W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00311
DREAMS COME TRUE - marzenia się spełniają.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

 Projekt inspirowany jest  słowami  jednego z największych marzycieli i wizjonerów ubiegłego wieku:

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

„Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić. Jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść.”

Walt Disney

Nasz projekt to ciekawa inicjatywa młodych ludzi, którzy poprzez realizację własnych   marzeń chcą rozwijać talenty i pasje. To sposób na oderwanie się od codziennej rutyny, trening pożytecznego gospodarowania wolnego czasu oraz nauka języka angielskiego w kreatywny sposób.

Kilkunastoosobowa grupa uczestników projektu chce odnaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania: Jakie marzenia mają ich rówieśnicy w innych państwach i czy są one zbliżone do ich własnych, a może  zupełnie się różnią? W tym celu, na pierwszym etapie realizacji projektu uczniowie opracują ankietę w języku angielskim, którą roześlą  drogą mailową do zaprzyjaźnionych  szkół z krajów sąsiednich, w celu poznania marzeń młodych ludzi. Na podstawie zwrotnych informacji dokonają analizy ankiet, a jej wyniki  prześlą do szkół respondentów. Informacje z przeprowadzonych ankiet posłużą uczniom jako materiał do napisania scenariusza przedstawienia teatralnego w języku angielskim pt.  „Dreams come true – marzenia się spełniają", które będą obrazem uczestników projektu, jak i ich kolegów ze szkół partnerskich. Tworząc scenariusz, uczniowie będą mieli szanse na rozwinięcie  wszystkich  umiejętności językowych, słuchania, mówienia, czytania, pisania.

Na kolejnym etapie projektu, każdy uczestnik przedsięwzięcia będzie miał do zrealizowania własną przestrzeń artystyczną. Na uczniów czekają więc różnorodne zadania: aktorskie, wokalne, plastyczne, literackie. Pracujący nad projektem uczniowie wcielą się w role  aktorów, charakteryzatora, scenarzysty, reżysera, a nawet dziennikarza i fotoreportera. Ich zadaniem będzie nie tylko stworzenie własnego scenariusza, ale opracowanie muzyki, scenografii (dekoracja, oświetlenie, rekwizyty) oraz przygotowanie kostiumów dla poszczególnych aktorów, plakatu reklamowego, zaproszeń dla gości.

W ramach projektu będą odbywać się zajęcia anglojęzycznego koła  teatralnego  dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

Na zakończenie projektu zostanie zaprezentowany przez grupę spektakl oraz koncert  dla   lokalnej społeczności. 

Cele projektu

Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.
Umacnianie wiary we własne możliwości.
Pokonanie  nieśmiałości  poprzez  wcielanie  się  w  rolę aktora.
Rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim.
Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania  i pisania.
Ćwiczenie odpowiedniej wymowy, intonacji poznanych słów i zwrotów.
Poznanie różnorodnych technik teatralnych.
Kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur.
Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej    w nauce języków obcych.
Nauka współdziałania w grupie podczas wykonywania zadań.
Integracja środowiska lokalnego.

Elementy unikatowe

Zamierzeniem projektu „Dreams come true – marzenia się spełniają" jest wyrównanie szans młodzieży z małej miejscowości  oraz stworzenie możliwości obcowania z kulturą i sztuką. Projekt  ten  umożliwia  bezpośredni dostęp do teatru zarazem  uczestnikom  projektu, jak i  lokalnej społeczności, której brakuje w miejscu zamieszkania takich instytucji  kulturalnych  jak: teatr i kino. Przedsięwzięcie to ma zmotywować młodych ludzi do  realizowania własnych marzeń i przełamywania wszelkich barier. To nauka języka angielskiego wychodząca poza utarte ramy i pogłębianie wiedzy w szybki sposób  poprzez zaangażowanie  wszystkich  zmysłów. Ważnym elementem projektu będzie  uwrażliwienie młodych ludzi na piękno otaczającego ich świata oraz budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami z różnych krajów pomimo różnic kulturowych i językowych.

Miejsce i czas realizacji

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach

listopad 2015 r. - czerwiec 2016 r. 

Wykorzystanie grantu

Dofinansowanie do wycieczki.

Zakup laptopa.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie, Kołaczyce

Adres szkoły:
al. Jana Pawła II 3, 38-213
Kołaczyce

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone