W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00384
Eko - rewolucja

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Chcemy zmienić  mentalność, a przede wszystkim wiedzę zwykłego człowieka na temat szeroko pojętej ekologii. Uważamy, że ludzie żyjący w  XXI wieku, nie zdają sobie sprawy, jak ogromny mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ponieważ nie są tym zainteresowani. Wiemy, że wrażliwość człowieka na społeczne problemy zaczyna się już od najmłodszych lat, dlatego postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole międzyprzedmiotowy projekt „Tydzień Ekologii w Ekonomiku" pod hasłem „Eko – rewolucja”.

Wykonaliśmy już kilka pierwszych zadań. Ułożyliśmy pytania do ankiety ekologicznej, którą mamy zamiar przeprowadzić w naszej szkole, aby dowiedzieć się od uczniów, jak przyczyniają się do ochrony środowiska. Przeprowadziliśmy też szereg wywiadów, aby lepiej zorientować się w oczekiwaniach uczniów, dotyczących naszej akcji.  Jesteśmy w trakcie rysowania autorskich plakatów, które również wpłyną na popularyzację tematu projektu. Mamy w planach zorganizować konkurs, by sprawdzić „ekologiczną” świadomość  uczniów. Dla zwycięzców przewidywane byłyby specjalne nagrody. Planujemy ciekawe prelekcje z udziałem specjalistów w dziedzinie ekologii i wreszcie marzymy o zrealizowaniu dla mieszkańców Koła i okolic happeningu promującego aktywny i ekologiczny tryb życia.

Grupa projektowa liczy 3 osoby i każdy uczeń ma przydzielone zadania.

Zapraszamy do obserwowania naszych kroków na  fanpage’u:

https://www.facebook.com/EKO-Rewolucja-472022993006052/?ref=ts&fref=ts

Cele projektu

Celem naszego projektu jest szerzenie wśród  ludzi, zwłaszcza młodych, wiedzy na temat ekologii, a w szczególności uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska.

W związku z tym przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ankiety i wywiady, których celem było określenie poziomu zainteresowania tematyką ekologiczną wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno –Administracyjnych w Kole. Odpowiedzi naszych kolegów dały możliwość zawężenia realnych potrzeb dotyczących ekologii.  Rozmowy z kolegami pozwoliły nam określić najważniejszy i finalny zarazem cel, jakim jest  stworzenie miejsca relaksu w czasie przerw międzylekcyjnych.

Pragniemy również pobudzić naszych kolegów do wspólnego działania poprzez konkurs na plakat o tematyce ekologicznej i zorganizowanie tygodnia ekologii w naszej szkole. W ramach wydarzenia, planujemy  wspólnie z Zespołem Szkół Plastycznych, przygotować pokaz ,,mody ekologicznej’’ oraz  konkurs na ciekawy przedmiot użytkowy wykonany z recyklingu. Chcemy pokazać, że ekologia jest dzisiaj nie tylko modna, ale i praktyczna.

 

W przygotowaniach mamy również zorganizowanie spotkania z ludźmi na co dzień zajmującymi się problemami środowiska przyrodniczego i dietetyki. W najbliższej przyszłości chcemy także zrealizować „Turniej Wiedzy Ekologicznej”, również zwieńczony ciekawymi nagrodami.

Wybrany temat projektu wymaga od nas dużego zaangażowania, ale i precyzji wykonywanych poszczególnych zadań. Każda czynność uczy nas przede wszystkim współdziałania w zespole. Staramy się analizować problemy i bezkonfliktowo je rozwiązywać. Dzięki projektowi poszerzyliśmy wiedzę na temat ekologii. Stale też poszukujemy nowych rozwiązań w różnych źródłach. Pogłębiamy wiedzę z zakresu obróbki odpadów, technik oczyszczania ścieków, ochrony środowiska oraz zdrowego odżywiania się. Oprócz tego stale doskonalimy swoje umiejętności z dziedziny IT. Zgłębiliśmy wiedzę   z Power Point , programów: graficznych i edycji filmów i zdjęć.

Elementy unikatowe

  • Wywiady z ciekawymi ludźmi:

a)      nadleśniczym;

b)      pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Kole,

c)       dietetykiem, na temat zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej,

d)      przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole,

e)      Burmistrzem Miasta Koła.

  • Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
  • Zorganizowanie konkursów:

a)      Turnieju Wiedzy Ekologicznej;

b)      na hasło promujące projekt;

c)       na plakat promujący działania ekologiczne;

d)      na przedmioty wykonane z odpadów.

  • Zorganizowanie imprezy: „Tydzień Ekologii w Ekonomiku”.
  • Pokaz ,, mody ekologicznej’’ zorganizowany wspólnie z Zespołem Szkół Plastycznych w Kole.
  • Zamieszczenie artykułu w lokalnej prasie i na lokalnych portalach.

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, województwo wielkopolskie.

Czas realizacji projektu: rok szkolny 2015/2016.

Realizację projektu zaczęliśmy na początku listopada 2015 roku. Dużo pracy wykonujemy w domu i w szkole na dodatkowych zajęciach wiedzy o społeczeństwie, dzieląc się poszczególnymi zadaniami do zrealizowania. Poświęcamy wiele swojego wolnego czasu, aby nasz projekt stał się atrakcyjny i głośny. Podczas pracy realizujemy nie tylko swoje pasje, ale uczymy innych odpowiedzialności za środowisko. Planowanym miesiącem zakończenia projektu jest kwiecień 2016 roku.

Wykorzystanie grantu

Ewentualną wygraną przeznaczymy na poszerzenie działań naszego projektu. Chcielibyśmy stworzyć na szkolnym podwórku miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu, w którym moglibyśmy spędzać przerwy w słoneczne dni. Część funduszy moglibyśmy przeznaczyć na zakup materiałów do pomocy dydaktycznych dla szkoły. Pozostałą część środków przeznaczylibyśmy na zakup nagród w Turnieju Wiedzy Ekologicznej. Potrzebujemy również funduszy na zakup potrzebnych materiałów do realizacji projektu.

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Garabskich, Koło

Adres szkoły:
Sienkiewicza 1, 62-600
Koło

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone