W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00142
Ekomoda - czyli recykling w garderobie

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt "Ekomoda - czyli recykling w garderobie"

Blog: http://ekomoda00.wix.com/fashion-blog-1

Projekt realizowany jest przez pięcioosobowy zespół uczennic II klasy gimnazjum. Punktem wyjścia był pomysł dziewczyn na stworzenie kolekcji strojów z wykorzystaniem odpadów: resztek materiałów budowlanych, plastikowych elementów, worków foliowych i papierowych, starych ubrań, gazet itp. Okazało się, że to świetna okazja do pogłębienia i przekazania treści proekologicznych społeczności szkolnej, lokalnej, a także w przestrzeni wirtualnej.

Podczas pierwszego spotkania projektowego uczennice pod okiem nauczyciela określiły główny cel przedsięwzięcia oraz opracowały plan pracy, który przedstawiał się w następujących punktach:

1. Przygotowanie projektów strojów wraz z określeniem, z jakich materiałów będą wykonane.

2. Gromadzenie potrzebnych materiałów - odpadów.

3. Wykonanie 10 strojów.

4. Sesja zdjęciowa na składowisku odpadów.

5. Edukacja ekologiczna - zgłębianie treści ekologicznych związanych z właściwym gospodarowaniem odpadami.

6. Założenie bloga "Ekomoda - czyli recykling w garderobie".

7. Promocja "Ekomody".

8. Stworzenie w szkole bazy edukacyjnej związanej z tematyką ochrony środowiska (wśród elementów bazy między innymi stroje z odpadów).

W ciągu dwóch miesięcy udało się zrealizować 6 punktów planu działań. Był to czas intensywnej pracy, ale i świetnej zabawy. Projektowanie i tworzenie kreacji pokazało, że dziewczyny mają głowy pełne pomysłów, i że potrafią przy tym świetnie się bawić. Udział w sesji zdjęciowej na składowisku odpadów był nowym doświadczeniem i ekscytującą przygodą. Bardzo ważnym elementem projektu jest blog, na którym zaprezentowane są zdjęcia strojów z odpadów wraz z opisami, z czego są wykonane oraz porcją informacji zachęcających do właściwego segregowania i gospodarowania odpadami.

Cele projektu

- pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska (twórców i odbiorców projektu),

- propagowanie postaw proekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz w Internecie,

- wzbudzenie świadomości wśród realizatorów oraz odbiorców projektu, że są współodpowiedzialni za kondycję środowiska naturalnego,

- zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego,

- zachęcenie realizatorów i odbiorców projektu do właściwego segregowania odpadów,

- kształtowanie kreatywności wśród uczniów,

- realizacja pasji i zainteresowań uczniów,

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Elementy unikatowe

Do unikatowych elementów projektu należą:

- zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska w oryginalny sposób - stroje z odpadów (wzbudzenie zainteresowania odbiorcy przez zdjęcia strojów automatycznie zwraca uwagę na problem odpadów i zanieczyszczenia środowiska),

- samodzielne projekty oraz wykonanie strojów,

- niesamowita sesja zdjęciowa na składowisku odpadów,

- założenie bloga "Ekomoda - czyli recykling w garderobie", na którym:

a) zamieszczone są zdjęcia z wykonanymi przez uczennice strojami z odpadów wraz z opisami, zawierającymi informacje, z czego są wykonane,

b) umieszczone są informacje dotyczące recyklingu i właściwego gospodarowania odpadami,

c) uczennice zachęcają do właściwej segregacji śmieci i przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego,

- zaangażowanie innych osób (rodzice, fotograf, właściciel składowiska odpadów, inni uczniowie).

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest w trakcie realizacji. Czasowe ramy projektu to: 1 października 2015 - 30 kwietnia 2016. Realizacja projektu odbywa się na terenie szkoły oraz w przestrzeni wirtualnej - w ramach propagowania postaw proekologicznych na blogu "Ekomoda - czyli recykling w garderobie".

Wykorzystanie grantu

Nagroda przeznaczona będzie na stworzenie w szkole bazy materiałów edukacyjnych o tematyce zawiązanej z ochroną środowiska, właściwym gospodarowaniem odpadów, odpowiednią segregacją śmieci oraz z recyklingiem. Naszym marzeniem jest, aby podstawą tej bazy była interaktywna tablica z programami edukacyjnymi o tematyce ekologicznej i przyrodniczej a także: filmy, gry planszowe oraz interaktywne, czasopisma itp.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym, Przemęt

Adres szkoły:
Kaszczor, Cysterska 9, 64-234
Przemęt

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone