz aplikacji na smartfony i komputery EV3 Programmer, aby nauczyć się obsługiwać robota i programować wykonywane przez niego zadania. Po tym etapie nastąpi przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem robota, np. pomiar czystości wody, mierzenie siły wyporu, rozszczepienie światła (rainbow and moonbow). Aby jak najlepiej i najbardziej kreatywnie wykorzystać możliwości pracy z robotem podczas przeprowadzania eksperymentów, uczestnicy przeprowadzą 'burzę mózgów' wśród swoich szkolnych kolegów oraz partnerów z zagranicy. Wykorzystają do tego stronę www.padlet.com, która umożliwia synchroniczną współpracę na odległość i pozwala na zamieszczanie na wirtualnej tablicy swoich opinii i pomysłów. Najpopularniejsze z nich zostaną wykorzystane w eksperymentach.

Dzięki eksperymentom, uczniowie nauczą się stawiać hipotezy, szukać dowodów, a następnie wyciągać wnioski z poczynionych obserwacji i dowieść racji lub błędu postawionej hipotezy. Takie działanie jest jednym z podstawowych procesów twórczego myślenia.  Kolejne etapy pracy z robotem będą dokumentowane w formie reportaży i podcastów nagranych w języku angielskim i umieszczane na blogu projektu.

Aby zadbać nie tylko o rozwój intelektualny uczniów i zdobywanie przez nich nowych umiejętności, ale również o rozwijanie umiejętności społecznych, a zwłaszcza pomocy innym, wolontariatu, etc. uczestnicy zostaną zapoznani z projektem KIVA. Polega on udzielaniu pożyczek na realizację mikro-przedsięwzięć przez mieszkańców krajów Trzeciego Świata. Uczniowie zapoznają się z profilami osób oraz wybiorą kilka inicjatyw związanych z rozwiązywaniem problemów zanieczyszczenia i niedoboru wody. Zaplanują też akcję charytatywną, dzięki której zdobędą środki na udział w projekcie KIVA.

Maj 2017

Aby współpraca ze szkołami partnerskimi przyniosła jak najwięcej pozytywnych skutków, w maju zaplanowano wizytę gości z zagranicznych szkół partnerskich. Uczestnicy „Projektu z Klasą” oraz ich rówieśnicy z Hiszpanii i Holandii będą brali udział we wspólnych warsztatach i zajęciach dotyczących wody i spotkaniach z ekspertami. Odwiedzą zakład produkujący wodę butelkową (Nałęczowianka lub Cisowianka) w Nałęczowie, gdzie odbędą się warsztaty na temat wartości odżywczych wody. Wspólnie przeprowadzą kolejne eksperymenty z wykorzystaniem robota Mindstorms EV3, np. badanie składu chemicznego wody.

Na maj została również zaplanowana organizacja kiermaszu charytatywnego (aukcja prac plastycznych, kiermasz ciast, pokaz działania robota Mindstorms EV3) w celu zebrania środków finansowych na sfinansowanie wybranych projektów KIVA. Uczniowie pod opieką nauczyciela zarejestrują swój udział w projekcie KIVA i przekażą pożyczki wybranym projektom.

Finałem podsumowującym udział w „Projekcie z Klasą – CLIL WATER” będzie organizacja apelu, na którym zostaną zaprezentowane wszystkie osiągnięte rezultaty. Zostanie również opublikowana internetowa gazetka (https://www.joomag.com/) ze zdjęciami, filmami, opisami i interaktywnymi grami powstałymi podczas realizacji projektu. Gazetka ta będzie udostępniona na różnego rodzaju stronach, np. szkolnym profilu Facebook, blogu projektu, szkolnej stronie internetowej, aby jak największe grono odbiorców zapoznało się z wypracowanymi rezultatami.  Opiekun projektu dokona również ewaluacji projektu w formie internetowych ankiet (https://www.surveymonkey.com/) oraz rozmów z uczestnikami.

Realizacja projektu „CLIL WATER” przyniesie wielorakie korzyści:

1)      dla szkoły:

 1. wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły
 2. poszerzenie zakresu oferty zajęć edukacyjnych
 3. umożliwienie uczniom wzięcia aktywnego udziału w procesie edukacyjnym
 4. zacieśnianie współpracy ze szkołami partnerskimi w ramach realizacji projektu Erasmus+ KA2 'Water Equals Hundreds of Opportunities'
 5. promocja szkoły w mieście, regionie i kraju

2)      dla uczniów:

 1. możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań
 2. udział w ciekawych zajęciach, warsztatach, wykładach i wycieczkach
 3. rozwijanie umiejętności twórczego myślenia poprzez przeprowadzanie eksperymentów, stawianie hipotez, a następnie ich dowodzenie
 4. doskonalenie swoich umiejętności językowych
 5. rozwijanie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
 6. aktywny udział w procesie uczenia się i nauczania
 7. nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z zagranicy
 8. nabywanie kompetencji miękkich
 9. nabywanie kompetencji potrzebnych do kontynuowania nauki w szkole średniej z programem międzynarodowej matury IB

3)      dla nauczyciela:

 1. możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu Erasmus+ KA1 ‘Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych
 2. doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod nauczania
 3. wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
 4. zdobycie nowych umiejętności programowania

Lista materiałów edukacyjnych:

 1. 'Water Experiments' Oxford Read and Discover
 2. Smart Time 2 by Virginia Evans - unit 3 - The Legend of the Rainbow / unit 6 - Precious Water
 3. Smart Time 3 by Virginia Evans - unit 2 - How are clouds formed? / unit 7 - What is your water footprint?
 4. 'Science Explorer: Water' by Charnan Simon
 5. 'Step-by-Step Experiments with the Water Cycle' by Shirley Duke
 6. 'Explore Water!' by Aniya Yasuda
 7. 'Clear Choices. The Water You Drink' by Matthew Higgins
 8. 'Save the Planet: Keeping the Water Clean' by Courtney Farrell

Cele projektu

1) pogłębianie wiedzy na temat wody w różnych sferach życia człowieka

2) uświadomienie konieczności dbania o wodę i jej oszczędzania

3) poszerzenie znajomości języka angielskiego w ramach zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego wykorzystanego w projekcie

4) rozwijanie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem położonym na programowanie

5) rozwijanie zamiłowania do nauki przedmiotów przyrodniczych i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce

6) rozwijanie kompetencji miękkich (kreatywność, współpraca w grupie, komunikatywność, elastyczność, inicjatywa, zarządzanie czasem)

7) rozwijanie empatii oraz chęci pomocy innym poprzez zorganizowanie akcji charytatywnej i włączenie się do projektu KIVA (wsparcie mikro-przedsięwzięć w krajach Trzeciego Świata)

8) integracja społeczności lokalnej i współpracy międzypokoleniowej w celu wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów

Elementy unikatowe

Unikatową cechą projektu jest kompleksowe podejście do tematu wody. W szkole funkcjonują klasy dwujęzyczne, które mają zajęcia w formie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, ale jeszcze nigdy nie realizowano jednego tematu w tak wielu ujęciach i przy zastosowaniu tak różnorodnych technik i metod. Połączenie nauki fizyki, chemii, geografii, biologii w języku angielskim przy równoczesnym wykorzystaniu TIK daje niespotykaną dotąd jakość kształcenia. Ilość i różnorodność wykorzystanych aplikacji, programów oraz stron internetowych, a także technik dokumentowania projektu stanowią o jego niezwykłości.

Kolejnym unikatowym elementem projektu będą eksperymenty. Zazwyczaj uczeń jest bierną stroną w procesie nauczania, rzadziej bierze w nim aktywną rolę, a jeśli już to wszystko najczęściej odbywa się według z góry zaplanowanego schematu. W projekcie „CLIL WATER” to uczniowie są nadrzędnym podmiotem edukacji. To oni będą wysnuwać swoje własne hipotezy dotyczące zagadnień związanych z wodą. Nie książkowe, czy podane przez nauczyciela, ale swoje własne. A następnie poprzez poddawanie ich testowaniu będą je udowadniać bądź obalać. Takie podejście do procesu nauczania jest prawdziwym ewenementem.

Ponad to, w szkole nigdy wcześniej uczniowie nie mieli możliwości skonstruowania robota, nauki jego obsługi i programowania. Mimo, że jest to zestaw klocków Lego, to posłuży on do przeprowadzania eksperymentów i rozwijania kreatywności. Wykorzystanie robotyki na tym etapie kształcenia ogólnego to wyjątkowo unikatowa, a wręcz futurystyczna, metoda nauczania.

Wyjątkowe będzie także wyjście z edukacją poza mury szkoły. Wycieczki, wystawa dla społeczności lokalnej, spotkania z ekspertami z zewnątrz, oraz międzynarodowy wymiar projektu czynią go czymś nieczęsto spotykanym w procesie edukacyjnym.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Gimnazjum nr 3 w Świdniku. Czas trwania: 1 października 2016 - 31 maja 2017.

Wykorzystanie grantu

W przypadku otrzymania grantu będziemy w stanie zrealizować najbardziej ekscytujący dla uczniów element projektu, czyli zakupić i złożyć robota Mindstorms EV3. Uczniowie zaprogramują robota i dzięki temu będą mogli przeprowadzać ciekawe eksperymenty z wodą, stawiać hipotezy, dokonywać pomiarów oraz proponować nowatorskie rozwiązania problemów związanych z wodą. Przeprowadzanie eksperymentów przy użyciu robota będzie zaróno sposobem osiągnięcia celu, jak i nagrodą samą w sobie.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich, Świdnik

Adres szkoły:
Jarzębinowa 6, 21-040
Świdnik

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone