W VI edycji konkursu „Projekt z klasą” o Granty Nowej Ery
rywalizowały aż 477 projekty edukacyjne z całej Polski.


Projekt nr 00382
Werbekampagnen fϋr unsere Freunde (Kampanie reklamowe regionów naszych przyjaciół)

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Nasz projekt edukacyjny  eTwinning realizowany  jest przy współpracy międzynarodowej. Szkołą  partnerską  jest Gymnázium z  miasta  Sobrance na  Słowacji. Pierwszym  bardzo ważnem  elementem  jest komunikacja  w  języku niemieckim ze szkołą  partnerską. Dnia 22.09.2015 r.  odbyła się  wideokonferencja. Na  platformie współpracy  TwinSpace uczniowie  pisali  e-maile do uczniów ze Słowacji. Prowadzimy blog projektu (http://werbplsl.blogspot.com/?zx=a4d1af6fc56b595a), na  którym  komentujemy bieżące działania. Planujemy  również chat pt. Rozmowy w biurze podróży.

 W  ramach działań projektowych  uczniowie wypełnili  ankietę online pt. Mój  urlop. Rezultaty  zostały opublikowane w  formie e-booka. W ten sposób zostały zbadane  preferencje  turystyczne  uczniów i dokonano  wyboru odpowiednich narzędzi  promujących  najbliższe okolice szkół partnerskich.  Koordynatorzy projektu przygotowali dla swoich  uczniów interaktywne lekcje  z  geografii swoich regionów w  celu przybliżenia  im  ich pięka. W tym  celu powstały dwie  strony  internetowe pt. Ermland Und  Masuren-Heimat von  unseren Freunden (Warmia  i  Mazury-ojczyzna  naszych  przyjaciół,  http://kl.c0.pl/thema.html) oraz Koŝice  und  Umgebung-Heimat von unseren Freunden (Koszyce i   okolica-ojczyzna  naszych przyjaciół,  http://ocnncba.cba.pl/thema.html). Podczas realizacji tych lekcji będzie  ćwiczone takie sprawności jak czytanie  ze zrozumieniem  oraz  mówienie. W ramach podsumowania  zostanie  rozwiązany quiz. Udział w  lekcjach  powinien zachęcić uczniów  do odwiedzenia  regionu szkoły partnerskiej. Następnie  uczniowie  wykonają  przygotowane  przez nauczycieli ćwiczenia  interaktywne nt. W biurze  podróży.     

        Produktami końcowymi projektu będą strony  internetowe dla  biur podróży  (praca  uczniów  w  grupach narodowych  i  międzynarodowych), na których zostaną  osadzone efekty pracy uczniów: logo,  banery internetowe, prezentacje zdjęć własnych regionów,  mapy  Google i ulotki. W grupach międzynarodowych  powstaną też za pomocą   dysku Google prezentacje, które będą opisywały formy współpracy między ww. biurami.

Wyniki pracy  nad  projektem zostaną zaprezentowane w  obu  szkołach partnerskich podczas  zaplanowanych wcześniej uroczystości szkolnych. W ramach ewaluacji  projektu wypełnione  zostaną  ankiety  online  oraz  odbędzie  się quiz sprawdzający wiedzę  o regionie przyjaciół (za pomocą  narzędzia Kahoot). W ramach upowszechniania rezultatów  pracy nad projektem wszystkie produkty (strony internetowe  oraz zdjęcia) zostały/ zostaną opublikowane  na  licencji creative commons. Na ww. stronach znajdują się  liczniki odwiedzin.

Cele projektu

Uczeń:

-zna  liczne programy  graficzne,

-stosuje nowe narzędzia TIK,

-potrafi  założyć stronę  internetową oraz  wykonać logo, baner  internetowy i ulotkę,

-potrafi utworzyć i osadzić  na  stronie mapę  Google,

-potrafi dokonać edycji i  obróbki zdjęć,

-potrafi komunikować  się  w języku obcym,

-rozumie teksty w jęku  obcym,

-poznaje i rozumie kulturę  innego kraju,

-potrafi  upowszechnić rezultaty swojej  pracy na licencji creative  common.

Elementy unikatowe

Projekt ma formę zadaniową. Zastosowano w  nim  metodę  pracy Flipped classroom (odwrócona  klasa). Nauczyciele przygotowują za  pomocą narzędzi TIK materiały (zrzuty ekranów w  formie e-booka, np. http://en.calameo.com/read/0030489398dd2581bbd11, tutoriale, np. https://youtu.be/lfaUkxwDAac) ze wskazówkami  dotyczącymi zastosowania nowych  programów.

Uczniowie zapoznają się z  nimi w domu i  na  lekcji mają  więcej czasu na wykonanie zadań.  Część  zadań  wykonują w  ramach  pracy domowej).

Uczestnicy projektu    w  atrakcyjny sposób upowszechniają rezultaty swojej pracy. Strony internetowe, zdjęcia i inne wytworzone  materiały publikują  na  licencji creatice  commons. Dzięki  temu w unikalny sposób zaprezentują  piękno swojego  regionu.

W swojej  pracy  użyliśmy/ użyjemy wielu programów  graficznych: Gimp, IrfanView, Kizoa, Picturetrail, Issuu, Prezi, Adobe Photoshop Express, Animoto, Movie Maker, Toondoo, Voki, dokumenty Google, Paint, LearningApps, eXe, Calameo, Padlet, Wordle, YouTube, SpicyNodes, Kahoot oraz muzyka z serwisu Jamendo. 

Miejsce i czas realizacji

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Paderewskiego 10/12  oraz okolice, Gymnázium w  mieście Sobrance na Słowacji.

Od 03.09.2015 do  30.04.2016

Wykorzystanie grantu

Zakup aparatu fotograficznego,  ponieważ  podczas  pracy projektowej korzystamy z  własnego sprzętu o niskich  parametrach.  

Galeria załączników

Pobierz poradnik o projekcie edukacyjnym REBEL.TO

Dane osobowe

Imię i nazwisko lidera:
imie nazwisko

Szkoła:
Zespół Szkół Ekonomiczno -Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła, Olsztyn

Adres szkoły:
Paderewskiego 10/12, 10-314
Olsztyn

 

Copyright by Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone