W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00166
Góry i nie tylko

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt " Góry i nie tylko " ze względu na zaplanowany program realizacji rozpoczyna się w październiku. W pierwszej fazie prowadzone są rozmowy z rodzicami i pozyskiwanie ich zgody na udział dzieci w konkursach, co jest niezbędne do prawidłowego ich przebiegu. W projekcie zostały ogłoszone 2 konkursy „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” , w ramach, którego planowana jest zbiórka kasztanów, żołędzi, baterii, makulatury i puszek. Realizacja tego zadania musi rozpoczynać się najpóźniej w październiku, gdyż sezon na kasztany i żołędzie jest bardzo krótki.

Gimnazjum w Budzyniu od 5 lat współpracuje z  Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 5/24, która wspiera działania szkoły merytorycznie.

Zebrane środki finansowe w ramach konkursu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” zostaną przeznaczone na wyjazd uczestników projektu w góry. Pobyt w Tatrach obejmuje warsztaty, które będą prowadzone we współpracy z ratownikiem TOPR. Na zakończenie warsztatów w Tatrach zostanie ogłoszony konkurs „Alpinista roku szkolnego 2015/2016”. 

Cele projektu

W trakcie projektu będą realizowane 2 konkursy:

1. Konkurs „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”

Celem konkursu jest rozwijanie wśród gimnazjalistów przedsiębiorczości jako drogi do kreatywności i rozwoju osobistego.

Konkurs polega na ogłoszeniu współzawodnictwa w zebraniu jak największej ilości kasztanów, żołędzi, baterii, makulatury i puszek.

Pierwsze 10 osób, które zbiorą największą ilość ww. surowców otrzymają dyplomy „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”

Pozyskane środki pieniężne ze sprzedaży surowców zostaną zgromadzone na SKO jako wkład finansowy w pokrycie kosztów transportu na wyjazd w Tatry.

2.Konkurs „Alpinista roku szkolnego 2015/2016”

Uczestnicy projektu w dniach od 13 – 17 czerwca 2016 r. wyjadą w Tatry. W trakcie pobytu w górach uczniowie wezmą udział w warsztatach dotyczących tematyki bezpiecznego poruszania się po szlakach górskich i zagrożeń jakie występują w wysokich górach oraz alpinizmu poskiego. Warsztaty zostaną zorganizowane we współpracy z TOPR i Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im J. Kukuczki

Na zakończenie warsztatów w Tatrach zostanie ogłoszony konkurs wśród uczestników na „Alpinistę roku szkolnego 2015/2016”

Wybór „Alpinisty roku szkolnego 2015/2016” odbędzie się na podstawie wyników przeprowadzonego testu wiedzy o górach i alpiniźmie.

Uczestnicy konkursu, który napiszą test na 100% otrzymają tytuł „Alpinista roku szkolnego 2015/2016”

Elementy unikatowe

 • pozyskanie patronatów honorowych i medialnych,
 • włączenie rodziców i rodzeństwa w realizację projektu,
 • wykorzystanie portali społecznościowych (Fecebook) do obustronnej komunikacji,
 • lekcje otwarte o górach dla uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu,
 • promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej (szkolnej).
 • kształtowanie postaw wobec środowiska naturalnego, rozpatrywanych w trzech aspektach: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.

Miejsce i czas realizacji

Harmonogram

 • październik 2015 – nabór młodzieży do udziału w konkursach i zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną oraz potrzebami,
 • październik 2015 - zebranie z rodzicami (przedstawienie przedsięwzięcia oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w konkursach i zapoznanie rodziców oraz uczniów z regulaminami); rozmowy wstępne dotyczące współfinansowania; rozmowy z osobami, które poprowadzą zajęcia z młodzieżą,
 • październik 2015– maj 2016 – ogłoszenie konkursu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista” realizacja zadań (m. in. zbiórka kasztanów, baterii, makulatury, puszek - sprzedaż zebranych surowców, uzyskane środki zostaną wpłacone na SKO z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dla uczestników konkursu w Tatrach.)
  • styczeń 2016 – występy artystyczne dla lokalnej społeczności w GOK w Budzyniu,
  • luty 2016 – bal karnawałowy promujący konkurs „ Alpinista roku szkolnego 2015/2016” w środowisku (6.02.2016),
  • marzec 2016 - zajęcia terenowe w rezerwacie przyrody - "Śnieżycowy Jar",
  • kwiecień 2016 - lekcje otwarte o górach i alpinizmie,
  • maj 2016 – „Pchli targ” – wyprzedaż rzeczy używanych lub niepotrzebnych na budzyńskim rynku,
  • czerwiec 2016 w ramach Tygodnia Projektów: 13-17.06.2016r.:
 •  warsztaty w Tatrach (prowadzone we współpracy z ratownikiem TOPR i alpinistą);
 • na zakończenie warsztatów w Tatrach konkurs wśród uczestników projektu „Alpinista roku szkolnego 2015/2016”,wybór „Alpinisty roku szkolnego 2015/2016” odbędzie się na podstawie wyników przeprowadzonego testu wiedzy o górach i alpinizmie ( uczestnicy konkursu, który napiszą test na 100 % otrzymają tytuł „Alpinista roku szkolnego 2015/2016” )

Wykorzystanie grantu

Dofinansowanie kosztów przejazdy w Tatry.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, Budzyń

Adres szkoły:
Rogozińska 52, 64-840
Budzyń

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone