W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00116
Nastoletni rodzice

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nastoletni rodzice to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, zawierający treści programowe z kilku przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, informatyki  oraz  wychowania do życia w rodzinie. Polega na nakręceniu reportażu filmowego, w którym zostaną poruszone następujące problemy : wczesna inicjacja  seksualna i jej konsekwencje, trudna sytuacja społecznej  ciężarnych nastolatek ; ograniczona zdolność do czynności  prawnych młodzieży w wieku 13-18 lat; kwestia podejmowania nieodwracalnych decyzji ( ważących na całym życiu).

Realizatorzy projektu spróbują odpowiedzieć na istotne dla nich pytania:

Dlaczego bardzo młode osoby decydują się na sex i jakie są tego skutki? Ile  nastolatek   zachodzi w ciążę ? Ile  próbuje  pozbyć się dziecka na własną rękę - biorąc niesprawdzone leki lub korzystając   z usług osób nieposiadających kwalifikacji medycznych? Jak wygląda sytuacja prawna nieletnich rodziców? Jak zapobiegać wczesnej inicjacji seksualnej?

Uczniowie będą szukali materiału na reportaż o nastoletnich rodzicach oraz  uczyli się researchu dziennikarskiego( kompletowania i weryfikacji materiału). Przy wsparciu i pomocy nauczycieli  ułożą harmonogram podejmowanych działań, opracują scenariusz , przeprowdzą wywiady ze specjalistami (seksuologiem, ginekologiem, psychoterapeutą), nawiążą współpracę   z lokalnymi mediami oraz instytucjami, mogącymi pomóc w realizacji.

  W galerii znajdują się  fragmenty nagranych  wypowiedzi oraz krótki film, informujący o temacie projektu,  który  w rozumieniu regulaminu konkursu nie jest częścią projektu.

Cele projektu

 1. Stosowanie w praktyce podstawowych zasad organizacji pracy       (planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów).
 2. Samodzielne docieranie  do informacji - w prasie , mediach, Internecie oraz wypowiedziach ustnych.
 3. Poznanie zasad  i reguł, które obowiązują  przy tworzeniu i odbiorze przekazów medialnych.
 4. Uświadomienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych z  podejmowaniem wczesnej inicjacji seksualnej oraz ryzykownych zachowań seksualnych.
 5. Napisanie scenariusza reportażu filmowego.
 6. Przeprowadzanie wywiadów ze specjalistami:seksuologiem ginekologiem,psychoterapeutą i radcą prwanym. 
 7. Robienie zdjęć filmowych.
 8. Nawiązanie  kontaktów  z lokalnymi  mediami oraz instytucjami publicznymi (podjęcie  współpracy) .
 9. Opracowanie  obrazów, ścieżki dźwiękowej, filmów w wybranych programach.
 10. Montaż reportażu pt.Nastoletni rodzice.  
 11. Wykonanie projektu okładki filmu DVD.
 12. Zainteresowanie tematem i problematyką  szerszego grona odbiorców.

Elementy unikatowe

1. Interdyscyplinarność  przedmiotowa i dydaktyczna (język polski, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka).

2. Współdziałanie nauczycieli różnych przedmiotów.

3. Prawdziwe historie nastoletnich rodziców.

4. Wywiady z wieloma ekspertami: seksuologiem, ginekologiem, psychoterapeutą, radcą prawnym.

5. Nawiązanie współpracy :

a) Białostocki Ośrodek Kultury (konsultacje z profesjonalistami),

b) TVP Białystok,

c) Radio Białystok,

7.Promocja projektu:

a) lokalna prasa,

b) inne szkoły .

8. Projekcja reportażu na  X Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej.  

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany  przez grupę uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku.

Czas realizacji : rok szkolny 2015/2016.

Ze względu na trudność projektu, zaczęliśmy nagrywać rozmowy z młodymi osobami, które już w okresie  dojrzewania zostały rodzicami. Uczniowie podjęli także próbę nawiązania  współpracy z instytucjami.Zakończenie projektu przewidujemy  na kwiecień 2016r.

Wykorzystanie grantu

Pracujemy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, mającą wieloletnie opóźnienie, znajdującą się w sytuacjach kryzysowych.Grant chcielibyśmy przeznaczyć na zakup kamery, mikrofonu  i płytek DVD w celu  nagrania i rozpowszechniania  reportażu filmowego pt.Nastoletni rodzice.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół nr 17, Białystok

Adres szkoły:
Orla 4, 15-021
Białystok

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone