Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00070
Inspiracja, kolor, forma - fryzura

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Źródłem do stworzenia kolekcji fryzur może być Internet.  

Kolekcje projektowe wykonywane są w grupach 3 osobowych.

Projekt zakłada korelację przedmiotów pracownia wizualizacji oraz pracownia wykonywania i stylizacji fryzur. (kwalifikacja A.19 i A23)

Zastosowane metody pracy:

- praca w grupach,

- koncepcyjna praca nad projektem,

- ćwiczenia zawodowe,

- burza mózgów,

- dokumentacja multimedialna.

Nowe umiejętności nabywane przez uczestników:

- poznanie podstaw barberingu,

- projektowanie fryzur męskich w różnych odsłonach długości włosów,

- dokumentowanie technologiczne fryzury,

- dokumentowanie graficzne fryzur,

- tworzenie kolekcji fryzur.

Wpływ projektu na  otoczenie

Uczestnicy projektu będą promować efekty swojej pracy poprzez zorganizowanie wystawy projektów dla społeczności szkolnej. Dzięki wystawie propagowane będzie barbering (fryzjerstwo męskie).

Cele projektu

Zadania i działania projektowe

Uczniowie wykonują fryzury w trzech odsłonach w dowolnie wybranej kolorystyce.

Elementy kluczowe:

Propozycja (szkic projektu) z omówieniem inspiracji.

Rysunek projektu form wykonany techniką ołówka.

Rysunek projektu kolorystyki wykonany techniką kredki.

Wykonanie koloryzacji w wybranej kolorystyce.

Dokumentacja poszczególnych etapów koloryzacji.

Dokumentacja zdjęciowa strzyżenia w trzech odsłonach.

Dokumentacja zdjęciowa ułożonej fryzury.

Uczestnicy projektu maja zapewnione głowy treningowe męskie z brodą lub bez brody zależnie od zaprojektowanej formy rysunkowej projektu.

Efekty projektu wymierne

Rysunki formy fryzury w trzech odsłonach.

Rysunki kolorystyczne.

Dokumentacja zdjęciowa:

  • Koloryzacji
  • Strzyżenia w trzech odsłonach
  • Wyrobu gotowego bez modelowania i z ułożoną fryzurą

Głowa treningowa z ułożoną fryzurą o najkrótszej formie.

Elementy unikatowe

Projekt jest koncepcyjny uczestnicy tworzą kolekcję fryzur i wykonują je na głowach treningowych. Dodatkowo tworzona jest  dokumentacja projektowa zawierająca rozrysy technologiczne wykonanych zabiegów.

Uczestnicy pogłębiają w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności o charakterze zawodowym. Przygotowane projekty mogą zostać użyte przez uczestników podczas opracowania portfolio osiągnięć zawodowych.

Wybrane kolekcje fryzur zostaną wykonane na modelach i zaprezentowane podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Fantazji Fryzjerskiej.

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w szkole  na zajęciach dodatkowych organizowanych przez koordynatora, na zajęciach praktycznych pracowania wykonywania i stylizacji fryzur - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich oraz przedmiocie pracownia wizualizacji - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur.

Czas trwania projektu październik 2016 do marzec 2017.

Wykorzystanie grantu

Ewentualnie przyznany grant będzie przeznaczony na zorganizowanie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu z zakresu fryzjerstwa męskiego -  Barberingu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, Warszawa

Adres szkoły:
Kazimierzowska 60, 02-543
Warszawa

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone