Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00133
Pajęczyna w szkole, czyli projektujemy szkolną sieć komputerową.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie klasy II technikum postanowili zmodernizować szkolną sieć komputerową. Całe zadanie będzie składało się z kilku etapów:

I etap - dokładna analiza dotychczasowej sieci wraz z rozrysowaniem jej planu (nad tym etapem pracuje cała grupa)

II etap - wykonanie planu nowej sieci - uczniowie zostali podzieleni na pary, każda z par wykonuje plan swojej części sieci - cała grupa spoyka się raz w tygodniu, aby omówić wprowadzone zmiany, rozwiązać napotkane problemy

III etap - wykonanie kosztorysu - każda z par wykonuje wstępny kosztorys nowej sieci, który na koniec zostanie połączony w jedną całość

Do wykonania projektu nowej sieci zostaną wykorzystane częściowo elementy starej sieci, jak również zkupione będą nowe urządzenia.

W ramach opracowywania nowej sieci komputerowej chcemy podłączyć do internetu nowe pracownie szkolne oraz udostępnić internet bezprzewodowy uczniom.

Cele projektu

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

- kształtowanie kreatywnego, logicznego i matematycznego myślenia,

- rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi (informatyka i matematyka),

- doskonalenie umiejętności konfigurowania urządzań sieciowych,

Elementy unikatowe

Jest to ambitny projekt, ze względu na wielość budynku i rozmieszczenie poszczególnych sal. Pod kierunkiem nauczyciela będą wykonywane zadania, które na co dzień wykonują specjalistyczne firmy.

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach.

listopad 2016 - kwiecień 2017

Wykorzystanie grantu

Grant będzie wykorzystany na zakup materiałów do modernizacji sieci komputerowej.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Augustyna Świdra, Świętochłowice

Adres szkoły:
gen. Wł. Sikorskiego 9, 41-600
Świętochłowice

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone