W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00404
Dla uczniów DRZEWNIAKA matematyka zawsze będzie już łatwa.

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Matematykę niewątpliwie można zaliczyć do grupy przedmiotów szkolnych nielubianych i niecieszących się popularnością wśród uczniów. Jednak jest ona jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Jest, więc przepustką w dorosłe życie.

Aby ją zrozumieć i się jej nauczyć potrzeba wytrwałości, systematyczności i ciężkiej pracy. Wiele razy spotykamy się z pytaniami uczniów: Czy warto?  Po co mi to?  Do czego mi się to przyda? Ja tego nie umiem. Ja tego nie potrafię. Pytania te nasuwają myśli jak można byłoby im jeszcze bardziej pomóc? Co można by więcej zrobić?

Narodził się pomysł, aby stworzyć stronę internetową poświęconą matematyce. Twórcami tej strony będzie grupa uczniów klasy czwartej technikum informatycznego. Będą oni mogli wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności, które zdobyli w ciągu czterech lat nauki w technikum. Wybrane dni tygodnia poświęcone będą innej tematyce i innemu zagadnieniu, tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. „Korki we wtorki” polegać będą na stworzeniu czatów i video czatów, dzięki którym uczniowie będą mogli kontaktować się między sobą, ale przede wszystkim będą mogli w określonych godzinach porozmawiać z nauczycielem matematyki. Będzie on służył im swoją pomocą wówczas, gdy uczeń np.: będzie miał problem z odrobieniem pracy domowej, będzie chciał się pouczyć do kartkówki, sprawdzianu czy pracy klasowej lub gdy będzie potrzebował jeszcze raz omówienia zagadnień omawianych podczas lekcji. Środy zarezerwowane będą na „ Wieczorne maratony”. W każdą środę omawiane będą inne zagadnienia. Na stronie zamieszczana będzie przez nauczyciela pula zadań dotycząca jednego wybranego tematu. Zadaniem uczniów będzie samodzielne rozwiązanie jak największej liczby zadań w określonym czasie i przesłanie rozwiązań nauczycielowi. Za każde prawidłowe rozwiązanie będą oni otrzymywać punkty a na koniec projektu wyłoniona i nagrodzona zostanie trójka uczniów, którzy uzyskają największa liczbę punktów. Czwartki należeć będą do uczniów klas czwartych i nosić będą nazwę „ Maturalnych czwartków”. Zadaniem uczniów będzie jak sama nazwa wskazuje rozwiązywanie zadań maturalnych. Zadaniem nauczyciela będzie sprawdzenie poprawności rozwiązań tych zadań i przyznanie punktów. Pod koniec kwietnia zostanie wyłoniona i nagrodzona najlepsza trójka uczniów. Ponadto dzięki temu projektowi będzie można w nieco inny sposób odrobić pracę domową z matematyki oraz znaleźć na niej wiele innych ciekawych i przydatnych informacji.

Dzięki temu projektowi chcemy dotrzeć do jak największej liczby młodzieży przede wszystkim do dużej grupy tych uczniów naszej szkoły, którzy mieszkają na wsi. Brak środków komunikacji lub niekiedy brak środków finansowych uniemożliwiają im, aby uczęszczać na korepetycje, dodatkowe kursy dokształcające czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole. Większość tych zajęć odbywa się późnym popołudniem na dodatek poza ich miejscem zamieszkania. Nie mają oni takich samych możliwości jak ich rówieśnicy mieszkający w mieście. Bardzo często nie ma im kto pomóc. Koledzy mieszkają kilka a nawet kilkanaście kilometrów dalej a rodzice nie potrafią. Są oni pozostawieni samym sobie. Brak im jakichkolwiek motywacji, aby podjąć działanie i się z niego wywiązać.

Cele projektu

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki

- kształtowanie umiejętności komunikowania i argumentowania

- pomoc uczniom w uzupełnieniu zaległości z matematyki

- rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się definicjami, twierdzeniami i wzorami matematycznymi

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i precyzyjnego wykonywania poleceń

- rozwijanie umiejętności sprawnego stosowania schematów w zadaniach typowych

- rozwijanie twórczego myślenia i logicznego rozumowania

- rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości

- motywowanie uczniów do samodzielnej pracy

- kształtowanie umiejętności planowania pracy i jej prawidłowej organizacji

-dążenie do sumiennej realizacji wyznaczonych zadań

- wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- tworzenie pozytywnej relacji w grupie

- wyrabianie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem

- możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, lepsze przygotowanie się do egzaminów zawodowych w zawodzie technik informatyk

- zainteresowanie uczniów matematyką i zachęcenie ich do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych – kierunki techniczne.

- przygotowanie uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.

Elementy unikatowe

- równe szanse zdobycia i poszerzenia wiedzy dla wszystkich uczniów, miejsce zamieszkania nie stanowić już będzie przeszkody w zdobywaniu wiedzy

- pokazanie uczniom możliwości wykorzystania Internetu w uczeniu, ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu

- alternatywa dla tradycyjnego '' zakuwania" z podręcznika

- stworzenie pierwszego takiego projektu w Słupsku i okolicach

- promocja szkoły w środowisku lokalnym

- wznowienie projektu w przyszłym roku szkolnym, promocja strony wśród uczniów gimnazjum zamieszkujących miasto i gminę słupsk jak i również gminy sąsiednie.

Miejsce i czas realizacji

Projekt zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. Forma realizacji projektu, umożliwi, aby udział wzięli w nim wszyscy uczniowie szkoły bez względu na miejsce zamieszkania.

Czas realizacji projektu: marzec 2016 - czerwiec 2016. Obecnie pracujemy nad utworzeniem  strony internetowej.

Wykorzystanie grantu

Zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w projekcie.

Zakup laptopa do pracowni matematycznej lub graficznego tabletu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku, Słupsk

Adres szkoły:
Szymanowskiego 5, 76-200
Słupsk

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone