W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00676
Cyfrowi Tubylcy - liderzy przyszłości na rynku pracy.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Beneficjenci projektu to tzw. pokolenie Z, pokolenie ludzi, którzy urodzili się po 1995 roku. Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodzieży potrzeby wykształcenia w nich kluczowych kompetencji oraz umiejętności cyfrowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości. Projekt będzie realizowany systematycznie przez 10 miesięcy, będą to spotkania warsztatowe z nauczycielem (w języku angielskim), całkowicie praktyczne, z użyciem nowoczesnych technologii (tablet, internet, aplikacje). Zakładają powstanie spersonalizowanych profili (np. Europass, LinkedIn) oraz banku przydatnych stron www. Korzyścią ze zrealizowanego projektu będzie dla młodych ludzi umiejętność swobodnego poruszania się w wirtualnym świecie w sferze zawodowej, umiejętność krytycznego wykorzystywania nowych mediów, zdolność do rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach, myślenie projektowe, umiejętność filtrowania istotnych danych w szumie informacyjnym, umiejętność współpracy w zespołach wirtualnych.

Partnerem projektu jest powiatowy urząd pracy - przedstawiciel placówki przeprowadzi spotkanie dotyczące szukania pracy i zasad przeprowadzania rozmowy kwalifikacynej.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie "drzwi otwartych", podczas których nastąpi prezentacja rezultatów, pokazanie nabytych umiejętności, przeprowadzenie krótkich pokazów, wzajemne uczenie się uczniów.

Cele projektu

Wykształcenie wśród uczniów klas technikum kluczowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poszukiwania i sortowania informacji (uczeń w roli badacza i eksperymentatora), uczenia się nowych rzeczy (kreatywność, interdyscyplinarność), pracy w grupie (współpraca w zespołach wirtualnych), myślenie zadaniowe i procesowe, znajomość j.ang. 

Powyżej podano kompetencje, które zapewnią uczniom sukces zawodowy - swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie w sferze zawodowej, umiejętność krytycznego wykorzystywania nowych mediów, zdolność do rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach, myślenie projektowe, umiejętność
filtrowania istotnych danych w szumie informacyjnym, umiejętność współpracy w zespołachwirtualnych.
Zagadnienia/tematyka warsztatów dla uczniów:
1. Dokumenty Europass.
2. Praca w chmurze.
3. Google Docs i Microsoft Office.
4. Bezpieczeństwo w sieci.
5. Media społecznościowe. Spersonalizowane profile zawodowe w sieci (LinkedIn;)
6. Zakładanie strony www i bloga.
7. Bankowość online.
8. Narzędzia do gromadzenia i porządkowania informacji (Padlet, Glogster, Pearltrees)
9. Prawa autorskie.
10. E-learning, platformy internetowe.
11. Zasady tworzenia efektywnych prezentacji (Prezi, Canva, Power Point).
12. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (z udziałem przedstawiciela powiatowego urzędu pracy).

Elementy unikatowe

Projekt może być kontynuowany w przyszłości.

Cykl warsztatów będzie powtarzany dla kolejnych klas techników w ramach realizacji tematyki dotyczącej doradztwa zawodowego i doskonalenia w zakresie języka obcego zawodowego.

Stworzenie "tabletowej" klasy języka angielskiego zawodowego.

Współpraca z powiatowym urzędem pracy - partner w projekcie.

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w ramach godzin dodatkowych, w szkole.

Harmonogram działań
Marzec 2016 - rekrutacja młodzieży do projektu, promocja projektu w mediach lokalnych i szkolnych; spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie, stworzenie dziennika projektowego, realizacja dwóch pierwszych modułów warsztatowych.
Kwiecień i maj 2016 - realizacja kolejnych tematów spotkań.
Czerwiec 2016 - podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, przeprowadzenie ewaluacji i dokonanie ewentualnej korekty zadań projektowych.
Wrzesień 2016 - kontynuacja działań projektowych (ustalenie terminów spotkań, informacja w prasie), realizacja kolejnych modułów projektowych.
Październik i listopad 2016 - kolejne spotkania warsztatowe.
Grudzień 2016 - podsumowanie działań projektowych w formie "drzwi otwartych", prezentacja efektów, wywiady z młodzieżą, konferencja prasowa. Przygotowanie sprawozdania z realizacji przyjętych celów.

Wykorzystanie grantu

Grant będzie wykorzystany na zakup tabletów, na których w przyszłości można będzie pracować i kontynuować projekt, bez potrzeby wynajmowania sali komputerowej. Tabletowa klasa.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, Ostrzeszów

Adres szkoły:
Gen. Sikorskiego 9, 63-500
Ostrzeszów

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone