W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00675
WITAMINKI MICKIEWICZA- zdrowie i ekonomia

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt zakłada zaadoptowanie niewykorzystywanego niewielkiego pomieszczenia i przeznaczenie go na miejsce produkcji naturalnych soków warzwno-owocowych. Działania będą wykonywane w ramach miniprzedsiębiorstwa przez uczniów chętnych do udziału w tym projekcie. Udało się przekonać dyrektora szkoły do naszego przedsięwzięcia, jak również starostwo powiatowe dzięki któremu będziemy mieć pomieszczenie spełniające obowiązujące normy sanitarne do naszego projektu. Reszta zależy od nas samych, a mianowicie to dobre rozwiązanie, aby połączyć edukację zdrowotną w teorii poprzez cykl wykładów, ulotki, plakaty, film i reklamę w internecie, radiowęźle, na stacjonarnych korytarzowych monitorach z częścią praktyczną w formie spożywania zdrowego i naturalnie wyciskanego soku. Do tego należy dodać ekonomiczną stronę przedsięwzięcia, a mianowicie nauka poprzez pracę w czasie wolnym przy reklamie, produkcji i sprzedaży soków. Zamierzamy zakupić profesjonalną sokowirówkę za pieniądze pożyczone z kasy Rady Rodziców, które mamy nadzieję wrócić poprzez nagrodę z konkursu i naszą działalność firmową. Ponadto zgodnie z zasadami miniprzedsiębiorstwa dochodzi obowiązek prowadzenia dokumentacji firmy, naliczania wynagrodzeń i podatków które będą zasilać budżet Rady Rodziców naszej szkoły.

Należy również pamiętać o tym że aktywne działania praktyczne motywują nie tylko do wysiłku intelektualnego, ale przedewszystkim do twórczego i kreatywnego działania, umiejętności współpracy i komunikacji w grupie.

Cele projektu

W ramach projektu będziemy realizować wiele zadań:

1)     Promocja zdrowia i realizacja zadań marketingu

a)     Promowanie korzyści wynikających z picia soków 

 • pogadanki z prezentacją multimedialną we wszystkich klasach na lekcjach wychowawczych  prowadzonych przez liderów projektu,
 • prezentacja projektu miniprzedsiębiorstwa i korzyści dla zdrowia przedstawione na spotkaniach z rodzicami
 • przygotowanie ulotek i plakatów promujących korzyści płynące z picia naturalnych zdrowych soków i nasze miniprzedsiębiorstwo
 • promocja ulotkowa na naszej szkolnej stronie internetowej i naszym szkolnym facebooku,
 • wykonanie radiowego spotu reklamowego i propagowanie w szkolnym radiowęźle
 • nagranie filmiku reklamowego i opublikowanie go w sieci Youtube,  na szkolnym facebooku, oraz na istniejących korytarzowych monitorach
 • współorganizacja śniadania ekologicznego w szkole
 • udział i sponsorowanie w postaci darmowych soków wszystkich większych imprez szkolnych

2) Nauka prowadzenia firmy w formie miniprzedsiębiorstwa     

 • przekonanie dyrektora i organu nadzorującego tj. starostwa powiatowego do naszego przedsięwzięcia
 • zaadoptowanie i przystosowanie (obecnie niewykorzystanego) niewielkiego pomieszczenia na naszą działalność
 • przedsprzedażowe  w/w formy marketingu
 • ogłoszenie konkursu na logo i nazwę firmy
 • ankieta diagnozująca nasz pomysł na miniprzedsiębiorstwo
 • produkcja i sprzedaż soków na terenie naszego liceum
 • nauka i prowadzenie księgowości w naszej firmie
 • zakup profesjonalnej gastronomicznej sokowirówki przy pomocy pożyczki z kasy Rady Rodziców (koszt zakupu 2400 zł)
 • forma zarobkowa dla uczestników projektu miniprzedsiębiorstwa
 • obliczanie i odprowadzenie podatku zgodnie z regułami miniprzedsiębiorstwa do kasy Rady Rodziców

Elementy unikatowe

Połączenie nauczania działalności gospodarczej w praktyce poprzez prowadzenie własnej mini firmy, z edukacją zdrowotną w teorii (cykle szkoleń) i w praktyce(spożycie wartościowego naturalnego soku)

Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie -Arystoteles

Miejsce i czas realizacji

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.

Czas realizacji od stycznia 2016r.............

Wykorzystanie grantu

Zakup profesjonalnej sokowirówki.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
II Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza, Racibórz

Adres szkoły:
Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400
Racibórz

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone