Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku celowych działań osoby lub osób z zewnątrz, które próbowały w nieuczciwy sposób wpłynąć na wyniki głosowania w konkursie Projekt z klasą, w dniach 9-11 grudnia nasz serwer nie wysyłał linków aktywujących na czas lub wcale. W chwili obecnej serwer pracuje już bez zarzutu, a my podjęliśmy decyzję, że głosy oddane w tym terminie, ale nie potwierdzone linkiem aktywującym, zostaną zaliczone przez administratora jako poprawnie oddane głosy i doliczone do licznika każdego projektu. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by głosowanie mogło trwać dalej zgodnie z zasadami fair play. Jednocześnie przypominamy, że po zakończeniu głosowania, czyli po 15 grudnia, zgodnie z regulaminem konkursu nastąpi ponowna weryfikacja wszystkich oddanych głosów.

Zespół Projekt z klasą


Projekt nr 00046
ŻYLIŚMY RAZEM PRZEZ WIEKI

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt Żyliśmy razem przez wieki  to okazja, aby poznać bliżej historię swojego regionu, rozwinąć zainteresowania, a także nabyć praktyczne umiejętności.

Problematyka dotycząca miejsca zamieszkania jest  bardzo ważna, ponieważ  zawiera wszystko to, co jest bliskie każdemu młodemu człowiekowi -to, co spotyka i widzi na co dzień.

Do LO im. Cypriana Norwida w Mońkach uczęszczają uczniowie z okolicznych miejscowości: m.in. z Knyszyna, Trzciannego i Goniądza. Przed II wojną światową w tych miasteczkach znaczny odsetek ludności (70 -80%) stanowili Żydzi.  Zajmowali się  oni głównie  rzemiosłem i handlem.  Z relacji świadków wiemy, że była to bardzo aktywna grupa zawodowa.  Mimo tego, jak wielki wpływ na rozwój kultury, gospodarki, sztuki w naszym regionie miała ludność żydowska, obecni mieszkańcy praktycznie już nic o tej  grupie narodowościowej nie wiedzą. W trakcie wojny Żydzi  zginęli w obozach śmierci, a ci którym udało się przeżyć, wyjechali do USA i Izraela. Dzisiaj tej ludności w okolicach Moniek już nie ma, ale są jeszcze ludzie, którzy  pamiętają Żydów -swoich sąsiadów, z którymi żyli na wspólniej  ziemi przez wieki.

Program ma przede wszystkim charakter poznawczy. Mamy nadzieję, że uczniowie  zdobędą  wiedzę na temat regionu, historii Żydów, ich kultury, obyczajów i religii. Nauczą się współpracować w zespole i wezmą odpowiedzialność za swoją pracę. Do swoich działań zaangażują dziadków, rodziców i sąsiadów. Realizowane w programie treści nauczą młodzież szacunku, tolerancji dla innej kultury i religii oraz wzbudzą w niej ciekawość i otwartość na świat. Uważamy, że licealiści  przez poznanie i zrozumienie innych kultur aktywnie i twórczo będą mogli uczestniczyć w życiu swojej miejscowości i regionu.

Harmonogram pracy:

1. Rozpoczęcie projektu – ustalenie harmonogramu spotkań i działań, poznanie oczekiwań uczniów wobec oferowanych zajęć -październik;

2. Udział w warsztatach dziennikarskich i zajęciach o fotografii -październik -listopad;

3. Wycieczka do Tykocina (synagoga), spotkanie  z przewodnikiem tykocińskiego muzeum i udział w lekcjach:

 • Jak świętują Żydzi -opowieść o zwyczajach świątecznych w judaizmie.
  Podczas zajęć uczestnicy projektu poznają rodowód i znaczenie żydowskich świąt oraz towarzyszące im obrzędy i rytuały. Zobaczą również jak wygląda hebrajski kalendarz i spróbują określić według niego swoją datę urodzin. Na podstawie otrzymanych materiałów przygotują prezentacje pokazujące, jak Żydzi celebrują poszczególne święta.
 • Judaika -skarby tykocińskiej synagogi.
  Podczas zajęć uczniowie zobaczą jak wyglądają najważniejsze żydowskie przedmioty służące zarówno do codziennego użytku, jak i wykorzystywane podczas żydowskich świąt i zwyczajów. Nauczą się odczytywać zawartą w nich symbolikę, poznają sekrety ich dekoracji oraz techniki wykonania. Dowiedzą się również, co kryło się w skarbcu tykocińskiej synagogi -grudzień;

4. Uczniowie poznają postaci narodu żydowskiego oraz ślady, jakie pozostawili po sobie w naszych miejscowościach -przeprowadzą wywiady ze starszymi mieszkańcami oraz pasjonatami lokalnej historii (praca  ze źródłami pisanymi, ikonograficznymi, statystycznymi i kartograficznymi). -listopad -grudzień

5. Judaizm a chrześcijaństwo. Co nas łączy, a co nas dzieli? -wykład księdza -grudzień;

6.  Opracowanie gazetki na temat: Historia Żydów w Goniądzu, Trzciannem i Knyszynie:

 • fotografie wykonane przez uczestników projektu i  ich autorskie komentarze do nich,
 • fragmenty wywiadów -styczeń;

7. Przygotowanie wystawy tematycznej:Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat” –wysiłek ratowania Żydów w latach II wojny światowej. Odszukanie zapomnianych, lokalnych bohaterów, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia ratowali Żydów przed Holocaustem -luty;

8.  Przy szabasowych świecach -impreza ogólnoszkolna:

 • przedstawienie tradycji żydowskich od urodzenia do śmierci -prezentacje multimedialne uczniów,
 • przygotowanie spektaklu teatralnego poświęconego żydowskiemu szmoncesowi - (popularna przed wojną forma kabaretowa oparta na żydowskim humorze) - "Fajtelman i inni” Juliana Tuwima,
 • promocja smakołyków kuchni żydowskiej -marzec;

9. Zorganizowanie konkursu fotograficznego  pod tytułem: "Relikty kultury żydowskiej w  naszym regionie". Zaprezentowanie prac w szkołach oraz w ośrodkach kultury w Mońkach, Goniądzu, Trzciannem i w Knyszynie -kwiecień;

10. Rajd rowerowy połączony z porządkowaniem kirkutów w Goniądzu, Knyszynie i Trzciannem -maj.

Zastosowane metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, Web Quest, portfolio, wywiady,  dyskusja panelowa, gry dydaktyczne -symulacje, wykład, analiza materiału źródłowego, studium przypadku, linia czasu, elementy dramy.

Cele projektu

1.  Zdobywanie i poszerzanie wiadomości o regionie;

2. Inspirowanie młodzieży do podjęcia samodzielnych postaw badawczych;

3. Upowszechnianie wiedzy o historii, tradycji i kulturze żydowskiej;

4. Poznanie losów trzciańskich, goniądzkich i knyszyńskich Żydów;

5. Promowanie lepszego zrozumienia historii narodu żydowskiego i trudnej tematyki zagłady;

6. Rozwój wrażliwości młodzieży na odmienność kulturową, etniczną i religijną oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur;

7. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych;

8. Promocja szkoły w powiecie monieckim.

Elementy unikatowe

1. Interdyscyplinarność  przedmiotowa i dydaktyczna (historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, religia, wiedza o kulturze);

2. Współdziałanie nauczycieli różnych przedmiotów;

3. Uświadomienie faktu współistnienia i współdziałania różnych kultur na przełomie dziejów małej ojczyzny;

4. Rozwój umiejętności i pasji fotograficznych;

5. Wykorzystywania nowoczesnych technologii do badania, zapisywania i prezentacji historii lokalnej;

6.  Realizowane w programie treści uczą tolerancji dla inności (inna kultura, religia, wygląd, strój). uczą postawy szacunku dla dorobku kulturowego, a także kształtują uczucia patriotyzmu i więzi uczuciowej do swojego regionu;

7. Nawiązanie współpracy z lokalną prasą i telewizją.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Mońki, Tykocin, Goniądz, Trzcianne, Knyszyn.

Czas realizacji: grudzień 2016 r. -maj 2017r.

.

Wykorzystanie grantu

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu i dofinansowanie do wyjazdu do Teatru Żydowskiego i Muzeum Żydów Polskich w Warszawie -uczestnicy projektu podzielą się wiedzą, wrażeniami i przemyśleniami  w swoich rodzinach oraz ze znajomymi w szkole i środowisku lokalnym.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Mońki

Adres szkoły:
Tysiąclecia 15, 19-100
Mońki

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone